ویژگیهای شیعه

ویژگیهای شیعه

ابو اسماعیل گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم فدایت شوم شیعه در محیطی که ما زندگی می کنیم بسیار زیاد است . امام علیه السلام فرمود: آیا توانگر به فقیر توجه دارد؟ آیا نیکوکار از خطا کار در می گذرد؟ و آیا نسبت به یکدیگر همکاری و برادری دارند؟ عرض کردم : نه .
حضرت فرمود: آنها شیعه نیستند شیعه کسی است که این کارها را انجام دهد.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیه السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید