ويژگيهاي شيعه

ويژگيهاي شيعه

ابو اسماعيل گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم فدايت شوم شيعه در محيطي كه ما زندگي مي كنيم بسيار زياد است . امام عليه السلام فرمود: آيا توانگر به فقير توجه دارد؟ آيا نيكوكار از خطا كار در مي گذرد؟ و آيا نسبت به يكديگر همكاري و برادري دارند؟ عرض كردم : نه .
حضرت فرمود: آنها شيعه نيستند شيعه كسي است كه اين كارها را انجام دهد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه