« در رابطه باهمسرتان، آيا كينه جو هستيد؟ »

« در رابطه باهمسرتان، آيا كينه جو هستيد؟ »

لطفاً سوالات آتى را با دو گزينه « بله ، خير » جواب دهيد.
1- همسرم گاهى اوقات از خود بسيار راضى است.
بله ، خير
2- همسرم گاهى اوقات تظاهر به حماقت مى‏كند.
بله، خير
3- وقتى از دست او عصبانى هستم عيوب واضحى را در شخصيت او مى‏بينم.
بله، خير
4- هنگام مشاجره با او نمى‏توانم نكات مثبتى در او بيابم و تحسين كنم.
بله، خير
5- گاهى از رفتار او احساس تنفر مى‏كنم.
بله، خير
6- در هنگام بحث نمى‏توانم احترام او را حفظ كنم.
بله، خير
7- آن‏گاه كه مسئوليت كارى به من واگذار گردد احساس انتقام جويى پيدا مى‏كنم.
بله، خير
8- نمى‏توانم مانع از اين تفكر شوم كه رفتار او احمقانه است.
بله، خير
9- او براى آشتى كردن بسيار سرسخت است.
بله، خير
10- در هنگامى كه او عصبانى است، دوست دارم با عصبانيت جواب او را بدهم.
بله، خير
11- بعضى از كارهاى او را تحسين نمى‏كنم.
بله، خير
12- گاهى سعى كرده‏ام تا نكات ضعف او را در شرايط مشخصى آشكار نمايم.
بله، خير
13- من به توانايى‏هاى او افتخار نمى‏كنم.
بله، خير
14- در هنگام مشاجره سعى مى‏كنم او را تحقير كنم.
بله، خير
15- او قادر به انجام امور و رفع مشكلات نيست.
بله، خير
16- گاهى اوقات او متكبر و مغرور به نظر مى‏رسد.
بله، خير
17- هنگامى كه او رفتار منفى با من دارد با خود مى‏انديشم كه چگونه رفتار او را تلافى كنم؟
بله، خير
18- من با رفتار و كردار او موافق نيستم.
بله، خير
19- هنگامى كه او را خشمگين مى‏بينم، احساس سرخوردگى در ازدواجمان مى‏كنم.
بله، خير
20- هنگامى كه خطايى در او مشاهده مى‏كنم نكات مثبت و در ذهنم محو مى‏شود.
بله، خير
21- من غالباً از همسرم تصويرى خشمناك و عصبانى دارم.
بله، خير
خوب!
حالا سئوالات مثبت خود را جمع بزنيد.

حاصل آزمون:
اگر جمع سوالات مثبت شما كمتر از هفت مى‏باشد:
به شما تبريك مى‏گوييم چون تصوير معتدل و مطلوبى از خصوصيات و ويژگى‏هاى همسرتان داريد و به اين مطلب آگاه هستيد كه انسان مجموعه‏اى از صفات خوب و بد است و سعى مى‏كنيد كه صفات منفى همسرتان را در طول زمان به صفات مثبت تبديل نماييد. باز هم به شما تبريك مى‏گوييم و فرداهاى سبزى را برايتان مسئلت داريم.
اگر جمع سوالات مثبت شما بيشتر از هفت مى‏باشد:
متأسفانه بايد بگويم كه شما نسبت به همسرتان انتقاد پيشه و كينه ‏جو مى‏باشيد. لحظه‏اى با خود فكر كنيد؛ آيا همسرتان فقط ويژگى‏هاى منفى دارند؟
آيا هيچ صفت مثبتى ندارند؟
بى‏شك همسر شما نيز داراى ويژگى‏هاى مثبت و مطلوبى مى‏ باشد ولى اين عيب از شما مى‏باشد كه فقط به نيمه‏ى خالى جام وجود همسرتان مى‏نگريد.
پيشنهاد مى‏كنيم؛ به صفات مثبت او نيز نيم نگاهى داشته باشيد.
يادتان باشد: وقتى با انگشت اشاره و با خشم به او انتقاد مى‏ورزيد به مشت خود نگاه كنيد چهار انگشت ديگر به طرف خودتان مى‏باشد!
كمى تأمل كنيد! و دوباره اين مطلب را بخوانيد و دوباره سوالات آزمون را مطالعه كنيد حتماً جواب شما درهمين سوالات پنهان است. امتحان كنيد!
منبع: کتاب لطفاً گوسفند نباشيد

مطالب مشابه