« در رابطه باهمسرتان، آیا کینه جو هستید؟ »

« در رابطه باهمسرتان، آیا کینه جو هستید؟ »

لطفاً سوالات آتى را با دو گزینه « بله ، خیر » جواب دهید.
۱- همسرم گاهى اوقات از خود بسیار راضى است.
بله ، خیر
۲- همسرم گاهى اوقات تظاهر به حماقت مى‏کند.
بله، خیر
۳- وقتى از دست او عصبانى هستم عیوب واضحى را در شخصیت او مى‏بینم.
بله، خیر
۴- هنگام مشاجره با او نمى‏توانم نکات مثبتى در او بیابم و تحسین کنم.
بله، خیر
۵- گاهى از رفتار او احساس تنفر مى‏کنم.
بله، خیر
۶- در هنگام بحث نمى‏توانم احترام او را حفظ کنم.
بله، خیر
۷- آن‏گاه که مسئولیت کارى به من واگذار گردد احساس انتقام جویى پیدا مى‏کنم.
بله، خیر
۸- نمى‏توانم مانع از این تفکر شوم که رفتار او احمقانه است.
بله، خیر
۹- او براى آشتى کردن بسیار سرسخت است.
بله، خیر
۱۰- در هنگامى که او عصبانى است، دوست دارم با عصبانیت جواب او را بدهم.
بله، خیر
۱۱- بعضى از کارهاى او را تحسین نمى‏کنم.
بله، خیر
۱۲- گاهى سعى کرده‏ام تا نکات ضعف او را در شرایط مشخصى آشکار نمایم.
بله، خیر
۱۳- من به توانایى‏هاى او افتخار نمى‏کنم.
بله، خیر
۱۴- در هنگام مشاجره سعى مى‏کنم او را تحقیر کنم.
بله، خیر
۱۵- او قادر به انجام امور و رفع مشکلات نیست.
بله، خیر
۱۶- گاهى اوقات او متکبر و مغرور به نظر مى‏رسد.
بله، خیر
۱۷- هنگامى که او رفتار منفى با من دارد با خود مى‏اندیشم که چگونه رفتار او را تلافى کنم؟
بله، خیر
۱۸- من با رفتار و کردار او موافق نیستم.
بله، خیر
۱۹- هنگامى که او را خشمگین مى‏بینم، احساس سرخوردگى در ازدواجمان مى‏کنم.
بله، خیر
۲۰- هنگامى که خطایى در او مشاهده مى‏کنم نکات مثبت و در ذهنم محو مى‏شود.
بله، خیر
۲۱- من غالباً از همسرم تصویرى خشمناک و عصبانى دارم.
بله، خیر
خوب!
حالا سئوالات مثبت خود را جمع بزنید.

حاصل آزمون:
اگر جمع سوالات مثبت شما کمتر از هفت مى‏باشد:
به شما تبریک مى‏گوییم چون تصویر معتدل و مطلوبى از خصوصیات و ویژگى‏هاى همسرتان دارید و به این مطلب آگاه هستید که انسان مجموعه‏اى از صفات خوب و بد است و سعى مى‏کنید که صفات منفى همسرتان را در طول زمان به صفات مثبت تبدیل نمایید. باز هم به شما تبریک مى‏گوییم و فرداهاى سبزى را برایتان مسئلت داریم.
اگر جمع سوالات مثبت شما بیشتر از هفت مى‏باشد:
متأسفانه باید بگویم که شما نسبت به همسرتان انتقاد پیشه و کینه ‏جو مى‏باشید. لحظه‏اى با خود فکر کنید؛ آیا همسرتان فقط ویژگى‏هاى منفى دارند؟
آیا هیچ صفت مثبتى ندارند؟
بى‏شک همسر شما نیز داراى ویژگى‏هاى مثبت و مطلوبى مى‏ باشد ولى این عیب از شما مى‏باشد که فقط به نیمه‏ى خالى جام وجود همسرتان مى‏نگرید.
پیشنهاد مى‏کنیم؛ به صفات مثبت او نیز نیم نگاهى داشته باشید.
یادتان باشد: وقتى با انگشت اشاره و با خشم به او انتقاد مى‏ورزید به مشت خود نگاه کنید چهار انگشت دیگر به طرف خودتان مى‏باشد!
کمى تأمل کنید! و دوباره این مطلب را بخوانید و دوباره سوالات آزمون را مطالعه کنید حتماً جواب شما درهمین سوالات پنهان است. امتحان کنید!
منبع: کتاب لطفاً گوسفند نباشید

مطالب مشابه