نشانه های قبل از ظهور

نشانه های قبل از ظهور

مرحوم شيخ صدوق و برخي ديگر از بزرگان آورده اند:
روزي حضرت اميرالمؤمنين ، امام علي عليه السلام در جمع بسياري از مردم سخنراني مي نمود؛ در ضمن فرمايشات خود، خطاب به مردم كرد و اظهار داشت : اي مردم ! پيش از آن كه من از بين شما رحلت نمايم و مرا از دست دهيد، آنچه مي خواهيد سؤ ال كنيد و جويا بشويد تا از علوم من بهره مند گرديد. از بين افراد جمعيّت ، شخصي به نام صعصعه بن صوحان از جاي برخاست و سؤ ال كرد: يا اميرالمؤمنين ! دَجّال چگونه و در چه زماني خارج مي شود؟ امام علي عليه السلام در جواب فرمود: پيش از خروج دجّال ، علائم و نشانه هائي است كه يكي پس از ديگري ظاهر و واقع خواهد شد، از آن جمله : مردم نسبت به نماز بي توجّه شده و كارهاي دنيا و امور شخصي را در أولويّت قرار مي دهند، نسبت به امانت بي اعتنا گشته و سهل انگاري مي كنند، دروغ و دروغ گوئي را حلال و توجيه مي نمايند؛ و نيز رباخواري شايع و عادي گردد. مردم ساختمان ها را محكم و مجلّل بنا مي كنند، دين و احكام شريعت را با دنيا و اموال آن مبادله مي نمايند، افراد سفيه و بي خرد براي اجراء امور جامعه برگزيده مي شوند، زنان در مسائل مختلف مورد مشورت قرار مي گيرند، ديد و بازديد خويشاوندان با يكديگر قطع مي گردد. و پيروي از تمايلات و هواهاي نفساني انجام مي پذيرد؛ و خونريزي ، عادي و ساده گردد، حلم و بردباري مذموم و به ظلم و تجاوز فخر و مباهات شود. رؤ ساء و حكماء، اشخاصي فاجر و فاسق باشند، كارگزاران و گردانندگان امور جامعه ، افرادي ظالم و بي باك خواهند بود؛ و عارفان عالم ، نسبت به دين خائن باشند؛ قاريان ، قرآن را وسيله معاش و خودنمائي قرار دهند، شهادت و گواه ناحقّ رايج گردد، تهمت و ارتكاب گناه عادي و ساده باشد. قرآن را – فقط – زيبا بنويسند و زيبا بخوانند (بدون آن كه توجّهي به معنا و محتواي آن داشته باشند؛ و نيز بدون آن كه در امور زندگي و موقعيّت كاري خود، مورد عمل قرار دهند)، مساجد و عبادتگاه ها مزيّن و مجلّل – ولي بي محتوا – باشد، دل ها از يكديگر جدا و بلكه مخالف همديگر گردند، عهد و وفا اهميّتي نداشته ؛ و زن ها با مردان در امور اقتصادي و تجاري مشاركت نمايند. افراد فاجر و فاسد – بجهت ايمني از شرّشان – مورد احترام قرار مي گيرند، دروغ گويان تصديق و تاءييد مي شوند، هركس نسبت به ديگري بدبين و مشكوك مي باشد؛ و به همديگر جسارت و توهين روا داشته و انجام مي دهند، زنان سوار اسب و موتور، دوچرخه و… مي شوند؛ و همچنين از جهت قيافه ، زنان و مردان شبيه يكديگر مي گردند. براي هر قضيّه و جرياني شهادت دهند، بدون آن كه در جريان امر و يا از واقعيّت خبر داشته باشند و يا بدانند كه حقّ با كيست . مردم احكام و مسائل دين را مي آموزند نه براي دين ، بلكه براي دنيا و معاش ، آن ها دنيا و متعلّقات آن را باارزش و عظيم بدانند؛ ولي آخرت را بي ارزش و هيچ محسوب نمايند. گرگان صفتان ، لباس ميش بر تن كنند؛ ولي دل ها و درون آن ها متعفّن و فاسد باشد. سپس حضرت اميرالمؤمنين علي صلوات اللّه عليه افزود: در يك چنين زماني هركس و هر مؤمني به دنبال پناهگاهي مي گردد؛ در آن هنگام دجّال ظهور و خروج مي كند، در حالي كه چشم راست ندارد و چشم چپش در پيشاني او همچون ستاره صبح مي درخشد، در پيشانيش نقش كافر مي باشد. او سوار بر الاغي سفيد رنگ خواهد بود و به سوي شامات حركت مي كند و در محلّي به نام بيداء – كه بين مكّه معظّمه و مدينه منوّره واقع شده است – درون زمين فرو مي رود؛ و تمام تابعين و پيروان او حرام زاده هستند. سپس امام زمان عليه السلام ظهور و قيام مي نمايد؛ و نيز حضرت عيسي مسيح عليه السلام حضور مي يابد و پشت سر او نماز مي خواند. همچنين مرحوم شيخ مفيد آورده است : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: پيش از آن كه حضرت قائم – آل محمّد عليهم السلام – قيام و ظهور نمايد؛ بجهت زيادي معصيت و گناه ، مردم به وسيله آتش و نور سرخي كه در آسمان نمايان مي شود مورد زجر و سختي قرار مي گيرند، در بغداد و بصره خَسف و نقصان به وجود آيد، در بصره خونريزي شود و ساختمان هايش خراب و اهل آن فاني گردند، در عراق خوف و وحشتي حاكم شود كه راه فرار و نجاتي بر آن ها نباشد.
چهل داستان و چهل حديث از امام زمان(ع)/ عبدالله صالحي

مطالب مشابه