شناخت امام مهدي (علیه السلام) در پرتو 14 آيت منور خداوند رب العالمين

شناخت امام مهدي (علیه السلام) در پرتو 14 آيت منور خداوند رب العالمين

شناخت امام مهدي (علیه السلام)در پرتو 14 آيت منور خداوند رب العالمين

آيه اول:
” هدی ً للمتقين* اللذين يومنون بالغيب”(سوره بقره /آيات 2و3)
[قرآن] راهبر متقين است *آنها كه ايمان آوردند به غيب .
امام صادق (علیه السلام)پرده آن سوی آيه را اينگونه كنار مي زند، مي فرمايد منظور از كساني كه ايمان به غيب دارند آنهايي هستند كه باور به ظهور وقيام حضرت حجة دارند وبه آن اقرار دارند.(كمال الدين ،1/17)

آيه دوم :
“فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً”(سوره بقره /آيه 148)
“در كارهاي خير بر يكديگر سبقت بگيريد،هر كجا باشيد خداوند همه شما را حاضر می كند”
امام باقر (علیه السلام) فرمود: كارهاي نيك يعني ولايت واينكه خدا فرمودهر كجا باشيد شما را حاضر مي كنديعني ياوران قائم (علیه السلام) كه سيصد وسيزده نفرند وبه خدا سوگند ايشان همان امت شمرده شده هستند كه همچون ابرهاي پاييزي در يك لحظه جمع مي گردند.(تفسير نور الثقلين 1/139)

آيه سوم :
“يا ايها الذين آمنوا اصبرواوصابرواورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون”(سوره آل عمران/آيه 200)
“ای آنهایی كه ايمان آورده ايد استقامت پيشه كنيد ودر شكيبایی پیشتاز شويد ونگاهبانی وديده وری نمایید واز خدا بترسيد كه به اين اسباب اميد است رستگار شويد”
امام باقر(علیه السلام) در خصوص این آيه می فرمايد: بر انجام واجبات دينی پايداری كنيد وبرآزار دشمنان شكيبا باشيد وديده بانی وپاسداری كنيد از حريم امام منتظر خود [حضرت مهدی (علیه السلام) ] (البرهان /1/334)

آيه چهارم:
“يوم يأتی بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فی ايمانها خيراً قل انتظروا انا منتظرون”(سوره انعام /آيه 158)
“آن روز كه برخی از نشانه ها ی پروردگارت تحقق پذيرد، ايمان آوردن افرادی كه قبلاًً ايمان نياوردند يا در ايمانشان عمل نيكی انجام نداده اند سودی به حالشان نخواهد داشت بگو انتظار بريدكه هر آينه ما هم از انتظار برانيم”
امام صادق (علیه السلام)در خصوص اين آيه فرمود:نشانه ها همان نشانه هاي ظهور وقيام حضرت حجة است ومنظور از انتظار ، انتظار فرج است (كمال الدين/18)

آيه پنجم :
“بقية الله خير لكم ان كنتم مومنين “(سوره هود/آيه 86)
“آنچه خداوند براي شما باقي گذاشته برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد”
از امام صادق (علیه السلام)پرسيدند كه آيا در سلام كردن به حضرت قائم مي توان به ايشان خطاب امير المؤمنين كرد؟ حضرت فرمود: خير زيرا آن اسمي است كه خداوند اميرالمؤمنين را بدان ناميده است وهيچ كس پيش از او وپس از او بدان نام ناميده نشده ونمي شود جز اينكه كافر است. گفته شد چگونه مي توان به او سلام كرد ؟فرمود : مي گويند سلام بر تو ، بقية ا… سپس اين آيه را تلاوت فرمود”آنچه از خداوند براي شما باقي گذارده برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد (تفسير نور الثقلين2/390)

آيه ششم :
“قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدي”(سوره طه/ آيه 135)
“بگو همه در انتظارند شما هم در انتظار باشيد كه بزودي خواهيد دانست چه كسي از ياران راه راست وچه كسي هدايت يافته است .”
اما موسي كاظم از پدرشان امام صادق نقل مي كنند كه فرمود : راه راست ، حضرت قائم (علیه السلام) است وهدايت از آن كسي است كه با تمسك به حضرت قائم هدايت گرديده است (بحار الانوار24/150)

آيه هفتم:
“اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير”(سوره حج/آيه 39)
“به كساني كه جنگ بر آنها تحميل شده اجازه جهاد داده شده است ،چرا كه مورد ستم قرار گرفته اند وهر آينه خدا برياري آنها تواناست”
امام باقر (علیه السلام) فرمود:”اين آيه در شأن حضرت قائم وياوران آن حضرت است.”(بحارالانوار24/227)

آيه هشتم :
“ويمسك السماء ان تقع علي الارض الا باذنه”(سوره حج/آيه65)
“وآسمان را نگه مي دارد تا جز به فرمان او برزمين فرو نيفتند”
امام صادق (علیه السلام) فرمود : ما پيشوايان مسلمانان، حجتهاي خداوند بر اهل عالم،سروران ايمان آورندگان ، رهبران پيشاني سپيدان ومولاي مؤمنانيم.ما آرامش وآسايش اهل زمين هستيم همچنان كه ستارگان مايه آرامش اهل آسمانند ما همان كساني هستيم كه خداوند به خاطر آنها با فرمان خويش آسمان را از فرو افتادن به زمين وزمين را از فرو بردن اهلش باز مي دارد بخاطر ماست كه خدا باران را فرو مي بارد رحمت را پراكنده مي سازد وبركتهاي زمين را خارج مي گرداند سپس فرمود خداوند از زماني كه آدم را آفريد زمين را از حجتش خالي نگذاشت خواه آن حجت ظاهر يا غائب وپوشيده باشد .به امام عرض كردم پس چگونه مردم از حجت غائب بهره مند مي شوند ؟ حضرت فرمود همانطور كه از خورشيد در وراي ابرها بهره مند مي شوند .(كمال الدين /27)

آيه نهم :
“أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض”(سوره نمل /آيه 62)
” [جز خدا ] كيست كه دعاي درمانده را پاسخ گويد وگرفتاري اورا برطرف سازد وشما را جانشينان خود در زمين قرار دهد؟”
امام صادق (علیه السلام) فرمود :اين آيه درباره قائم آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نازل شده ، به خدا سوگند اوست آن درمانده اي كه هر گاه در مقام ابراهيم (علیه السلام) دو ركعت نماز بگذارد وخداوند را بخواند ودعا كند خداوند دعاي اورا اجابت مي فرمايد واورا جانشين در زمين قرار مي دهد .(تفسير برهان 3/208)

آيه دهم :
“يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون “(سوره صف/آيه 8)
“مي خواهند نور خدا را با دهانهاشان خاموش كنند در حالي كه خداوند نور خودرا به پايان مي رساند اگر چه كافران را ناپسند آيد”
امام صادق در خصوص اين آيه فرمود :منظور قائم آل محمد است آن هنگام كه ظهور نمايد خدا او رابر همه اديان آشكار سازد تا آنجا كه خداوند پرستيده نشود.(المحجة،224/225)

آيه يازدهم:
“اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون “(سوره حديد/آيه 17)
“بدانيد كه زمين را خدا پس از مرگ زنده مي گرداند بتحقيق ما نشانه هاي خود را براي شما آشكار كرديم تا مگر فكر وعقل را بكار بنديد”
امام باقر راجع به اين آيه مي فرمايد:خداوند زمين را بوسيله قائم پس از بي جاني آن زنده مي كند ومرگ وبي جاني زمين يعني كفر اهل زمين ، مردن زمين به كفر ورزيدن اهل آن است چرا كه كافر مرده است .(اثبات الهداة،3/492)

آيه دوازدهم :
“فلا اقسم بالخنس*الجوارالكنس .”(سوره تكوير /آيات16،15)
“سوگند به ستارگاني كه باز مي گردند ،حركت مي كنند واز ديده ها پنهان مي شوند.”
اما باقر (علیه السلام) در باره اين آيه فرمود :او (ستاره) امامي است كه در سال دويست وشصت ،خود را از ديده ها پنهان مي سازد ،آنگاه همچون ستاره اي درخشان در شب تاريك آشكار مي شود ونور افشاني مي كند.(كافي،1/341)

آيه سيزدهم :
” لتركبن طبقاً عن طبق”(سوره انشقاق/آيه 19)
“بي ترديد شما از حالتي به حالتي (از مرتبه اي به مرتبه اي ) ديگر مي رويد.”
امام صادق (علیه السلام) فرمود:همانا قائم مارا غيبتي است كه مدت آن به طول مي انجامد واينكه خداوند مي فرمايد شما از حالتي به حالتي مي رويد يعني سنتهاي پيشينيان در مورد شما تحقق مي يابد.(كمال الدين /480)

آيه چهاردهم :
“والعصر*ان الانسان لفي خسر *الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.” (سوره عصر)
” سوگند به عصر، كه همانا انسان در زيانكاري وخسران است ،جز آنان كه ايمان آوردند وكارهاي شايسته انجام دادند ويكديگررابه حق سفارش نمودند وبه صبر توصيه كردند.”
حضرت صادق درباره اين آيه فرمود:”سوگند به عصر” يعني عصر ظهور حضرت قائم (علیه السلام) . ” همانا انسان در زيانكاري است ” يعني دشمنان ما در زيانند. ” مگر آنان كه به نشانه هاي ما ايمان آورده وكارهاي شايسته كنند” يعني با برادران ديني همياري نمايند. ” ويكديگر را به حق سفارش نموده ” يعني به امامت وولايت سفارش كنند . “ويكديگر را به صبر توصيه كردند ” يعني به عترت (تفسير نور الثقلين 5/666)
منبع:ماهنامه راه قرآن

مطالب مشابه