نقش پدر در دوران بارداري

نقش پدر در دوران بارداري

نويسنده:طيبه فرقاني
بايد اين را قبول داشته باشيم كه پدران هم پرورش دهندگان حساس و عاطفي هستند، حتي قبل از تولد. وظيفه پدري و پدر بودن از قبل از تولد شروع مي شود. همان طور كه مادر مواظب كودكي است كه در شكم خود دارد پدر كودك با مواظبت از مادر كودك به طور غيرمستقيم مواظب كودكش است. بررسي ها و تحقيقات بر روي حالت عاطفي مادر و تاثيرش بر جنين نشان داده اگر مادر آرام باشد، كودك نيز آرامش خواهد داشت. به نظر مي رسد نگراني مداوم مادر در دوران بارداري، موجب ترشح هورمونهايي مي شود كه عامل فشار روحي هستند و بر اثر نفوذ اين هورمونها به درون جفت، حالت مادر به كودك منتقل مي شود. پدران آينده به ياد داشته باشيد كودك افسرده و نگران، از مادران افسرده و نگران زاده مي شود. مادري كه دوران بارداري خود را تا حد زيادي، دور از هرگونه دغدغه و اضطراب حل نشدني سپري مي كند، كودكي را درون خود مي پروراند كه او نيز فارغ از اين گونه فشارهاي روحي است. هر شوهر ايده آلي بايد با كمك به همسر باردارش، نگرانيهاي دوران بارداري او را كاهش دهد. يكي از بهترين راههاي ايجاد آرامش در همسرتان اين است كه وي احساس كند به او به عنوان يك شوهر و به كودكتان به منزله يك پدر دلبسته ايد. اين احساس دلبستگي دوگانه، بيشترين حالت رضايت را طي دوران بارداري در او به وجود مي آورد. بنابراين سعي كنيد هر روز نشانه اي از اين دلبستگي خود را به همسرتان نشان دهيد. با يك شاخه گل، يك لبخند، يك نگاه محبت آميز، انجام كاري كه او را خشنود مي كند، به عهده گرفتن بخشي از كارخانه، بردن او به بيرون و انجام كاري كه صرفاً به خاطر او باشد و يا هر كاري كه به او اين پيام را ابلاغ كند كه «من مي خواهم تو دوران حاملگي راحت تري را بگذراني» مي توانيد، همچنين به شما توصيه مي كنيم كه همبستگي خود را با كودكتان، پيش از تولد ايجاد كنيد. هر چند كه اين كار براي مادر بسيار آسانتر است؛ زيرا كودك بخشي رشد يابنده از وجود اوست. با گذشت هرماه، مادر حضور كودك را بيشتر و بيشتر در درون خود احساس مي كند در حالي كه شما مي توانيد براحتي از اين ماجرا كنار بمانيد؛ زيرا بدن شما دچار هيچ تغييري نمي شود. يكي از راههايي كه شما را واقعاً با كودكتان پيش از تولد پيوند مي دهد اين است: با كودك خود پيش از اينكه متولد شود صحبت كنيد.
محققان به اين نتيجه رسيده اند كه، كودكان پيش از تولد (در حدود 6 ماهگي يا حتي زودتر) صداهاي بيرون از رحم مادر را مي شنود. برخي از محققين بر اين باورند كه ممكن است كودك پيش از تولد، عملاً صداي پدر را بهتر از صداي مادر بشنود، زيرا مايع آمنيوتيك، صداي مردانه را، كه داراي فركانس پايين است، بهتر از صداي زنانه تشديد مي نمايد. صحبت كردن با كودك متولد نشده تان راه را برايتان هموار كرده و كار گفت وگوي شما را با او پس از تولد راحت تر خواهد نمود. مطالعات نشان داده است كودكاني كه پدرانشان پيش از تولد با آنها صحبت كرده اند، بعد از تولد نيز نسبت به صداي پدرشان واكنش بيشتري نشان داده اند، و اين امر شايد به دليل آن بوده كه صداي پدر در ذهن كودك پيش از تولد نقش بسته است.
يكي ديگر از راههاي ارتباط برقرار كردن با كودك متولد نشده اتان لمس كردن اوست مي پرسيد چگونه مي توان او را لمس كرد؟ شما مي توانيد با دست خود اين موجود رشد يابنده را لمس كنيد. هر شب با كودك خود صحبتها داشته باشيد. مثلاً به او بگوئيد «سلام عزيزم، من پدر تو هستم. منتظرم تا تو را ببينم. دوستت دارم» خود را در اين مورد محدود نكنيد و اجازه دهيد هر چه در فكرتان مي گذرد بر زبانتان جاري شود. در ابتداي ممكن است حرف زدن شما، به عنوان مردي كامل، با كودكي كه هنوز به دنيا نيامده احساسي ناخوشايند در وجودتان برانگيزد. ليكن چيزي نخواهد گذشت كه با اين آداب شبانه خو مي گيريد.
همراه شدن دستان گرم شما روي شكم همسرتان و گفت وگوي گرم و صميمي شما با كودكتان دال بر دلبستگي شما با اين دو موجود خاص است كه پس از تولد به شما تكيه خواهند نمود. اين كار شما دو پيام مهم از سوي شما به اين دو موجود ابلاغ مي كند: شما نسبت به همسرتان احساس همبستگي مي كنيد. شما نسبت به كودكتان احساس دلبستگي مي كنيد.هر وقت شما نسبت به كودكتان ابراز محبت مي كنيد اين احساس به همسرتان دست مي دهد كه شما به او محبت مي كنيد و همسرتان احساس شادي و شعف و دوست داشتن مي كند جالب است بدانيد كه يكي از بهترين راههاي مساعدت به سلامت عاطفي زن باردار ايجاد اين احساس در اوست و شما در ايجاد احساس براي همسرتان به عنوان شوهر خوب و يك پدر مهربان متعهد هستيد. در نتيجه بين شما و همسرتان رابطه عاطفي عميق ايجاد مي شود و اختلافها و كشمكش ها به خودي خود از بين مي رود.
اين ايجاد همبستگي پيش از تولد براي خود شما هم سودمند است. چون اين كار باعث مي شود احساس صميميت بيشتري با فرزندتان داشته باشيد در نتيجه دلبستگي شما به ايفاي نقش پدري بعد از تولد فرزندتان راحت تر مي شود. زيرا اين نقش را قبل از تولد آغاز كرده ايد.
اين را هميشه به خاطر داشته باشيد كه هيچ چيز مانند مبدل شدن به يك پدر دلسوز مرد را كامل نمي كند اين احساس مسئوليت در برابر فرزند و همسر باعث به تكامل رسيدن مرد مي شود. بنابراين براي تكامل خود تلاش كنيد…

مطالب مشابه