مهارت هاي ارتباطي همسران

مهارت هاي ارتباطي همسران

از آنجاكه پايه و اساس يك خانواده سالم داشتن ارتباطي سالم و صحيح است لازم به تذكر است كه در اين مورد نكاتي چند الزامي است.

? دوست داشتن بدون قيد و شرط
براي دوست داشتن كلمه «اگر» را فراموش كنيد. همسر شما نزديكترين فرد به شماست؛ او را بدون هيچ قيد و شرطي دوست بداريد.
هيچ مادري براي دوست داشتن فرزندش كلمه اگر به كار نمي برد.
بگذاريم هركسي خودش باشد و همانطور كه هست دوست داشته شود. شرط گذاشتن براي دوست داشتن او. شروطي مثل اگر پولدار بودي با اگر تلاش بيشتري مي كردي به هيچ وجه مشكلي را حل نمي كند بلكه موجبات و رنجش را فراهم مي كند. ممكن است سوال كنيد چطور كسي را با داشتن صفات يا رفتار ناپسند دوست داشته باشيم.
همانطور كه قبلاٌ اشاره شد بسياري از صفات افراد خوب بايد است و شما با تغيير نگرش خود مي توانيد به همسرتان نزديك بشويد يادتان باشد اگر به كسي احساس ارزشمندي و شايستگي بدهيد. سعي مي كند خودش را در حد انتظار شما نگه دارد.

? قاطي شويد ولي با رعايت حريم
اصطلاح قاطي شدن در جامعه ها زماني به كار مي رود كه دو نفر خيلي به هم نزديك شده باشند و دوستي و صميميت آنها به حدي باشد كه از بعضي مسائل خصوصي هم مطلع باشند و گاهي حتي در مخارج مالي هم سهيم باشند اما اين قرابت هر قدر باشد بايد توأم با رعايت حد و حدود يكديگر باشد. در دوران عقد و نامزدي دختر و پسر حدود همديگر را رعايت مي كنند به يكديگر احترام مي گذارند، به وعده هايشان به خوبي عمل مي كنند، همديگر را سرزنش يا تحقير نمي كنند، نسبت به هم وفادارند و براي هم ايثار مي كنند چون ضمن نزديك شدن هنوز حدود و حريم يكديگر را رعايت مي كنند ولي پس از تشكيل زندگي مشترك بسياري از اين موارد فراموش مي شود، شايد به اين دليل كه طبق ضرب المثل «خر يك نفر از آنها از پل مي گذرد» و مي خواهد طرف ديگر را مثل خود و در حقيقت خودش را تحميل كند يا به اين دليل است كه يك نفر خيلي كوتاه مي آيد و از خواسته ها و حقوقش مي گذرد. اما هرچه باشد اين مسئله سبب نارضايتي و پايه بسياري از مشاجرات و دعواهاي خانوادگي خواهد شد. شايد بعضي ها فكر مي كنند كه چون ما خيلي خودماني شده ايم پس از قصوراتمان خواهد گذشت ولي ايراد كار اينجاست كه اين قصورات بسيار تكرار مي شود. والا اشتباه غيرعمد به فواصل طولاني به راحتي بخشودني است.
اشتباهاتي مثل پرخاش كردن، كم اهميت جلوه دادن شخصيت همسر، اهميت ندادن به وعده ها و احترام كافي نگذاشتن به خصوص در جمع مواردي است كه بسيار ديده مي شود و آن هم درباره ي عزيزترين فرد زندگي .

? مقايسه نكنيد.
? بايد اجازه بدهيم هركسي خودش باشد تا بتواند خلاقيت ها و استعدادهايش را به نمايش بگذارد. هركسي در زمينه اي خاص استعداد دارد و توانايي هاي ويژه اي از خود نشان مي دهد. همسر شما زماني بيشترين انرژي و محبت را نثار شما مي كند كه خودش باشد نه نسخه دوم فرد ديگري. نقاط قوت او را ببينيد و تمجيد كنيد تا نقاط ضعفش برطرف شود. دوباره يادآوري مي كنم اگر به كسي ارزش بدهيد سعي مي كند خودش را در حد انتظار شما نگه دارد.

? هديه بدهيد.
براي هديه دادن دنبال بهانه نباشيد. خانم ها به گل، لباس، جواهرات و عطر علاقمندند. آقايان هم اگرچه سليقه هاي متفاوتي دارند ولي از لباس و عطر خوششان مي آيد. اگر كسي، به خصوص همسرتان، براي شما هديه آورده است اصلاً قيمت آن را نپرسيد، فقط از هديه دهنده تشكر كنيد حتي اگر آن را دوست نداريد به خاطر همسرتان و از آن استفاده كنيد و اما هديه دادن تكرار نمي شود. به خصوص براي سالگرد ازدواج، روز تولد، روز مادر،روز پدر، زايمان همسر،عيد نوروز و اعياد اسلامي حتماً به شريك زندگي خود هديه بدهيد.
منبع:http://www.khanevadeh.ir

مطالب مشابه