شكر نعمت

شكر نعمت

ابو هاشم جعفري گويد: در تنگناي سختي از زندگي گرفتار شدم ، به حضور امام هادي عليه السلام رفتم ، وقتي در محضر او نشستم فرمود: اي اباهاشم درباره كدام نعمتي كه خداوند به تو داده است مي توان شكر گذار او باشي ؟ من ساكت ماندم وندانستم چه بگويم . حضرت فرمود: خداوند ايمان را روزي تو كرد و به وسيله آن بدنت را از آتش دوزخ مصون كرد و عافيت و سلامتي را نصيب تو گردانيد و تو را بر اطاعتش ياري نمود و به تو قناعت بخشيد و از اينكه خوار و بي آبرو گردي حفظ كرد. اي ابا هاشم من در آغاز اين نعمتها را به تو ياد آوري كردم چرا كه گمان بردم مي خواهي از آن كسي كه آن نعمتها را به تو بخشيده است شكايت كني و من دستور دادم صد دينار به تو بپردازند آن را دريافت كن.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم(عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه