پیوند «دجال شناسی» با «مهدی شناسی»

پیوند «دجال شناسی» با «مهدی شناسی»

 

 

 

 

سخن از دجال در آموزه های سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام

جلوه های آخر الزمانی دجال

…هرگز مباد که به دجال رو کنیم.
طبق دیدگاه سوم، دجال دارای 3 گزاره اصلی است:
1.دجال دارای یک مصداق اصلی و ناشناس است که هویت حقیقی اش تا زمان ظهور شناخته می ماند و پس از ظهور برای همگان آشکار می گردد؛
2.دجال دارای مصادیق فراوان فرعی است که تمام پیروان دجال و دجال صفتان عالم را در بر می گیرد؛
3.دجال دارای جلوه های گوناگون و رنگارنگی است که با آن بیشتر مردم جهان را می فریبد و آنان را از گرایش به آرمان های الهی منجی دور و گریزان می سازد.
بر اساس این دیدگاه، جلوه های آخر الزمانی دجال را می توان این گونه برشمرد:
1.تسلط نظام مادی گرایی که خود شامل تمام مظاهر فریبنده دنیوی (از ثروت جویی و زن پرستی و جاه طلبی تا شراب خوری و استفاده از مواد مخدر) می گردد؛ نظامی که چشم خدابین و معنویت گرای آن از اصل و اساس از بین رفته و چشم ظاهر بین و دنیا گرای آن به صورت افراطی گشوده شده است؛
2.تسلط نظام رسانه ای که ابزار آن ماهواره ها، اینترنت، سینما، تلویزیون، موبایل و… است و بنیان کار آن بر فیلم ها و موسیقی های حرام با تکیه بر سکس و خشونت و لا ابالی گری استوار است؛ نظامی که از طریق امواج ذهن و اندیشه مردم جهان را در چنبره خویش گرفته و آنان را با تک چشم جادویی خویش سحر می کرده و به هر سو که می خواهد، می کشاند؛
3.فراگیری طاغوت سیاسی، ناتوهای فرهنگی و عرفان های دروغین نوظهور که شامل ابر قدرت های شیطانی، لاوی های صهیونیستی، تیم های فراماسونری، کابالا، شیطان پرستی، رام اللّه و…. می گردد؛ فرقه ها و گروه هایی اهریمنی که بر ارکان قدرت و ثروت جهان چنگ انداخته و بیشتر مردم جهان را در جولان گاه فتنه و فساد خویش تار و مار ساخته اند.
1.دجال، ازنشانه های ظهور
یکی از نشانه های ظهور که فراوان از آن سخن به میان آمده«خروج دجال»است. اگر چه این رخداد در شمار نشانه های حتمی ظهور ذکر نشده است، اما تعداد روایات آن در منابع روایی، به ویژه در منابع اهل سنت، به مراتب از تعداد روایات درباره نشانه های حتمی ظهور بیشتر است.
از روایات اسلامی استفاده می شود که دجال فرد ستم کار، دروغگو و پر تزویری است که در آخر الزمان، مردم را گمراه خواهد کرد. البته در آموزه های سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام از دجال سخن به میان آمده است. در روایاتی، از خروج «دجال»به عنوان نشانه های ظهور و در برخی دیگر از آن به عنوان یکی از «أشراط الساعه؛ نشانه های قیامت»یاد شده است. «فتنه انگیزی دجال»، در کتاب های اهل سنت بیشتر با عنوان یکی از «نشانه های بر پایی قیامت»معرفی شده است، اما منابع روایی شیعه، اغلب از آن به عنوان حادثه ای مهم و فراگیر که هم زمان با ظهور حضرت مهدی(عج) رخ خواهد داد، در شمار «نشانه های ظهور» یاد کرده اند.
2.ویژگی و نشانه های دجال
اصبغ بن نباته از حضرت علی(ع) پرسید:«یا امیرالمومنین! دجال کیست؟»آن حضرت فرمود: «… بدبخت کسی است که او را تصدیق کند و خوشبخت آن است که او را تکذیب کند.»
1.چشم راستش کور شده [از اصل خلقت، چشم راست ندارد؛ به گونه ای که گودی حدقه اش نیست] و چشم دیگرش در وسط پیشانی است و مانند ستاره صبح می درخشد، در آن، گوشت بسته شده ای است که با خون در آمیخته است؛
2.میان دو چشمش نوشته است: «کافر»که هر با سواد و بی سوادی آن را می خواند؛
3.در دریاها فرو می رود و آفتاب با او می گردد؛
4.مقابل او کوهی از دود و عقبش کوهی سپید است که مردم تصور می کنند طعام است؛
5.در زمان قحطی سختی خروج می کند، در حالی که بر مرکبی خاکستری سوار است؛
6.هر قدم از مرکب او یک میل است و زمین منزل به منزل زیر پایش نور دیده می شود و بر آبی نگذرد جز آن که فرو رود و جای آن تا روز قیامت خشک بماند؛
در آموزه های سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام از دجال سخن به میان آمده است. در روایاتی، از خروج «دجال» به عنوان نشانه های ظهور و در برخی دیگر از آن به عنوان یکی از «أشراط الساعه؛ نشانه های قیامت» یاد شده است.«فتنه انگیزی دجال»، در کتاب های اهل سنت بیشتر با عنوان یکی از «نشانه های بر پایی قیامت» معرفی شده است.
7.به آوازی که تمام جن و انس و شیاطین در شرق و غرب عالم آن را می شنوند، فریاد کند: «ای دوستان من، نزد من آیید. منم آن که آفرید و تسویه کرد و تقدیر کرد و رهبری نمود. منم پروردگار شما!»؛
8.دشمن خدا دروغ می گوید. او یک چشمی است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود. به راستی که پروردگار شما نه یک چشم است، و نه غذا می خورد، نه راه می رود و نه زوال دارد. و برتر است از این اوصاف؛ برتری بزرگی!
9.آگاه باشید بیشتر پیروانش در آن روزگار، ناپاک زادگانند.
10.خداوند او را در شام بر سر گردونه ای که آن را «افیق»نامند، به دست کسی که عیسی(ع) پشت سرش نماز می خواند، هنگامی که سه ساعت از روز جمعه گذشته باشد، خواهد کشت. آگاه باشید که پس از آن، حادثه بزرگ واقع خواهد شد و آن خروج دابه از زمین است.
از نکات شگفت آور و تأمل برانگیز در انبوه روایات شیعه و سنی، ارتباط بسیار شدیدی است که بین دجال و یهود مطرح شده است؛ چنانچه در روایات آمده است: «بیشتر پیروان دجال یهودی ها هستند».
نکته مهم تر این که فضای بیشتر روایات در بر شماری ویژگی های دجال، فضایی کنایی و استعاری است که سمبل ها و کدهایی رمزگونه را برای شناسایی دجال فرا روی مخاطبان خویش می گشاید. چنین فضایی بیش از هر چیز نیازمند دقت و تأملی فراوان و تحلیل های عمیق و دقیق بر اساس کیاست و زیرکی های مومنانه است؛ چنانچه پیامبر اعظم(ص)براین مهم تأکید ورزیده و فرموده است: ویژگی های دجال را برایتان گفتم تا در آن بیندیشید و به حقیقت آن راه یابید و آن گاه بر ضد او عمل نمایید. آیندگان خویش را از فتنه دجال با خبر سازید و یکدیگر را بدان یادآور شوید!!!پس همانا فتنه دجال، سخت ترین فتنه ها و شدیدترین آزمایش هاست.
منبع:نشریه روشنان، شماره12

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید