گناه شناسی

گناه شناسی

ابو هاشم جعفري (ره) كه از دوستان و فقهاء و اصحاب امام هادي و امام حسن عسكري (ع) بود، مي گويد: در محضر امام حسن عسكري (ع) بودم ،فرمود، يكي از گناهان نابخشودني اين است كه شخصي (بر اثر غرور و كوچك شمردن گناه) بگويد: ليتني لا اواخذ الا بهذا: اي كاش براي گناهي جز اين يك گناه ، باز خواست الهي نشوم . با خود گفتم : براستي ، معني اين سخن ، بسيار دقيق و ظريف است ، و سزاوار است كه هر انساني ، مراقب خود باشد و در مورد هر چيزي دقت كندكه گاهي انسان حرفي مي زند و خيال مي كند حرف خوبي زده ، غافل از آنكه ، همان حرف ، گناه نابخشودني است . ناگاه امام حسن عسكري (ع) به من رو كرد و فرمود: درست فكر مي كني اي ابو هاشم ، كه بايد توجه دقيق داشت ، بدان كه شرك (ريا) در ميان مردم ، ناپيداتر از راه رفتن مورچه روي سنگ در شب تاريك ، و راه رفتن مورچه بر صفحه سياه است.
داستان هاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه