کربلایی محمد کاظم

کربلایی محمد کاظم

تقريبا پانزده سال قبل ، از جمعي از علماي اعلام قم و نجف اشرف داستان عجيبي شنيدم كه پيرمرد هفتاد ساله اي به نام كربلائي محمد كاظم كريمي ساروقي (ساروق از توابع فراهان اراك است) كه هيچ سوادي نداشته ، تمام قرآن مجيد به او افاضه شده به طوري كه تمام قرآن را حافظ شده به طرز عجيبي كه ذكر مي شود. عصر پنجشنبه ، كربلائي محمد كاظم به زيارت امام زاده اي كه در آن محل مدفون است مي رود، هنگام ورود، دو نفر سيد بزرگوار را مي بيند و به او مي فرمايند كتيبه اي كه در اطراف حرم نوشته شده بخوان . مي گويد آقايان ! من سواد ندارم و قرآن را نمي توانم بخوانم . مي فرمايند بلي مي تواني . پس از التفات و فرمايش آقايان حالت بي خودي عارضش ‍ مي گردد و همانجا مي افتد تا فردا عصر كه اهالي ده براي زيارت امام زاده مي آيند او را افتاده مي بينند، پس او را بلند كرده به خود مي آورند. به كتيبه مي نگرد مي بيند سوره جمعه است ، تمام آن را مي خواند و بعد خودش را حافظ تمام قرآن مي بيند و هر سوره از قرآن مجيد را كه از او مي خواستند، از حفظ به طور صحيح مي خوانده و از جناب آقاي ميرزا حسن نواده مرحوم ميرزاي حجة الاسلام شيرازي شنيدم فرمود مكرر او را امتحان كردم هر آيه اي را كه از او مي پرسيدم فورا مي گفت از فلان سوره است و عجيبتر آنكه هر سوره اي را مي توانست به قهقرا بخواند؛ يعني از آخر سوره تا اول آن را مي خواند. و نيز فرمود: كتاب تفسير صافي در دست داشتم برايش باز كرده گفتم اين قرآن است و از روي خط آن بخوان ، كتاب را گرفت چون در آن نظر كرد گفت آقا! تمام اين صفحه قرآن نيست و روي آيه شريفه دست مي گذاشت و مي گفت تنها اين سطر قرآن است يا اين نيم سطر قرآن است و همين طور مابقي قرآن نيست . گفتم از كجا مي گويي تو كه سواد عربي و فارسي نداري ؟ گفت : آقا! كلام خدا نور است ، اين قسمت نوراني است و قسمت ديگرش تاريك است (نسبت به نورانيت قرآن) و چند نفر ديگر از علماي اعلام را ملاقات كردم كه مي فرمودند همه ما او را امتحان كرديم و يقين كرديم امر او خارق عادت است و از مبداء فياض جل وعلا به او چنين افاضه شده . در سالنامه نور دانش ، سال 1335 صفحه 223 عكس كربلائي محمد كاظم مزبور را چاپ كرده و مقاله اي تحت عنوان (نمونه اي از اشراقات رباني) نوشته و در آن شهادت عده اي از بزرگان علما را بر خارق العاده بودن امر او نقل نموده است تا اينكه مي نويسد:از مجموع دستخطهاي فوق ، موهبتي بودن حفظ قرآن كربلائي ساروقي به دو دليل ثابت مي شود. 1 – بي سوادي او كه عموم اهالي ده او شهادت مي دهند و احدي خلاف آن را اظهار ننموده است . نگارنده شخصا از ساروقيهاي ساكن تهران تحقيق نمودم و با اينكه موضوع بي سوادي او در جرايد كثيرالانتشار چاپ و منتشر شده ، معذلك هيچكس تكذيب نكرده است 2 – بعضي از خصوصيات حفظ قرآن او كه از عهده تحصيل و درس ‍ خواندن خارج است ، به شرح زير: 1 – هرگاه يك كلمه عربي يا غير عربي بر او خوانده شود، فورا مي گويد كه در قرآن هست يا نيست . 2 – اگر يك كلمه قرآني از او پرسيده شود، فورا مي گويد در چه سوره و كدام جزو است . 3 – هرگاه كلمه اي در چند جاي قرآن مجيد آمده باشد تمام آن موارد را بدون وقفه مي شمارد و دنباله هركدام را مي خواند. 4 – هرگاه در يك آيه يك كلمه يا يك حركت غلط خوانده شود يا زياد و كم كنند بدون انديشه متوجه مي شود و خبر مي دهد. 5 – هرگاه چند كلمه از چند سوره به دنبال هم خوانده شود محل هر كلمه را بدون اشتباه بيان مي كند. 6 – هر آيه يا كلمه قرآني را از هر قرآني كه به او بدهند آنا نشان مي دهد. 7 – هرگاه در يك صفحه عربي يا غير عربي يك آيه مطابق ساير كلمات نوشته شود، آيه را تميز مي دهد كه تشخيص آن براي اهل فضل نيز دشوار است . اين خصوصيات را خوش حافظه ترين مردم نسبت به يك جزوه بيست صفحه فارسي نمي توان دارا شود تا چه رسد به 6666 آيه قرآني . و پس از نقل شهادت چند نفر از علما، مي نويسد: موهبت قرآن كربلائي كاظم براي مردمي كه فكر محدود خود را در چهارديواري ماديات محدود و منكر ماوراي طبيعت هستند اعجاب آور بوده و سبب هدايت عده اي از گمراهان گرديده است ، ولي اين امر با همه اهميتش ‍ در نظر اهل توحيد يك شعاع كوچك از اشعه بيكران افاضات خداوندي و از كوچكترين مظاهر قدرت حق است ، نه تنها امور خارق العاده به وسيله انبيا و سفراي حق به كرات به ظهور رسيده و در تواريخ ثبت و ضبط است ، در عصر حاضر نيز كساني كه به علت ارتباط و پيوند با مبداء تعالي صاحب كراماتي هستند وجود دارند كه اهميت آن به مراتب از حافظ قرآن ما بيشتر مي باشد. نكته اي كه در پاپان اين مقاله لازمست تذكر دهم اينكه در نتيجه انتشار شرح حال حافظ قرآن و معرفي او به مردم تهران از عده اي از متدينين بازار شنيدم كه در چند سال قبل ؛ يعني در زمان مرحوم حاج آقا يحيي يك مرد كوري به نام حاجي عبود به مسجد سيد عزيزاللّه رفت وآمد داشت كه در عين كوري حافظ قرآن باخصوصيات كربلائي ساروقي بود، او نيز محل آيه را در عين كوري نشان مي داده و براي مردم با قرآن استخاره مي كرده … مي گويند روزي كتاب لغت فرانسه به قطر قرآن مجيد به او دادند استخاره كند، فورا آن را پرت كرد و عصباني شد و گفت اين قرآن نيست . در مجلسي كه حافظ قرآن حضور داشت ، جناب آقاي ابن الدين استاد محترم دانشگاه ، خصوصيات حاجي عبود را تاءييد و اظهار كردند كه نامبرده را در منزل آقاي مصباح در قم در حضور مرحوم آيت اللّه حاج شيخ عبدالكريم حائري ملاقات و آزمايش كرده اند. اينها از آثار قدرت حق است كه گاهي براي ارشاد مردم و اتمام حجت ظاهري است :(ذلِكَ فَضْلُاللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُواْلفَضْلِ الْعَظيمِ).
داستانهاي شگفت/آيت الله دستغيب

مطالب مشابه