توسّل به حضرت معصومه (س)

توسّل به حضرت معصومه (س)

توسل به ائمه اطهار(ع) و اولياء خدا، داراي نتائج فراوان است كه در اينجا به ذكر دو نمونه از نتيجه توسّل به حضرت معصومه (ع) مي پردازيم :
1. شخصي بنام ميرزا اسداللّه از خدّام آستان مقدس حضرت معصومه (ع) بود، وي در قسمت پا دچار درد شقاقلوس (يك نوع بيماري كه موجب بي حسي و فلجي پا مي شود) شد، پزشكان وقت ،از معالجه آن عاجز شده و او را جواب كردند، و به اتفاق ، راي دادند كه بايد پاي او قطع شود. او يك روز قبل از موعد قطع پا، تصميم گرفت شب را در كنار مرقد شريف حضرت معصومه (ع) بسر برده و متوسّل گردد. آن شب فرا رسيد، آخرهاي شب كه درهاي حرم را مي بندند، شخصي بنام مبارك او را حمل كرده و به حرم برد، او خود را به پاي ضريح رساند و مخلصانه با سوز و گداز خاصّي متوسّل به حضرت معصومه (ع) شد و از آن حضرت خواست كه از خدا بخواهد تا او شفا يابد. نزديك صبح ، هنوز هوا روشن نشده بود، پشت درآمد و فرياد زد در را باز كنيد، من شفا يافتم . در را باز كردند، ديدند ميرزا اسداللّه بسيار خوشحال است وشفا يافته و جريان شفاي خود را چنين شرح داد: در حرم پس از راز ونياز خوابم برد، در عالم خواب ديدم بانوي بزرگواري نزدم آمد و پس از احوالپرسي ، گوشه اي از مقنعه خود را چندين بار به پاي من ماليد و فرمود: تو شفا يافتي . گفتم : شما كيستيد؟ فرمود: آيا مرا نمي شناسي بااين كه از خدّام حرم من هستي ؟،من فاطمه دختر موسي بن جعفر(ع) مي باشم
2. نقل شده : در زمان مرجعيت آيت اللّه العظمي شيخ عبدالكريم حائري (حدود 50 سال قبل) شخصي كه بسياري از مردم قم او را ديده بودند قسمت پائين بدنش ، فلج شده بود، براي درمان خود به هر جا رفته بود نتيجه نگرفته بود، تا اين كه در قم به حرم حضرت معصومه (ع) رفته و متوسل گرديد، در يكي از شب هاي ماه رمضان صداي نقارخانه (كه در آن زمان در جوار حرم حضرت معصومه وجود داشت) بلند شد، علت پرسيدند،اعلام شد كه حضرت معصومه (ع) فلان شخص را كه از ناحيه پا فلج شده بود، شفا داده به گونه اي كه او اصلا احساس درد پا نمي كند.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید