با زنان بزرگ ايران و جهان آشنا شويم

با زنان بزرگ ايران و جهان آشنا شويم

اشاره:

با شناخت زنان تاريخ ساز و الگوبرداري از فعاليت آن ها، به ارزش هاي خود بيشتر پي ببريد و در جهت رشد خود گام هاي بلندي برداريد.
* 1 مرداد 1310 شمسي مجله دختران ايران به مديريت «زندخت شيرازي» در شيراز چاپ شد. اين مجله از اولين نشريان زنانه است که در شيراز به چاپ مي رسيد.
* زندخت شيرازي در سال 1308 شمسي مجمع انقلاب نسوان را بنياد گذاشت. وي در سال 1288 شمسي در شيراز به دنيا آمد و در سال 1331 درگذشت.
* اولين کنگره بين المللي زنان معمار در تهران، تابستان 1355 به مدت چهار روز برگزار شد. در اين کنگره بيش از 150 نفر از معماران زن شرکت داشتند.
* «صغرآزرمي» نخستين پزشک زن آسيب شناس در کرمانشاه متولد شد و در سال 1326 دوره دانشکده پزشکي را به اتمام رساند.
* 2 ربيع الثاني 1325 عده اي زن ها در بهارستان گردآمدند و خواستار تدوين قانون اساسي شدند.
* 5 مرداد 1340 شمسي صديقه دولت آبادي در گذشت. وي در سال 1258 به دنيا آمد. او از زنان متجدد و نخستين روزنامه نگاران زن در ايران بود. نخستين مدرسه دخترانه را در اصفهان در سال 1296 داير کرد. سال 1306 در رشته تعليم و تربيت از دانشگاه سوربون فارغ التحصيل شد.
* 6ربيع الثاني 1290 هجري قمري «مهد عليا» يکي از زنان مدبر و مقتدر عصر قاجار درگذشت. وي مادر ناصرالدين شاه بود.
* شرکت خواتين اصفهان در سال 1297 توسط «صديقه دولت آبادي» تاسيس شد. وي دو سال بعد شرکت آزمايش بانوان را تشکيل داد. او روزنامه «زبان زنان» را نيز منتشر کرد که سه سال بعد توقيف شد.رئيس نظميه هنگام دستگيري وي گفت: «خانم شما صد سال زود به دنيا آمديد.» صديقه دولت آبادي در پاسخ گفت: «آقا من صد سال دير متولد شده ام. اگر زودتر به دنيا آمده بودم نمي گذاشتم امروز زنان چنين خوار و خفيف در زنجير شما اسير باشند.»
منبع:مجله راه کمال شماره 27

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید