اصول جامعه مهدوی

اصول جامعه مهدوی

نویسنده: حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

 

عنوان «جامع مهدوی» دارای معانی عالی و پیام های سازنده و نشانه توجه به نواقص جوامع دیگر است که هر کدام در بوته آزمایش، بشر را قانع نکرده و جوابگوی مطالبات او در برقراری یک جامعه و نظام سالم و صالح نبوده است. در حال اصطلاح، مدنی می باشد. رژیم آمریکاست که در دنیا علناً اول پرچم دار استعلا و استکبار و استضعاف جوامع دیگر است و در عین حال، خودش در استضعاف صهیونیسم و بدترین مکتب های نژاد پرست قرار دارد؛ تا حدی که سرانش به جای آن که مستقل باشند، تسلیم نیات پلید صهیونیست ها هستند؛ همان گروه اندکی که خود را مافوق دیگران و درجه اول، و شش میلیارد انسان دنیا را بشر درجه دوم می دانند؛ اما تناقض های این نظام، چه در داخل و چه در خارج آن بسیار است.

اصول جامعه مهدوی

جامعه مهدوی، جامعه ای است مبتنی بر:
– نفی تمایز نژادی و تناقص های اجتماعی؛ بر اساس آیه: « یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم (1)»؛ «ای مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و به صورت گروه و قبایل قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ به راستی که گرامی ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شماست.»
– نفی برتری جویی و هرگونه استعلا؛ بر اساس آیه «تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافساداً(2) )؛ «آن خانه آخرت است که برای کسانی که طلب برتری و فساد نداشتند قرار دادیم.»
– نفی طواغیت و قلدران زمین و استبداد و قلدرمآبی؛ بر اساس آیه: « و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت» (3)؛ «و به تحقیق، در هر امتی، فرستاده ای را برانگیختیم تا خداوند را عبادت کنند و از طاغوت بپرهیزند.»
– عدالت در همه امور؛ بر اساس آیه: «کونوا قوامین بالقسط شهداء الله و لو علی انفسکم »؛(4) «قیام کننده به عدالت باشید و برای خدا شهادت دهید، اگر چه این گواهی به زبانتان باشد.» و نیز «لایجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی»(5)؛ «دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند؛ عدالت پیشه کنید که عدالت به پرهیزکاری نزدیک تر است.»
آن جامعه، جامعه ای خواهد بود که تمامی اصول و دستورات اخلاقی در آن پیاده خواهد شد؛ دستوراتی هم چون: (قولوا للناس حسناً)(6)؛ «با مردم به نیکی سخن بگویید»، «واحبب لغیرک ما تحب لنفسک (7)؛ آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند»، (ادفع بالتی هی احسن )(8)؛ «بدی را با نیکی دفع کن »؛ «ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا (9)؛ بنده غیر مباش؛ براستی که خداوند، تو را آزاد آفریده است.» و نیز اصول متعدد دیگر که در همه، نفی ظلم، خیانت، سوء استفاده از مقام، جاه طلبی، ریاست خواهی، افراط و تفریط تناقض های اجتماعی و مفاسد دیگر منظور است.

تناقض در دنیای به اصطلاح متمدن

در دنیای امروز که بیشتر، رژیم های لائیک بر آن حاکم اند و قدرت مادی و سلاح های کشتار جمعی را در دست دارند، تناقض هایی دیده می شود که برای هیچ انسان با وجدانی قابل قبول نیست. این تناقض ها هم در جوامع آنها و هم در مراکز تصمیم گیری، مثل شورای امنیت وجود دارد و تمدن کنونی را زیر سؤال برده است. تناقضاتی که بین جامعه های مرفه و جامعه های محروم دیده می شود، از این تناقض هاست. در حالی که میلیونها نفر از کودک و سالمند و زن ومرد در آفریقا و اماکن دیگر، محروم و گرسنه به سر می برند، در جامعه های زورگو که ثروت دنیا را چپاول کرده اند، مخارج یک مجلس خوش گذرانی و عشرت و شهوت رانی، به مبلغی می رسد که اگر همان را به انسان های فقیر بدهند، خرج سالیانه هزاران نفر از آنها را تأمین می کند.

به سوی مدینه فاضله

جامعه مهدوی یعنی نفی تمامی این ضعف ها و فسادها؛ یعنی جامعه واحد جهانی و مدینه فاضله حقیقی که همه ارکان و اعضا و نهادهایش همان گونه که آن را رسول اعظم (ص) طرح کردند – مانند اعضای بدن انسان واحد، انجام وظیفه می کنند.

مسیر همه جوامع به سوی این جامعه است و رسیدن بشر به این جامعه، سنت و قاعده تخلف ناپذیر الهی است. هر کس که بخواهد مانع تحقق جامعه مهدوی شود، معارضه و ممانعت وی درهم کوبیده می شود.

راه سعادت

تذکر این نکته مناسب است که تا دنیا به آن جامعه بزرگ مهدوی نرسیده، اگر جامعه های کوچک بخواهند در سعادت، آسایش، قدرت، قوت، عزت و عدالت، زندگی کنند، باید همان اصول و مبانی جامعه مهدوی را اصل و مبنای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود قرار دهند و آن را معیار بدانند و صلاح یا فساد خود را با آن بسنجند.

نمونه ای از جامعه مهدوی

اکنون با این میزان از جوامع کوچک شهری و روستایی، می توان جامعه ای را که مهدوی است شناسایی کرد؛ در هر شهر و روستایی که حق رعایت می شود، مردمانش از حق حمایت، و به حق عمل می کنند، اتحاد و برادری در آنجا به چشم می خورد، تعلیم و تربیت صحیح و تقدیر از اخیار و دانشمندان در آنجا رایج است، خیانت در امانت نمی کنند و خلاصه، حیات دینی و انسانی وجود دارد، آن جامعه اگر چه یک روستا باشد – جامعه مهدوی است.
من از خداوند منّان می خواهم که فرج آن امام عزیز و مصلح جهانی را نزدیک نماید و همه ما را از یاوران و سربازان حقیقی ایشان قرار دهد و اسلام و مسلمانان را نصرت و قوت شوکت عنایت فرماید.(10)

پی‌نوشت‌ها:

1.سوره حجرات / 13.
2. سوره قصص / 83.
3. سوره نحل / 36.
4. سوره نساء /135.
5. سوره مائده/ 8.
6. سوره بقره. / 83.
7. نهج البلاغه عبده، ج 3، ص 45.
8. سوره فصلت / 34.
9. نهج البلاغه عبده، ج 3، ص 51.
10. پیام معظم له به افتتاحیه همایش دانشجویی جامعه مهدوی مهرماه 82، تبریز.

منبع: نشریه امان، شماره 36.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید