خدا می رساند

خدا می رساند

 

از ویژگی های روحانی مردمی شهر یزد، مرحوم سید علی محمد وزیری، کمک کردن به پسران و دخترانی بود که در آستانه ی تشکیل زندگی بودند. دکتر قریشی از یک مرد خیر نقل می کند: روزی مرحوم محمد هاشم را دیدم که به بازار می رفت. از او پرسیدم: کجا می روی؟ گفت که حجه الاسلام وزیری برای هزینه ی زندگی، نیاز به فروش قالی پیدا کرده، لذا می روم به فلان قالی فروش بگویم که بیاید این قالی را بخرد.
من با خود فکر کردم قبل از این که ایشان این قالی را بفروشد، من مبلغی با خود می برم و به ایشان می دهم تا کار ایشان راه بیفتد و [این معامله صورت نگیرد. قبل از غروب بود که وارد مسجد شدم. دیدم حاج آقا وزیری در مسجد، قدم می زنند و دو زن هم در مسجد نشسته اند. سلام کردم و گفتم: وجهی آورده ام که از وجوه شرعیه نیست و مخصوص خود جناب عالی است. برای پذیرفتن آن، هیچ گونه احتیاطی نکنید. ا یشان گرفتند و پرسیدند: «چه قدر است ؟» گفتم: فلان مبلغ. فورا یکی از آن دو زن را صدا زدند و گفتند: « این مبلغ را بگیر. خدا رسانید. بقیه هم ان شاء الله درست می شود» و به من گفتند: «این زن محترم است و می خواهد دخترش را عروس کند؛ ولی توان مالی ندارد. کمک خواسته بود و خدا تو را برای این امر فرستاده است».
منبع:
سیمای فضیلت، دکتر سید ضیاء قریشی، مرکز یزدشناسی، 1374 ، ص 28 .
برگرفته از: مجله ی حدیث زندگی، شماره ی33 .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید