10 فرمان برای فيصله دعوا

10 فرمان برای فيصله دعوا

1 ـ خودتان را جاي همسرتان بگذاريد:
وسط داد و بيداد هايي که مي کنيد،
يک لحظه خودتان را جاي همسرتان بگذاريد
و سعي کنيد تا جايي که مي توانيد مشکلاتش، استرس هايي که دارد
و احساسات فعلي اش را درک کنيد.

2 ـ باورهاي غير واقع بينانه را تغيير دهيد:
يک دعوا يعني خراب کردن هر چي تا حالا ساخته ايم.
همسرم بايد هميشه مرا بفهمد چون همسرم است ديگر.
همسرم هيچ وقت خودش را عوض نمي کند.
نيازهاي همسرم، زمين تا آسمان با نيازهاي من فرق مي کندو…
اين باورها ممکن است با قيافه اي حق به جانب ته ذهن شما نشسته باشند.
کاري نداريم که کي و ازکجا آمده اند توي ذهن شما؛
ولي حاصلش اين است که اگر تغييرشان ندهيد،
به قول لازاروس اين فکر هاي سمي مي تواند شما را ديوانه کند
واقعيت اين است که
هميشه و در همه ي روابط زناشويي، اختلاف هايي پيش مي آيد.
همسران نمي توانند هميشه ذهن طرف مقابلشان را بخوانند.
همه تا حدي تغييرپذيرند
و «افرادي که دو طرف يک رابطه طولاني مدت قرار مي گيرند، معمولا نياز هاي مشابه هم دارند».

3 ـ دعوا را به شخصيت همسرتان ربط ندهيد:
اگر بعد از دعوا فکر کنيد که
دعوا به اين خاطر بوده که همسرتان اصولا خودخواه است،
ديگر جايي براي صلح نمي ماند.
شخصيت دعوايي ممکن است وجود داشته باشد
اما غالبا رفتار همسران موقع دعوا تحت تاثير موقعيت است.
اگر بيشتر تامل کنيد مي بينيد که
همسرتان هميشه اين طور عمل نمي کند
و با اينکه رفتارش خوب نبوده اما مي دانيد که به شما علاقه مند است.

4 ـ دعوا را به قسمت هاي عميق رابطه نکشانيد:
اگر هميشه توي دعوايتان به اصطلاح «رو» دعوا کنيد،
در عمق هميشه يک وفاداري هميشگي پنهان وجود خواهد داشت.
دعوايتان را به اين جاها ربط ندهيد.

5 ـ احساسات تان را با صراحت بيان کنيد:
به جاي اينکه بگوييد «حس سينما رفتن داري؟
، بگوييد «دوست دارم برم سينما.
به جاي اينکه از جملات تو من را… ،
از جملات «من احساس مي کنم…» استفاده کنيد..

6 ـ درباره همسرتان کلي گويي نکنيد:
اينکه بگوييد «تو آدم بي ملاحظه اي هستي» چيزي را عوض نمي کند.
دقيقا به همسرتان بگوييد که چه چيزي بايد در رفتارش تغيير کند.

7 ـ جايگزين بگذاريد:
اينکه داد و بيداد کنيد که
از رنگ هاي صورتي و قهوه اي و آبي و زرشکي
براي پرده خانه خوشتان نمي آيد،
چيزي را درست نمي کند؛
به جاي اينها البته اگر رنگي باقي مانده بود بگوييد
از کدام رنگ خوشتان مي آيد.

8 ـ خوب گوش کنيد:
بله، خوب گوش نمي دهيد !
به قول قدما با گوش دل حرف هاي طرف مقابل را نمي شنويد.
تا همسرتان حرف مي زند در مقابلش توي ذهنتان يک جمله آماده مي کنيد.
اينکه نشد گوش دادن !
فيدبک بدهيد ببينيد اصلا آن جوري که شما فهميده ايد، همسرتان حرف زده است يا نه.

9 ـ ببخشيد:
بعضي وقت ها واقعا همسرتان مقصر بوده و اشتباه کرده است.
شما بهتر است در اين مواقع، لذت توفيق اجباري بخشش را بچشيد.

10 ـ تمرين «روزهاي صميمانه» را انجام دهيد:
شايد به نظرتان خنده دار باشد .
اما گاهي چاره اي جز اين نمي ماند که يک تمرين مکانيکي انجام دهيد.
مي توانيد يک تعداد روز متوالي را مشخص کنيد
و در اين روزها توافق کنيد که هر روز حداقل 5 مورد از فهرست
کارهايي که همسرتان مي خواهد را انجام دهيد.
البته او هم بايد متقابلا کارهايي که شما مي خواهيد را انجام دهد.
اين کارها اول بايد امري باشند؛ يعني طرف را از کاري نهي نکنند،
دوم بايد عملياتي باشند؛
سوم آن قدر کوچک باشند که بتوان هر روز انجامشان داد
و چهارم مربوط به دعواي اخير نباشند.
باور کنيد اين تمرين ها معجزه مي کند.
امتحانش ضرر که نداره ، داره ؟؟

مطالب مشابه