آمار تلفات‌ در اثر توبکتومی و وازکتومی

آمار تلفات‌ در اثر توبکتومی و وازکتومی

آمار تلفات‌ زنان‌ و مردان‌ در خصوص‌ بستن‌ لوله‌ (توبکتومی‌ و وازکتومی‌) فقط‌ در کشور ایران‌ در زنان‌ به‌ یک‌ میلیون‌ و در مردان‌ به‌ هشتاد هزار نفر رسیده‌ است‌.
منظور ما از تلفات‌، مرگ‌ و میر آنان‌ بعد از این‌ عمل‌ نمی‌باشد، بلکه‌ خود این‌ عمل‌ است‌ که‌ در حکم‌ ضایعات‌ و تلفات‌ به‌ حساب‌ می‌آید.
قیمت‌ لوله‌های‌ مرد یعنی‌ دیه‌ آن‌ در شرع‌ مقدّس‌ اسلام‌ قیمت‌ دیه‌ یک‌ مرد کامل‌ یعنی‌ هزار دینار است‌؛ و دیه‌ لوله‌های‌ زن‌ قیمت‌ دیه‌ یک‌ زن‌ کامل‌ یعنی‌ پانصد دینار است‌.
مانند کور کردن‌ دو چشم‌ مرد و کور کردن‌ دو چشم‌ زن‌. بنابراین‌ ما با ازمیان‌ رفتن‌ نسل‌ و عقیم‌ نمودن‌ ایشان‌، ضایعه‌ای‌ بدین‌ سهمگینی‌ وارد ساخته‌ایم.
فعلاً بحث‌ ما در سایر انواع‌ و اقسام‌ جلوگیری‌ از کاندوم‌، قرص‌، آمپول‌، آی‌.یو.دی‌، نمی‌باشد ؛ بلکه‌ فقط‌ در خصوص‌ ضایعات‌ و تلفاتی‌که‌ در حکم‌ قتل‌ نفس‌ محترمه‌ محسوب‌ می‌گردد، و آن‌ عبارت‌ است‌ از وازکتومی‌ و توبکتومی‌ بحث‌ داریم‌ ؛ بحث‌ ما در یک‌ میلیون‌ زن‌ را عقیم‌ کردن‌ و هشتاد هزار مرد را مقطوع‌ النّسل‌ نمودن‌ است‌.
رضایت‌ به‌ بستن‌ لوله‌ها ، با فریب‌ و پنهان‌ داشتن‌ از نظریّۀ علماء بوده‌ است‌
میگویند: ما به آنها جائزه‌ داده‌ایم! تلویزیون‌ به‌ حکم‌ قرعه‌ داده‌ایم‌ ! 1 پنج هزار تومان‌ پول‌ به‌ مستضعفان‌ داده‌ایم‌ !
جواب‌ این که‌: این‌ مقدار عیناً به‌ مثابۀ آجیلی‌ است‌ که‌ به‌ طفل‌ می‌دهند، برای‌ آنکه‌ اورا بدزدند و سرقت‌ کنند و خونش‌ را بمکند.علاوه‌، شما با نیرنگ‌ و حیله‌ این‌ عمل‌ را انجام‌ داده‌اید و یک‌ نفر را نه‌ از حکم‌ شرعی‌، نه‌ از عواقب‌ مهلکه‌ و خطیرۀ این‌ عمل‌ مطّلع‌ ننموده‌اید ؛ و اگر بگوئید: با رضایت‌ خود مرد و زن‌ انجام‌ داده‌ایم‌، باید گفت‌: با این‌ تبلیغات‌ گسترده‌ بر پایۀ مکر و خدعه‌ و بر اساس‌ دروغ‌ و کذب‌، رضایت‌ آنان‌ در حکم‌ رضایت‌ آن‌ کفن‌ فروش‌ است‌ که‌ دزد از وی‌ بستاند:
گویند: زنی‌ در آستانۀ مرگ‌ بود. و یک‌ پسر داشت‌ که‌ در تمام‌ عمر از راه‌ دزدی‌ به‌ وی‌ مخارج‌ می‌داد.
مادر گفت‌: ای‌ پسرجان‌ ! غذای‌ مرا در مدّت‌ یک‌ عمر از طریق‌ دزدی‌ آوردی‌. الان‌ از تو تقاضا دارم‌ فقط‌ یک‌ کفن‌ حلال‌ برای‌ من‌ بیاوری‌ !
پسر گفت‌: به‌ روی‌ چشم‌ ! دوان‌ دوان‌ به‌ سوی‌ دکّان‌ کفن‌ فروش‌ آمد و یک‌ دست‌ کفن‌ گرفت‌ و در زیر بغل‌ نهاد که‌ به‌ منزل‌ بیاورد. کفن‌ فروش‌ گفت‌: پولش‌ را بده‌ ! پسر گفت‌: بگو حلال‌ ! کفن‌ فروش‌ گفت‌: چگونه‌ بگویم‌ ؟! پسر، کفن‌ فروش‌ را در زیر دست‌ و پای‌ خود انداخت‌ و بر وی‌ میکوفت‌ و می‌گفت‌: بگو حلال‌ ! حلال‌ ! کفن‌ فروش‌ گفت‌: حلال‌ ! حلال‌ ! حلال‌ ! هزار مرتبه‌ حلال‌ ! از شیر مادر افزونتر حلال‌ !
پسر کفن‌ را به‌ نزد مادر آورد و مادر تعجّب‌ کرد که‌ به‌ فوریّت‌ این‌ کفن‌ حلال‌ را از کجا بدست‌ آورده‌ است‌؟ جریان‌ را پرسید و وی‌ باز گفت‌. مادر گفت‌: خاک‌ بر سرم‌ که‌ اینک‌ میخواهی‌ مرا در کفنی‌ بدین گونه‌ حلال‌ که‌ از ضرب‌ مشت‌ دست‌ و لگد پای‌ تو حلال‌ شده‌ است‌ در گور بسپاری‌ !
از همۀ اینها گذشته‌، انسان‌ نمی‌تواند رضا به‌ نقص‌ عضو خود بدهد ؛ و از روی‌ رضایت‌ کامل‌ هم‌ بگوید: شما می‌توانید لوله‌های‌ مرا ببندید و مرا عقیم‌ کنید ؛ همچنانکه‌ نمی‌تواند بگوید: من‌ از روی‌ رضایت‌ کامل‌ به‌ شما می‌گویم‌ که: چشمان‌ مرا میل‌ بکشید و کور کنید، یا دستهای‌ مرا ببرید !
معاون‌ وزیر بهداشت‌: 80 هزار مرد و یک‌ میلیون‌ زن‌ وازکتومی‌ و توبکتومی‌ شده‌اند
جنایت‌ عقیم‌ ساختن‌ یک‌ میلیون‌ زن‌ شیعۀ مسلمان‌، و هشتاد هزار نفر مرد شیعۀ مسلمان‌ در کشور ایران‌ روز یکشنبه ‌ 30 محرّم‌ الحرام‌ 5 1 4 1 آشکار شد که‌ چون‌ در مشهد مقدّس‌ روزنامۀ «قدس‌» را نگریستیم‌، نوشته‌ بود:
معاون‌ وزیر بهداشت‌ و درمان‌:
«رشد جمعیّت‌ کشور به‌ 8/1 درصد کاهش‌ یافت‌»
* رشد جمعیّت‌ جهان‌ بطور متوسّط‌ 7/1 درصد است‌.
* تعداد موالید در کلّ کشور در سال‌ گذشته‌ یک‌ میلیون‌ و 385 هزار نفر اعلام‌ شد.
* 78 درصد زوجهای‌ در سنین‌ باروری‌ در شهرهای‌ کشور از برنامه‌های‌ تنظیم‌ خانواده‌ پیروی‌ می‌کنند.
طبق‌ تحقیقاتی‌ که‌ خردادماه‌ سال‌ جاری‌ توسّط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ انجام‌ شد،‌ میزان رشد جمعیّت کشور به 8/1 در صد کاهش یافت. دکتر حسین ملک افضلی با بیان این مطلب، تعداد موالید در کلّ کشور را در سال‌ گذشته‌، حدود یک‌ میلیون‌ و 385 هزار نفر عنوان‌ کرد و گفت‌: این‌ رقم‌ در سالهای‌ قبل‌ از 72، بطور متوسّط‌ بیش‌ از دو میلیون‌ و 200 هزار نفر بوده‌ است‌.
معاون‌ امور بهداشتی‌ وزارت‌ بهداشت‌ افزود: طیّ چهار سال‌ گذشته‌ 80 هزار مرد و یک‌ میلیون‌ زن‌ واقع‌ در سنین‌ باروری‌ در کشور اقدام‌ به‌ عمل‌ جرّاحی‌ وازکتومی‌ و توبکتومی کرده‌اند.»2
قریب‌ یکسال‌ پیش‌ از این‌، روزنامۀ «خراسان‌» از دکتر سعید نمکی‌، معاون‌ امور بهداشتی‌ وزارت‌ بهداشت‌ حکایت‌ کرده‌ بود که‌ او در مورد عدم‌ استقبال‌ مردان‌ از برخی‌ روشهای‌ کنترل‌ موالید گفت‌: «در یک‌ سال‌ و نیم‌ گذشته‌ بیش‌ از 0 65 هزار مورد توبکتومی‌ (بستن‌ لولۀ زنان‌) انجام‌ شده‌، در حالیکه‌ در این‌ مدّت‌ تنها 0 5 هزار مورد وازکتومی‌ (بستن‌ لولۀ مردان‌) صورت‌ گرفته‌ است‌.
وی‌ گفت‌: در لایحۀ تنظیم‌ خانواده‌ صراحتاً رسانه‌هائی‌ همچون‌ صدا و سیما موظّف‌ به‌ ساخت‌ و ارائۀ برنامه‌هائی‌ در این‌ زمینه‌ شده‌اند. ولی‌ متأسّفانه‌ تا بحال‌ مخالفت‌ شورای‌ سیاست‌ گذاری‌ صدا و سیما مانع‌ پخش‌ بسیاری‌ از برنامه‌ها در این‌ زمینه‌ شده‌است‌.
وی‌ افزود: استفاده‌ از «کاندوم‌» یکی‌ از رائج‌ترین‌ و مناسب‌ترین‌ روش‌های‌ کنترل‌ موالید است‌ در حالیکه‌ ذکر نام‌ این‌ وسیله‌ نیز در برخی‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ ممنوع‌ می‌باشد.» 3
و نیز روزنامۀ «خراسان‌» نوشت‌: «کنفرانس‌ منطقه‌ای‌ تنظیم‌ خانواده‌ صبح‌ دیروز (شنبه‌) با سخنان‌ آقای‌ دکتر حبیبی‌ معاون‌ اوّل‌ رئیس‌ جمهور درتهران‌ آغاز بکار کرد…
دکتر مرندی‌ وزیر اسبق بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ افزود: میزان‌ رشد جمعیّت‌ در ایران‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، و در دهۀ 6 197 تا 6 198 به‌ بالاترین‌ حدّ خود در تاریخ‌ کشور یعنی‌ به‌ 9/3 درصد رسید ؛ و کاهش‌ شدید مرگ‌ و میر کودکان‌ زیر یک‌ سال‌ و مهاجرت‌ درون‌ کشوری‌ از کشورهای‌
افغانستان‌ و عراق‌ در دهۀ 6 197 تا 6 198، آهنگ‌ رشد جمعیّت‌ را تسریع‌ بخشید…
وی‌ ابراز امیدواری‌ کرد که‌ با گسترش‌ و تقویت‌ برنامه‌های‌ تنظیم‌ خانواده‌ و همکاری‌های‌ بین‌ المللی‌، رشد جمعیّت‌ ایران‌ تا پایان‌ برنامه دوّم‌ توسعۀ اجتماعی‌ واقتصادی‌ کشور به‌ 8/1 درصد کاهش‌ یابد…
دکتر حبیبی‌ با اشاره‌ به‌ اتّخاذ سیاستهای‌ جمعیّتی‌ و تنظیم‌ خانواده‌ از طرف‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ گفت‌: اخیراً نیز با حمایت‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ در تصویب‌ قانون‌ جمعیّت‌ و تنظیم‌ خانواده‌ به‌ بهانه‌های‌ فوق‌ ابعاد گسترده‌ای‌ بخشیده‌ است‌…
دکتر نفیس‌ صدیق‌ مدیر اجرائی‌ صندوق‌ جمعیّت‌ ملل‌ متّحد، سخنران‌ بعدی‌ کنفرانس‌ منطقه‌ای‌ تنظیم‌ خانواده‌ بود که‌ این‌ کنفرانس‌ را بسیار ارزشمند شمرد و گفت‌: کشورهای‌ ما دارای‌ تجارب‌ اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ و تاریخی‌ مشترکی‌ هستند ؛ و برخی‌ از این‌ کشورها در اجرای‌ برنامه جامع‌ بهداشت‌ مادران‌ و کودکان‌ و تنظیم‌ خانواده‌ تجربیّات‌ طولانی‌ و موفّقیّت‌ آمیزی‌ دارند.
وی‌ با اشاره‌ به‌ تجارب‌ ارزشمند ایران‌ در زمینۀ کنترل‌ جمعیّت‌ گفت‌: گفتگوهائی‌ که‌ متعاقب‌ سرشماری‌ سال‌ 65 13 در سال‌ 1988 با دولت‌ ایران‌ صورت‌ گرفت‌ به‌ آن‌ منجرّ شد که‌ دولت‌ در برنامه پنج‌ سالۀ اوّل‌ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود، تقلیل‌ نرخ‌ کلّی‌ باروری‌ را از رقم‌ 4 / 6 فرزند برای‌ هر زن‌ به‌ رقم‌ 4 فرزند به‌ عنوان‌ هدف‌ مورد نظر اعلام‌ کرد.» 4
بالجمله‌ این‌ آماری‌ است‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ سطح‌ عملیّات‌ در تمام‌ کشور ایران‌، وامّا انجام‌ ضایعات‌ وارده‌ در خصوص‌ استان‌ خراسان‌ که‌ بطور جدّی‌ از سال‌ 70 شمسی‌ شروع‌ شده‌است‌ تا خاتمۀ سال‌ 72، از اینقرار می‌باشد:
جمعیّت‌ تحت‌ پوشش‌: 5 19273 نفر
7099 نفر V (وازکتومی‌)
65 389 نفر T (توبکتومی‌)
4 3193 نفر کاندوم‌
3 54 1 4 نفر I.U.D (آی‌.یو.دی‌)
0 6 732 نفر قرص‌
289 نفر نورپلانت‌
45 3 نفر مگسترول‌
این‌ آمار دقیقی‌ می‌باشد که‌ از خصوص‌ استان‌ خراسان‌ بدست‌ آمده‌ است. در هر یک‌ از استانهای‌ ایران‌ نیز به‌ همین‌ مثابه‌ آمارهای‌ بسیار دقیق‌ که‌ حتّی‌ از خصوصیّات‌ یکایک‌ افراد نقشه‌ بر میدارد و واقعیّتشان‌ را حکایت‌ می‌نماید، به همین‌ گونه‌ بدست‌ آمده‌ است‌.
آمریکا سالیانه‌ 9 میلیارد دلار صرف‌ تبلیغات‌ علیه‌ ملّتهای‌ مستضعف‌ می‌کند
«… گفتنی‌ است‌ که‌ آمریکا سالیانه‌ 9 میلیارد دلار صرف‌ تبلیغات‌ می کند ؛ از بودجۀ 5 1001 میلیارد دلاری‌ سیا، حدود نیم‌ آن‌ صرف‌ تبلیغات‌ علیه‌ ملّتهای‌ مستضعف‌ و جنبشهای‌ آزادی‌ بخش‌ ودولتهای‌ مردمی‌ می‌شود.
هر هفته‌ حدود 1000 ساعت‌ برنامه‌ به‌ 2 4 زبان‌ دنیا با بهره‌گیری‌ از 8000 ایستگاه‌ رادیوئی‌ با 5 11 ایستگاه‌ تقویت‌ کننده‌ به‌ سراسر دنیا فرستاده‌ می‌شود. 000 , 200 ساعت‌ از برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ دنیا در سال‌، در اختیار آمریکاست‌.
از جمله‌ سهم‌ کشور و مردم‌ ما در این‌ میان‌ هفته‌ای‌ 0 5 ساعت‌ برنامه‌های‌ رادیوئی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ است‌، و این‌ جدای‌ از برنامه‌هائیست‌ که‌ به‌ زبان‌ ترکی‌، کردی‌ و… برای‌ ایرانیان‌ پخش‌ می‌شود.
اهداف‌ تبلیغاتی‌ دشمن‌:
1 ـ اشاعۀ فساد، فحشاء، اعتیاد، وگسترش‌ روحیّۀعافیت‌ طلبی‌، رفاه‌طلبی‌، و مصرف‌ گرائی‌ جهت‌ به‌ انزوا کشیدن‌ و خاموش‌ ساختن‌ عنصر پرخاشگری‌، ظلم‌ ستیزی‌ و… است‌.
در کنفرانسی‌ در کویت‌ بنام‌ «انقلاب‌ اسلامی‌» سخنگوی‌ آمریکائی‌ گفت‌:
ما حریف‌ ایرانیان‌ نمی‌شویم‌. چرا که‌ مهمترین‌ حربۀ ما، بزرگترین‌ آرزوی‌ آنهاست‌. ما می‌گوئیم‌: همه‌تان‌ را نابود می‌کنیم‌ ؛ و آنها هم‌ در آرزوی‌ شهادتند. ما باید این‌ روحیّه‌ را از آنان‌ بگیریم‌.» 4

می دانید: مـَآل‌ و مُفاد گفتار این‌ آمریکائی‌ چه‌ می‌باشد ؟! می‌گوید: به‌ آنها می‌فهمانیم‌: فرزند کمتر، زندگی‌ خوشتر. اوّلاً ریشه‌شان‌ را قطع‌ می‌کنیم‌ تا چنین‌ شهادت‌ جویانی‌ اصلاً پا به‌ عرصۀ وجود نگذارند. ثانیاً شعار راحت‌طلبی‌ و عیش‌رانی‌ را در افکارشان‌ می‌دوانیم‌. حتّی‌ در دفترچۀ بیمۀ طلّابشان که‌ سرلشگران‌ شهادت‌ و ایثار و صبر و تحمّل‌ در برابر مشکلات‌ و رنج‌ و زحمت‌ می‌باشند، در یک‌ صفحۀ آن‌ می‌نویسیم‌: اگر فرزند کمتری‌ داشته‌ باشیم‌ بهتر زندگی‌ می‌کنیم‌، ودر صفحۀ دوّم‌ آن‌: شما هم‌ بدیگران‌ بگوئید: با فرزند کمتر، زندگی‌ بهتر است‌، و در صفحۀ سوّم‌ آن‌: خانواده‌های‌ کم‌ جمعیّت‌ فرزندان‌ سالم‌ و موفّقی‌ دارند. و هکذا تا آخر دفترچه‌.
مطلب را با فتوای‌ آیت ‌الله ‌العظمی‌ حاج‌ شیخ‌ محمّد علیّ اراکی‌ رحمت الله علیه خاتمه‌ می‌دهیم‌:
استفتاء: بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم‌، حضرت‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ اراکی‌ دامت‌ برکاته‌ ؛ جلوگیری‌ از حمل‌ با بستن‌ لوله‌های‌ رحم‌ یا عِنّین‌ کردن‌ مردان‌، ویاگذاشتن دستگاههای آی‌.یو.دی‌ که‌ موجب‌ لمس‌ و نظر می‌شود؛ آیا اشکال‌ دارد یا نه‌؟
پاسخ آیت‌الله‌العظمی‌ حاج‌ شیخ‌ محمّد علیّ اراکی‌ رحمت الله علیه :
بسمه‌ تعالی‌، عقیم‌ کردن‌ جائز نیست‌ مگر اینکه‌ خطر جانی‌ برای‌ زن‌ باشد و راه‌ علاج‌ منحصر باشد به‌ عقیم‌ کردن‌. در این صورت‌ اشکال‌ ندارد. و لمس‌ و نظر به‌ عورت‌ زن‌ برای‌ غیر شوهر جائز نیست‌.
شمارۀ‌ 4 9 6 مهر: دفتر استفتاء آیت‌ الله‌ العظمی‌ اراکی‌»

پی‌نوشت‌ها:

1. چند روز قبل‌ روزنامۀ «خراسان‌»، شنبه‌ 6 صفر 5 1 4 1 ( 5 2/2/73) شمارۀ‌ 13020 نوشت‌:
«اطّلاعیّه‌: فرزند کمتر، زندگی‌ بهتر با دریافت‌ جائزه‌ ؛ بمناسبت‌ بزرگداشت‌ هفتۀ کنترل‌ جمعیّت‌، بیمارستان‌ و زایشگاه‌ خیریّۀ علیّ بن‌ أبی‌طالب‌ علیه‌ السّلام‌، به‌ مردان‌ یا زنانی‌ که‌ برای‌ انجام‌ وازکتومی‌ وتوبکتومی‌ (جهت‌ جلوگیری‌ از تراکم‌ و انفجار جمعیّت‌) به‌ این‌ بیمارستان‌ مراجعه‌ کنند، علاوه‌ بر رایگان‌ بودن‌ عملهای‌ مذکور، به‌ حکم‌ قرعه‌ تعدادی‌ تلویزیون‌ اهداء می‌نماید.»
2. روزنامۀ «قدس‌» 30 محرّم‌ 5 1 4 1 (19 تیرماه‌ 1373) شمارۀ‌ 1891
3. روزنامۀ «خراسان‌» 6 صفر 4 1 4 1 ( 4 مرداد 1372) شمارۀ‌ 12737
4. ملاحظه‌ بفرمائید که‌ در مجلّۀ «دانشمند» شمارۀ‌ 6، مورّخۀ شهریور 1372، در ضمن‌ مقاله‌ای‌ طیّ عنوان‌ «سیل‌ جمعیّت‌ هنوز در راه‌ است‌» در ص‌ 64 چگونه‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در پانزده‌ سال‌ اخیر عصبانی‌ و خشمگین‌ است‌ که‌ گوئی‌ نسخۀ دوّم‌ وزیر امور خارجۀ یونان‌ است‌ ؛ می‌گوید: «آری‌ اکنون‌ جامعۀ ما چوب‌ غفلتی‌ را میخورد که‌ سبب‌ شد برنامه‌های‌ تنظیم‌ خانواده‌ در حدود پانزده‌ سال‌ پیش‌ تعطیل‌ شوند. و واقعاً جای‌ شگفتی‌ است‌ که‌ هنوز هم‌ در بین‌ ما کسانی‌ هستند که‌ بدون‌ توجّه‌ به‌ واقعیّتها و مشکلات‌ موجود، به‌ غلط‌ گمان‌ می‌کنند افزایش‌ جمعیّت‌ سبب‌ نیرومندی‌ و اقتدار کشورمان‌ خواهد شد. نمونه‌اش‌ یکی‌ از نمایندگان‌ مخالف‌ بود که‌ همین‌ چند ماه‌ قبل‌ و پیش‌ از تصویب‌ لائحۀ تنظیم‌ خانواده‌ و مهار جمعیّت‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ادّعا می‌کرد: «سنّت‌ قاطعۀ پیامبر اسلام‌ (ص‌) بر کثرت‌ نسل‌ است‌. من‌ خیال‌ می‌کنم‌ اگر به‌ این‌ لائحه‌ رأی‌ بدهید کار خلاف‌ شرع‌ می‌کنید!»
«امّا آیت‌ الله‌ ناصر مکارم‌ شیرازی‌، رئیس‌ حوزۀ علمیّۀ قم‌ به‌ شیوائی‌ استدلال‌ می‌کند…» در اینجا بخشی‌ از گفتار ایشان‌ را ذکر کرده‌ است‌، آنگاه‌ گفته‌است‌: «شاید از همین‌ روست‌ که‌ سعدی‌ هم‌ بیش‌ از هفت‌ قرن‌ پیش‌ می‌دانست‌ که‌ افزایش‌ بی‌رویّۀ جمعیّت‌ نه‌ تنها سبب‌ نیرومندی‌ نخواهد بود، بلکه‌: گر گدا پیشرو لشکر اسلام‌ بود کافر از بیم‌ توقّع‌ برود تا در چین‌».
با توجّه‌ به‌ متن‌ مطالبی‌ که‌ ما در این‌ کتاب‌ ذکر کردیم‌ روشن‌ است‌ که‌ این‌ گفتار نادرست‌ می‌باشد. عظمت‌ اسلام‌ و فزونی‌ جوانان‌ نیرومند و فداکار غالب‌ و مظفّر در طیّ همین‌ پانزده‌ ساله‌ بوده‌ است‌ که‌ کمر استعمار را شکست‌ و نالۀ کاخ‌ نشینان‌ سیاستمدار مغرب‌ زمین‌ را به‌ ثریّا رسانید. واینک‌ این‌ یاوه‌ خوانیها فقط‌ ترس‌ و دهشت‌ عظیمی‌ است‌ که‌ سرا پایشان‌ را فرا گرفته‌ و می‌ترسند شاید دوباره‌ از این‌ ملّت‌ قیامی‌ شود و بیش‌ از پیش‌ پیشروی‌ کنند.

منبع: کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید