پا فشاری شيطان

پا فشاری شيطان

بعد از آن كه خداوند شيطان را از بهشت بيرون كرد، برابر خدا قسم ياد كرد كه بايد چند كار را براي گمراهي آدم و اولادش انجام دهم و تا انجام ندهد، دست بر ندارد. 1. گفت : خدايا! من از بندگان تو نصيب و بهره اي معين خواهم گرفت . (در حالي كه خود او مي داند قدرت گمراه كردن همه بندگان خدا را ندارد) و تنها افراد هوس باز و سست عنصر هستند كه در برابر او تسليم مي شوند. در اين باره روايتي از حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمود: از صد نفر از فرزندان آدم ، نود و نه نفرشان در آتشند و يكي از آنها در بهشت . و نيز از آن حضرت صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده : از هزار نفر براي خدا و بقيه براي آتش و ابليس لعين است . 2. گفت : آنها (غير مخلصين) را حتما گمراه مي كنم و به انحراف و گناه مي كشانم . 3.گفت : مردم را با آرزوي دور و دراز و رنگارنگ سرگرم مي سازم و مشغول به دنيا مي كنم و از ياد آخرت و بهشت و جهنم باز مي دارم . 4. گفت : آنها را به انجام دادن اعمال خرافاتي دعوت مي كنم و اعمال خلاف و زشت را در برابر آنان زينت مي دهم و از اعمال نيك منع شان مي كنم . 5. گفت : آنها را وادار مي سازم كه آفرينش پاك و فطرت خود را تغيير دهند (آن آفرينش و فطرت پاك الهي كه از اول در نهاد انسان نهاده شده همان توحيد و يكتا پرستي است)؛ وسوسه هاي شيطاني و هوي و هوسها او را از راه منحرف مي سازد. و به بيراهه مي كشاند. اين ضرر جبران ناپذير شيطان ، سعادت انسان را از پايه مي لرزاند، چون حقايق و واقعيات را با باورهاي سست از بين مي برد و به دنبال آن ، سعادت به شقاوت تبديل مي گردد. از اين رو، هيچ كس نبايد شيطان را به جاي خداوند، سرپرست خود كند؛ زيرا اين كار زيان بزرگي است و شيطان به انسان وعده هاي دروغ مي دهد و به آرزوهاي دور و دراز سرگرم مي كند، ولي جز فريب و خدعه ، كاري براي آنها انجام نمي دهد.
شيطان در کمين گاه/نعمت الله صالحي حاجي آبادي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید