جهاد و نماز

جهاد و نماز

«الم تر الی الّذین قیل لهم کفّوا ایدیکم و اقیموا الصّلوه و آتوا الزّکوه».
آیا ندیدی کسانی را که (در مکّه) به آن‌ها گفته شد (فعلاً) دست از جهاد بدارید و نماز برپا کنید و زکات بپردازید.«سوره نساء / 77»
نقش اقامه نماز در میدان جهاد
نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا از میان تمام دستورهای اسلامی تنها مسئله نماز و زکات ذکر شده است، در حالی که دستورهای اسلامی منحصر به این‌ها نیست.
ـ پاسخ سؤال این است که «نماز» رمز پیوند با خدا و «زکات» رمز پیوند با خلق خدا است، بنابراین منظور این است که به مسلمانان دستور داده شد با برقراری پیوند محکم با خداوند و پیوند محکم با بندگان خدا، جسم و جان خود و اجتماع خویش را آماده برای جهاد کنند، و به اصطلاح خودسازی نمایند، و مسلماً هر گونه جهادی بدون آمادگی‌های روحی و جسمی افراد و بدون پیوند‌های محکم اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود.
مسلمان در پرتو نماز و نیایش با خدا ایمان خود را محکم و روحیه خویش را پرورش می‌دهد و آماده هر گونه فداکاری و از خود گذشتگی می‌شود،و به وسیله زکات شکاف‌‌های اجتماعی پر می‌گردد، و از نظر تهیّه نفرات آزموده و ابزار جنگی که زکات یک پشتوانه اقتصادی برای تهیه آن‌ها می‌باشد بهبود می‌یابد، و به هنگام صدور فرمان جهاد آمادگی کافی برای مبارزه‌ی با دشمن خواهند داشت

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید