تسبيح خدا در شب

تسبيح خدا در شب

و من الليل فاسجد له و سبّحه ليلاً طويلاً.
و در شبانگاه براي او سجده كن، و مقداري طولاني از شب، او را تسبيح گوي.«انسان ، 26»
تا در سايه‌ آن (ذكر) و اين (سجده) و (تسبيح) نيروي لازم و قدرت معنوي و پشتوانه‌ كافي براي مبارزه‌ با مشكلات اين راه را فراهم سازي.
(ليلاً طويلاً) اشاره به اين است كه مقدار زيادي از شب را تسبيح خدا كن، در حديثي از امام علي بن موسي الرضا ـ عليه السّلام ـ در تفسير آن آمده كه در پاسخ اين سئوال كه منظور از اين تسبيح چيست؟ فرمود: منظور نماز شب است.
ولي بعيد نيست كه اين تفسير نيز از قبيل بيان مصداق روشن باشد چرا كه نماز شب در تقويت روح ايمان، و تهذيب نفوس، و زنده نگهداشتن اراده‌ انسان در طريق اطاعت خدا، تأثير فوق العاده‌اي دارد.[1] [1] . سوره‌ي انسان، آيه‌ي 26 ـ نمونه، ج25، ص375 الي 380.

مطالب مشابه