زينت نمازگزار

زينت نمازگزار

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ.
اي فرزندان آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زينت آراسته سازيد.«اعراف ، 31»
در آيه‌ نخست به همه‌ فرزندان آدم به عنوان يك قانون هميشگي كه شامل تمام اعصار و قرون مي‌شود دستور مي‌دهد كه زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود داشته باشيد.
اين جمله مي‌تواند هم اشاره به (زينتهاي جسماني) باشد كه شامل پوشيدن لباسهاي مرتب و پاك و تميز،‌شانه زدن موها و به كار بردن عطر و مانند آن مي‌شود، و هم شامل زينتهاي معنوي يعني صفات انساني و ملكات اخلاقي و پاكي نيت.
و اگر مي‌بينيم در بعضي از روايات اسلامي تنها اشاره به لباس خوب يا شانه كردن موها شده و يا اگر مي‌بينيم تنها سخن از مراسم نماز عيد و نماز جمعه به ميان آمده است دليل بر انحصار نيست بلكه هدف بيان مصداقهاي روشن است.
و همچنين اگر مي‌بينيم كه در بعضي ديگر از روايات زينت به معني رهبران و پيشوايان شايسته تفسير شده دليل بر وسعت مفهوم آيه است كه همه‌ زينتهاي ظاهري و باطني را در بر مي‌گيرد.
لذا در اسلام استفاده كردن از زيباييهاي طبيعت لباسهاي زيبا و متناسب به كار بردن انواع عطرها و امثال آن نه تنها مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه و سفارش نيز شده است و روايات زيادي در اين زمينه از پيشوايان مذهبي در كتب معتبر نقل شده است.
در حديث ديگري مي‌خوانيم كه يكي از زاهدان ريائي به نام عباد بن كثير با (امام صادق ـ عليه السّلام ـ ) روبرو شد (در حالي كه امام ـ عليه السّلام ـ لباس بسيار ساده مي‌پوشيد) گفت: چرا چنين لباس جالبي بر تن تو است آيا بهتر نبود كه لباسي كم اهميت‌تر از اين مي‌پوشيدي امام فرمود: واي بر تو اي عباد!
من حرم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق
چه كسي حرام كرده است زينتهايي را كه خداوند براي بندگانش آفريده و روزيهاي پاكيزه را؟
… و روايات متعدد ديگر.
اين تعبير كه خداوند زيبايي را دوست دارد.
و يا تعبير به اين كه خداوند زيباييها را آفريده همگي اشاره به اين حقيقت است كه اگر استفاده از هرگونه زيبايي ممنوع بود خداوند هرگز اينها را نمي‌آفريد آفرينش زيباييها در جهان هستي خود دليل بر اين است كه خالق زيباييها آن را دوست دارد.[1] در مجمع البيان آمده:
اي اولاد آدم لباسهاي نو و زيباي خود را در نماز جمعه و نماز عيد بپوشيد اين معني از امام باقر ـ عليه السّلام ـ است.
روايت شده كه امام حسن مجتبي ـ عليه السّلام ـ هر وقت به نماز بر مي‌خاست بهترين لباسهاي خود را مي‌پوشيد علت را جويا شدند فرمود:
«انّ الله جميلٌ و يحبُّ الجمال فاتجملّ لربّي و هو يقول خذوا زينتكم عند كلِّ مسجدٍ.»
خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد من براي خدايم خود را مي‌آرايم او مي‌گويد زينت خود را نزد هر نمازي به تن كنيد دوست دارم كه بهترين لباسم را بپوشم.[2][1] . تفسير نمونه، ج6، ص147 و 148.
[2] . مجمع البيان، ج9، ص87 و ج3ـ4، ص636.

مطالب مشابه