نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه ، حج فقرا
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -الجمعه حج المساکین
نماز جمعه حج فقرا است . (کنزالعمال ج 7، ص 707، ح 21031).
وجوب نماز جمعه
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -رواح الجمعه واجب على کل محتلم
برهر مکلف رفتن به نماز جمعه واجب است . (کنز العمال ، ج 7، ص 725، ح 21119).
شنیدن اذان نماز جمعه
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -الجمعه على من سمع النداء
کسى که نداى اذان نماز جمعه را بشنود نماز جمعه بر او واجب است . (کنزالعمال ، ج 7، ص 723، ح 21100).
اذان در روز جمعه
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -اذا اذن المؤ ذن یوم الجمعه حرم العمل
چون مؤ ذن روز جمعه اذان گوید، کار حرام گردد. (کنزالعمال ، ج 7، ص 723، 1211).
نماز جمعه ، حج فقیران
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -حج فقراء امتى الجمعه
نماز جمعه حج فقیران امت من است . (کنزالعمال ، ج 7، ص 716، ح 21068).
فضیلت دو رکعت نماز در روز جمعه
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -رکعتان فى یوم الجمعه افضل من الف رکعه فى غیر یوم الجمعه
دو رکعت نماز در روز جمعه ، بهتر از هزار رکعت نماز در غیر روز جمعه است . (کنزالعمال ، ج 7، حدیث 21057).
آفت مخالفت با نماز جمعه
قال على – علیه السلام -ثلاثه ان کنتم خالفتهم فیهن ائمتکم هلکتم : جمعتکم و جهاد عدوکم و مناسککم
اگر در سه چیز با رهبران و پیشوایان خود مخالفت ورزید، هلاک خواهید شد:
1 – نماز جمعه
2 – جهاد با دشمن
3 – مناسک حج (مستدرک الوسائل ، ج 6، ص 7).
صدقه در روز جمعه
قال الباقر – علیه السلام -ان الصدقه تضاعف فى یوم الجمعه
پاداش صدقه در روز جمعه دو برابر است . (مستدرک الوسائل ، ج 7، ص 187).
راه تشویق براى نماز جمعه
قال رسول الله -صلى الله علیه وآله -اشتروا لصبیانکم اللحم و ذکروهم یوم الجمعه
با سیاستهاى تشویقى ، اهمیت روز جمعه را به فرزندانتان یادآورى کنید. (مستدرک الوسائل ، ج 6، ص 99).
توجه فرشتگان به نماز گزاران در نماز جمعه
عن النبى -صلى الله علیه وآله –
اذا کان یوم الجمعه کان على کل باب من ابواب المسجد ملئکه یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طوار الصحف و جاءوا یستمعون الذکر
چون در روز جمعه فرا رسد، بر درب هر مسجدى ملائکه مى نشینند و نام مردم را به ترتیب ورود اول و دوم و سوم مى نویسند تا وقتى که امام جمعه در جایگاه خود قرار مى گرفت پرونده ها را جمع مى کند و به ذکر (خطبه ها) گوش فرا مى دهند. (بحارالانوار، ج 89، ص 12، مستدرک الوسائل ، ج 6، ص 38).

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید