پیامک ویژه میلاد حضرت فاطمه (س)

پیامک ویژه میلاد حضرت فاطمه (س)

 بر مقدم دختر پیمبر صلوات
بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات
بر محضر حضرت محمد تبریک
بر مادر شیعیان حیدر صلوات
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


در باغ نبوت از نهال توحید
هنگام سحر گلی شکوفا گردید
چون غنچه ی گل ، خدیجه خندید چو دید
زهرا چو گُل محمدی می خندید
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


جبریل به عرش نقش کوثر زده است
طوبی گل تسبیح به پیکر زده است
از خانه ی کوچک محمد امشب
خورشید زمین و آسمان سر زده است
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم
مامور برای خدمت زهرائیم
روزی که تمام خلق حیران هستند
ما منتظر شفاعت زهرائیم
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


یا فاطمه! روز حشر ستّاری کن
دل سوختگان را ز کرم، یاری کن
ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم
تـو نیـز بیا و آبـروداری کن
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


یکتا گُهر بحر رسالت زهراست
محبوبه حق، ظرف ولایت زهراست
همتای علی، نور دو چشم احمد
سرچشمه دریای امامت زهراست
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


دلی که نیست در او مهرفاطمه سنگ است
چرا ؟ که نور وی ونور حق هماهنگ است
اگر قدم نگذارد به عرصه ی محشر
کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


با نام تو دل چه با صفا می گردد
با مهر تو دل زغم رها می گردد
باشی تو کلید راز هستی زهرا
با نام تو قفل بسته وا می گردد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


سینه اش بویید پیغمبر که مینوی من است
فاطمه هم فکر و هم سیما و هم خوی من است
یاد از بشکستن پهلوی او چون کرد گفت
بضعه من، روح ما بین دو پهلوی من است
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


چون فاطمه مظهر خدای یکتاست
انوار خدا ز روی زهرا پیداست
همتای علی، در دو جهان بی همتاست
زهراست محمد و محمد زهراست
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


شب میلاد زهرای بتول است
ز یُمن او دعا امشب قبول است
شب فیض و شب قرآن، شب نور
شب اعطای کوثر بر رسول است
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


بزمی به حریم کبریا برپا شد
کوثر زخدا به مصطفی اعطا شد
یک قطره زآب کوثر افتاده به خاک
صد شاخه گُل محمدی پیدا شد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


ای خاک ره تو تاج سرها زهرا
ای قبر تو مخفی ز نظرها زهرا
تا باب شفاعت تو باز است چه غم
گر بسته شود تمام درها زهرا
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


ای آنکه خدایت ز هواداران است
نازل به جهانْ فیض تو چون باران است
یا فاطمه مِهر تو بوَد روح نماز
مهر تو شفاعت گنهکاران است
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


یا فاطمه ای منشاء خیر و برکات
مهر تـو بود قبولی صـوم و صلات
فرموده نبی خدا گناهش بـخشد
هر کس کـه برای تو فرستد صلوات
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


ای روی تو جلوه گاه سرمد زهرا
وی سینه تو بهشت احمد زهرا
عید تو بوَد، ببخش عیدی ما را
زان دست که بوسیده محمد زهرا
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


بر افلاک حقایق زهره حلم و حیا زهرا
به بحر عصمت حق گوهر صدق وصفا زهرا
یگانه بانوی دین فخر نسوان بنی آدم
فروزان شمع بزم محفل آل عبا زهرا
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


زهرا اگر نبود جهان و جنان چه بود
عرض و سما و مهر و مه و اختری نداشت
امضا نداشت حکم رسالت بدون او
پیغمبری به دهر چنین دختری نداشت
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


زهرا اگر نبود نبی کوثری نداشت
کوثر اگر نبود علی یاوری نداشت
آن خلقت یگانه که ریحانه النبی است
نوری بود که غیر علی همسری نداشت
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


اشک در دیده ترم باشد
شب میلاد دلبرم باشد
ای عزیز رسول، یا زهرا (س)
عشق تو روح پیکرم باشد
جان ما را اگر پذیرایی
هدیه روز مادرم باشد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


 مژده که انسیه حورا رسید
عصمت حق، حضرت زهرا رسید
کوکب رخشنده هفت آسمان
دخت نبی، ام ابیها رسید
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


اگــر وجـود فـاطـمـه به عـرصـه جهان نبود
ز نـور ختـم الانـبـیـا در دو جـهـان نـشان نبود
کـفـو تـو هیچ کس بجز امیر مومنان نبود
پیـمبـر اسـت مـفـتخر که بر زنان تو سروری
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


تـو زهـره مـنـوری مـفـاد شــرح کــوثـری
تـویی کـه روشنی دهی به مهـر و ماه و مشتری
مـظـهـر عـصـمـت و حیا بضعه ختم الانبیا
تـوئی کـه از شرف فزون ز مریم و ز هاجری
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


حق تو را عصمت کبری خوانده
مـصـطـفـی ام ابـیـهـــا خــوانــده
حـوریـان مـحـ‍و رخ مــاه تـوانـد
قـدسـیــان خــادم درگـاه تـوانــد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


فــاطــمـــه ای گــل گــلزار نـبی
نــور چـشــمــان نـبـــی عـــربـی
فـاطـمــه ای در دریـــای حــیــا
مـظـهــر عـصـمـتـی و بحر سخا
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


شـکـر لله ذکــر مـــن گـــردیـــده نـــام فــاطـمه
گـر چـه نـتـوانـم کـنـم وصـف مـقـام فـاطمه
دیــده ی دوران نــدیــده هــمــچـو زهرای بتول
غــیــر ذات حــق نــدانــد کـس مـقام فاطمه
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


هرگز کسى نظیر تو پیدا نمى شود
همتا کسى به عصمت کبرا نمى شود
اى کوثرى که خیر کثیر از وجود توست
اسلام، جز به فیض تو، احیا نمى شود
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


شمع فروزندهء بزم وجود
عالمه ی مصحف غیب و شهود
خاک نشینی ٬ ملکوتی نسب
طاهره ای ٬ ام ابیها لقب
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


گفتی که شعری بازگو بی ظلم و جور و مظلمه
در مدح بانوی جهان زهرای اطهر فاطمه
گفتم چه گویم مدح او زیرا خدا فرموده است
کوثر به مدحش داده بر هر مدح دیگر خاتمه
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


بلى صدیقه کبرى است زهرا
قرار کل ما فیهاست ، زهرا
شفاعت در جزا پابست زهراست
نجات ما همه در دست زهراست
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


خدا را شاهکار خلقت آمد
که بر اسرار هستى علت آمد
شکوفا شد به امر وحى سرمد
گل بى خار گلزار محمد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


چه زهرایى ، على را پاک همسر
که مادر هست بر شبیر و شبر
پدر او را نه ختم مرسلین است
که او بر خاتم خاتم نگین است
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


طریقت را دلیل راه آمد
حقیقت را تجلیگاه آمد
شریعت صورت و معناست زهرا
حقیقت قطره و دریاست زهرا
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


خدیجه ثروت خود را فدا کرد
فنا شد و ز فناکسب بقا کرد
ز کارش موشکافى کرد خالق
گذشتش را تلافى کرد خالق
در رحمت به رویش نیز واکرد
به او زهراى اطهر را عطا کرد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد


جهان مست از می گلفام زهراست
علی خود جرعه نوش جام زهراست
نگین زهد در انگشتر اوست
عفاف ومعنویت زیور اوست
ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد


چه زهرا کل هستی را دلیل است
ارادتمند کوی جبرئیل است
اگر یک لحظه لبهایش بخندد
خدا درهای دوزخ را ببندد
ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد


چه زهرا شاهکار آفرینش
حیا و معرفت او را گزینش
چه زهرا برتر از مریم مقامش
هزاران عیسی مریم غلامش
ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد


شب فر خنده میلاد زهراست
فروغ معرفت از مکه پیداست
خدا امشب در رحمت گشوده
غبار ازدیده خاتم زدوده
ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد


محشر بدون مهریه همسر علی
سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت
حتی بهشت با همه نهر های خود
چنگی به دل نمیزد اگر کوثری نداشت
ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد


زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت
دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت
فرموده اند در برکات وجود او
زهرا اگر نبود علی همسری نداشت
ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد


مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید