لا ضرر و لا ضرار

لا ضرر و لا ضرار

دو نفر نزد عمر آمدند؛ یکی از آنان گفت : گاو این مرد شکم شترم را پاره کرده ، عمر گفت : رسول خدا صلی الله علیه و آله جنایات بهائم را موجب ضمان ندانسته است . امیرالمومنین علیه السلام به عمر فرمود: رسول خدا فرموده : لا ضرر ولا ضرار یعنی در اسلام ضرر رسانیدن و تحمل ضرر روا نیست . در این مورد اگر صاحب گاو گاوش را در راه شتر بسته ضامن شتر است ، و گرنه ضامن نیست ، و چون رسیدگی کردند دیدند صاحب گاو گاوش را از روستا آورده و در راه شتر بسته است ، پس عمر طبق فرموده آن حضرت حکم کرد و بهای شتر را از صاحب گاو گرفت و به صاحب شتر داد.
قضاوت های امیرالمومنین(ع) / محمد تستری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید