زکات در کلام معصومین علیهم السلام

زکات در کلام معصومین علیهم السلام

1) امام صادق (سلام الله علیه):‌ کسی که زکات ندهد، نمازش بی حاصل است و کسی که ورع نداشته باشد، زکاتش پذیرفته نیست. (البحار 17/12/96)
2) امام کاظم (سلام الله علیه):‌ خدای عزوجل زکات را به منظور قوت تهیدستان و افزایش دارائیهای شما وضع کرده است. (الکافی 6/498/3)
3) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): هرگاه خواستی که خداوند دارایی تو را زیاد کند، زکات آن را بپردازد. ( البحار 54/23/96)
4) امام باقر (سلام الله علیه):‌ زکات دادن، روزی را زیاد می کند. (البحار 8/183/78)
5) امام باقر (سلام الله علیه):‌ زکات هرگز از ثروت نکاهد و هر مالی که زکاتش پرداخته شود، در خشکی یا دریا از بین نرود. (البحار 57/2893)
6) امام علی (سلام الله علیه):‌ دارائیهای خود را با (دادن) زکات حفظ کنید. (‌البحار 138/60/78)
7) امام صادق (سلام الله علیه): هرگاه قائم ما ظهور کند، کسی را که زکات ندهد، دستگیر کند و گردن زند. (البحار 48/21/96)
8) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): هر که قیراطی از زکات مال خود را نپردازد، نه مومن است و نه مسلمان و نه او را حرمتی است. ( البحار 3/58/77)
9) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات قدرت انصاف داشتن است. (غرر الحکم 5448)
10) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات زیبائی، پاکدامنی است. (غرر الحکم 5449)
11) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات، پیروزی، نیکی کردن است. (غرر الحکم 5450)
12) امام علی (سلام الله علیه):‌ گذشت،‌ زکات پیروزی است. (نهج البلاغه: الحکمه 211)
13) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات توانگری،‌نیکی کردن به همسایگان و صله ی ارحام است. ( غرر الحکم 5453)
14) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات تندرستی، کوشیدن در طاعت خداست. (غرر الحکم 5454)
15) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات شجاعت، جهاد در راه خداست. (غرر الحکم 5455)
16) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات نعمتها، انجام کارهای خیر است. ( غرر الحکم 5457)
17) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات دانش، گذشتن آن در اختیار کسی است که سزاوار آن است و به رنج افکندن نفس در راه عمل به آن . (غرر الحکم 5458)
18) امام علی (سلام الله علیه):‌ هر چیزی را زکاتی است و زکات خود، تحمل مردمان نادان است. (غرر الحکم 7301)
19) امام صادق (سلام الله علیه):‌ بر هر جزیی از اجزای بدن تو و بلکه بر هر تار مویی و حتی بر هر نیم نگاهی زکاتی است واجب برای خدای عزوجل . زکات چشم نگاه غیرت آمیز و فروهشتن آن از شهوات و امثال آن است و زکات گوش شنیدن دانش و حکمت و قرآن است. ( البحار 1/7/96)
20) امام علی (سلام الله علیه):‌ بر تو باد به روزه گرفتن،‌ که آن زکات بدن است. (البحار 1/99/78)
21) امام صادق (سلام الله علیه): بیماریها، زکات بدنهاست. (البحار 182/268/78)
22) امام علی (سلام الله علیه):‌ زکات بدن، جهاد و روزه است. (الفقیه 2085/183/2)
23) امام علی (سلام الله علیه):‌ هر که زکات فطره بدهد، خداوند به سبب آن زکاتی را که از مالش کم شده است،‌ جبران کند. (وسائل الشیعه 4/220/6)
منبع: مقاله زکات در کلام معصومین علیهم السلام

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید