آیا در عصر ظهور بانوان نیز رجعت می‌کنند؟

آیا در عصر ظهور بانوان نیز رجعت می‌کنند؟

در عصر ظهور، یک گروه از یاوران امام مهدی علیه‌السلام زنانی هستند، که خداوند به برکت ظهور امام‌موعود آنها را زنده خواهد کرد و بار دیگر به دنیا رجعت نموده و در رکاب حضرت‌ قرار خواهند گرفت. برخی با نام و نشان از زنده‌شدن خبر داده شده و برخی دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است. در منابع معتبر اسلامی نام سیزده زن یاد می‌شود که به هنگام ظهور قائم زنده خواهند شد و در لشکر امام‌ زمان به مداوای مجروحان جنگی و سرپرستی بیماران خواهند پرداخت.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید