چرا خداوند ، امام زمان را از هر خطری حفظ نمی‌کند تا زمینه حضور امام فراهم شود؟

چرا خداوند ، امام زمان را از هر خطری حفظ نمی‌کند تا زمینه حضور امام فراهم شود؟

درست است که خدا چنین قدرتی دارد، ولی کارها باید طبق اسباب و روال عادی انجام گیرد. چون بنا نیست که خداوند برای حفظ جان انبیا و ائمه علیهم‌السلام و ترویج دین، همیشه از راه معجزه پیش برود. در آن صورت، دنیا دار تکلیف و اختیار و امتحان نبود.[۱] از سوی دیگر غیبت امام حکمت‌های متعددی دارد و حفظ جان امام، تنها یکی از آنها است. علت‌های دیگری مانند عدم پذیرش و آمادگی مردم، فراهم نبودن شرایط جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر امام و امثال آن نیز وجود دارد که بسیاری از آنها به ذهن بشریت خطور نمی‌کند و تنها خداوند متعال به آنها علم دارد.
پی‌نوشت‌ها
۱. دادگستر جهان، ابراهیم امینی، صص ۱۴۹و ۱۴۸.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید