پیامبران

پیامبران

1. نام پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ چند بار در نهج البلاغه ذکر شده است؟
2. چهار پیامبر که در خطبه 160 به آن اشاره شده است کدامند؟
3. به کدامیک از پیامبران، خداوند حکومت بر جن و انس را به همراه نبوت عطا کرد؟
4. نام پیامبری است که از لیف خرما زنبیل می‌بافت و صاحب مزامیر (زبور) بود و حضرت علی ـ علیه السلام ـ او را قاری بهشتیان معرفی می‌کند؟
5. یکی از پیامبران که همسر و فرزند نداشت و نام آن در خطبه 160 ذکر شده است، کدام است؟
6. پیامبری که سنگ را بالش خود می‌کرد و لباس خشن می‌پوشید و حضرت علی ـ علیه السلام ـ آن را به عنوان اُسوه معرفی می‌کند؟ کیست؟
7. کدام پیامبر بود که همراه برادرش و با عصا و لباس پشمی فرعون را به یکتاپرستی دعوت کرد؟
8. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدام یک از پیامبران را «کلیم الله» (هم سخن خدا) معرفی می‌کند؟
پاسخ ها:
1. پنجاه و یک بار.مراد فقط کلمه«محمد ـ صلی الله علیه وآله ـ است.
2. حضرت محمد ـ صلی الله علیه وآله ـ ، حضرت موسی ـ علیه السلام ـ ، حضرت داود ـ علیه السلام ـ ، حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ
3. سلیمان بن داود. در خطبه 182 حضرت علی ـ علیه السلام ـ در ضمن توصیه به تقوی می‌فرماید: اگر راهی به سوی بقاء یا جلو گیری از مرگ وجود داشت حتما «سلیمان بن داود» آن را در اختیار می‌گرفت، چرا که خداوند حکومت بر جن وانس را همراه نبوت ومقام بلند قرب ومنزلت الهی به او اعطا کرد.
4. حضرت داود ـ علیه السلام ـ .[1] 5. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ .
6. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ .
7 . حضرت موسی با بردارش هارون.[2] 8. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ .[3]


[1] . خطبه 160.
[2] . خطبه 192، شماره 42.
[3] . خطبه 160، شماره 16.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید