دسته بندی های موجود در بخش"کلام جاودان"

مطالب موجود در بخش "کلام جاودان"

قرآن و تئوری تحول (۱)

قرآن و تئوری تحول (۱)

از نخستين مسائلي كه از ديرباز توجّه همگان را به خود معطوف نمود، پرسش درباره چگونگي آفرينش انسان بود: آيا انسان با تغيير و تحوّل به اين صورت رسيده يا از ابتداي خلقت، صورت كنوني را داشته است؟

ادامه مطلب
قرآن و تئوری تحوّل (۲)

قرآن و تئوری تحوّل (۲)

نویسنده: عبدالحسین خسرو پناه رویکرد اندیشمندان غربی درباره آفرینش انسان دیدگاه چارلز هاج چارلز هاج،(۱) یکی از محافظه کاران آمریکایی از مدرسه مذهبی « پرینستون »(۲) است که به لحاظ اعتقادش به کتاب مقدّس، تسلیم « نظریّه تکامل » نشد. وی بین حقایق مهمّی که به رسولان معصوم ارائه شده و قصد تعلیم آنها را ...

ادامه مطلب
قول در قرآن

قول در قرآن

به کوشش: دکتر علی نصیری اشاره نویسنده در بخش اول به « قول » از نگاه اهل لغت می پردازد. قول از نگاه ابن منظور « سخنی است که تألیف دارد » سیبویه آن را « جنبه ابراز عقیده » می داند و نه فقط تلفظ و سخن گفتن؛ و بالاخره اینکه راغب هفت معنا ...

ادامه مطلب
البیت المعمور

البیت المعمور

به کوشش: دکتر علی نصیری البیت المعمور، در قرآن کریم تنها یک بار آمده است: وَالطُّورِ * وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِی رَقٍّ مَنشُورٍ * وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ…. (۱) بیت معمور، به معنای: خانه ی آباد است. (۲) ولی این خانه ی آباد کدام خانه است که خداوند بدان سوگند خورده است؟ مشهور میان مفسران – طبق ...

ادامه مطلب
کتاب از دیدگاه قرآن

کتاب از دیدگاه قرآن

به کوشش: دکتر علی نصیری « کتاب » در لغت کتاب از ریشه ی: کْتب، به معنای: « جمع کردن » و « گردآوری »، گرفته شده است. احمد بن فارس گوید: کاف و تاء و باء، اصل و ریشه است، و بر معنای گرد هم آوردن دلالت دارد. واژه ی کتاب و کتابت از ...

ادامه مطلب
مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۱)

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۱)

در جهان امروز، سه مکتب اقتصادي وجود دارد که جوامع بشري اکنون زير پوشش آن ها به حيات خود ادامه مي دهند؛ مکتب سرمايه داري، مکتب اشتراکي و مکتب اسلام که در برابر آن دو مکتب قرار گرفته، محاسن هر دو را دارد، و از ناهنجاري آن ها به دور است.

ادامه مطلب
مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

نویسنده: محمد هادی معرفت ۳. فیئ ( دستاوردهایی که بدون جنگ به دست می آید ) به غنائم و دستاوردهایی که با تسلیم شدن دشمن، و بدون جنگ و ستیز به دست می آید، اصطلاحاً « فیئ » می گویند. فییء به معنای رجوع و بازگشت حق به حق دار است. این گونه اموال، دربست ...

ادامه مطلب
تشویق قرآن به تحقیق و دور انداختن آرزو

تشویق قرآن به تحقیق و دور انداختن آرزو

نویسنده: عبدالله جوادی آملی هر چند بعضی از مضامین قرآن مبتنی بر تعبّد محض است، ولی معارف اولیه ی آن بر جمیع مراتب یقین، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین پایه گذاری شده است؛ گرچه یقین کم تری چیزی است که میان مردم قسمت شده است و شمار اندکی از انسان ها از ...

ادامه مطلب
جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۱)

جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۱)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و شهود قلبی قرآن کتاب تعلیم و هدایت قرآن بر اساس تحقیق بنیانگذاری شده است و مردم را به بنا نهادن زندگی خود بر تحقیق فرا می خواند و محققان را می ستاید و روگردانندگان از تحقیق را سرزنش می کند، چنان که در بهشت ...

ادامه مطلب
جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۲)

جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۲)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی بطلان منشأ استکبار بت پرستان متفکّر یکم. خداوند پیامبران (صلی الله علیه و آله و سلم) را به هدایت و صفوت و برگزیدگی و اخلاص و عصمت از گمراهی و وسوسه ی شیطان و پاکی از هر گناه و بیزاری از شرک و اهل آن، از دشمنی با خیانت و اهل ...

ادامه مطلب