دسته بندی های موجود در بخش"کلام جاودان"

مطالب موجود در بخش "کلام جاودان"

آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (2)

آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (2)

نویسنده: دکتر سید عیسی مسترحمی (1)     ویژگی های آسمان در قرآن از آنچه گذشت، دانستیم که در جای جای قرآن به آسمان و برخی از ویژگی های آن اشاره شده است که بشر بعد از گذشت قرن ها با کمک علوم تجربی، برخی از آن ها را شناخته است. ما در این بخش ...

ادامه مطلب
آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (3)

آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (3)

نویسنده: دکتر سید عیسی مسترحمی (1)     چهارم: دارای بازگشت خداوند متعال در آیه ی 11 سوره ی طارق به آسمان دارای رجع قسم خورده است. در این که مراد از این آسمان کدام آسمان و مراد از رجع چیست، بین مفسران اختلاف نظر فراوانی است. گروهی از صاحب نظران فقط یک مصداق خاص ...

ادامه مطلب
آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (4)

آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (4)

نویسنده: دکتر سید عیسی مسترحمی (1)     ششم:صحنه ای آراسته آسمان شب یکی از جلوه های زیبای طبیعت است. فضایی قیرگون و سیاهی که در آن نقطه هایی نورای همانند چراغ هایی چشمک می زنند. هر از چند گاهی شهابی صفحه ی آسمان را در می نوردد و این زیبایی را دو چندان می ...

ادامه مطلب
آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (5)

آسمان از دیدگاه قرآن و دانش نجوم (5)

نویسنده: دکتر سید عیسی مسترحمی (1)     نهم: سختی تنفس در طبقات بالای جو به عقیده ی برخی اندیشمندان، قرآن 1400 سال قبل، از نبود اکسیژن و هوا مناسب برای تنفس در بالای جو خبر داده است. آنان با توجه به تشبیهی که در آیه ی 125 سوره ی انعام بیان شده، این نکته ...

ادامه مطلب
رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(2)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(2)

نویسندگان: علی شریفی(1) و مجید جوکار(2) تأثیرات رنگ سفید از منظر قرآن کریم با توجه به آیاتی از قرآن کریم که در آن ها از رنگ سفید سخن به میان آمده است، می توانیم دریابیم که این رنگ تأثیرات گوناگونی بر انسان دارد: 1. رنگ سفید نشانه سعادتمندی 1- 1. « یوم تبیضُّ وجوهٌ و ...

ادامه مطلب
رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(3)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(3)

نویسندگان: علی شریفی(1) و مجید جوکار(2) 8. توصیف اعجاز آمیز بهشت با توجه به تأثیرات رنگ سفید « اگر کسی کلمه قرمز را که نام یک رنگ است، بر زبان آورد و پنجاه نفر هم آن را بشنوند، می توان گفت که پنجاه نوع قرمز به ذهن آن ها خطور می کند و مطمئناً همه ...

ادامه مطلب
غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (1)

غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (1)

مراد از غایت، هدفمندی و حرکت هر موجودی، اعم از بی شعور یا ذی شعور، به سوی جهتی مشخص است. نظام خلقت یک نظام غایی است و در آن موجودی، سرگردان و بدون غایت و هدفی خاص وجود ندارد بلکه هر موجودی در جهتی، به نقطه ای مشخص (غایت) می رسد.

ادامه مطلب
غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (2)

غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (2)

نویسنده:دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی (1)     ارکان و ابعاد نظام غایی در جهان خلقت و در نظام توحیدی که همه ی عالم تبلور یک خلق مدبرانه و متقن می باشد برای تعبیین صیروریت جهان و حرکت عالم، می باید به ابعاد این نظام غایی، متناسب با بحث توجه کرد و ویژگی های ...

ادامه مطلب