دسته بندی های موجود در بخش"کلام جاودان"

مطالب موجود در بخش "کلام جاودان"

آثار و فواید توکل در قرآن

آثار و فواید توکل در قرآن

بدون ترديد توكل در فرهنگ معارف اسلامي از جايگاه بسيار و الا برخوردار و داراي اثرات بسیار مهم و راهگشا است. آثار و نتايجي كه اين صفت حسنه اخلاقي، در زندگی مادي و معنوي انسان به ارمغان می‌آورد فراوان است، از کفایت امور زندگی انسان گرفته تا پیروزی بر دشمن، و از برخورداری از حمایت، رضايت و نعمت خداوند گرفته،

ادامه مطلب
سوره عصر؛ منشور بهره‌وری قرآن کریم

سوره عصر؛ منشور بهره‌وری قرآن کریم

نویسنده:سید مصطفی احمدزاده*   منشور بهره‌وری قرآن کریم در سوره‌ عصر گزارش شده است. استفاده‌ بهینه از عمر به عنوان تنها سرمایه‌ زندگی؛ ایمان، به عنوان قوه‌ محرکه‌ و معدن انگیزه‌سازیِ انسان که به همراه معرفت، عبادت و یقین موجب افزایش نامحدود بهره‌وری در افکار، کردار و گفتار انسان می‌شود. امروزه به دلیل کاهش منابع ...

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(1)

جهان بینی قرآن کریم(1)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   چکیده مطالعه جهان بینی قرآن، گونه ای از مطالعه معناشناسی قرآن است که در آن به مطالعه و تجزیه و تحلیل آیات قرآن با هدف دست یابی به تصور قرآن از مفاهیم عمده ای همچون خدا، انسان، جهان هستی و آخرت پرداخته می شود. شناخت جهان بینی قرآن، علاوه بر آنکه توصیف ...

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(2)

جهان بینی قرآن کریم(2)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   انسان در جهان بینی قرآن چنان که در قسمت قبل گفتیم، جهان قرآنی، از لحاظ وجود شناسی، جهانی خدامرکز است. خدا درست در مرکز جهان هستی است و همه موجودات دیگر، انسان و غیر انسان، آفریده های او و بنابراین، در سلسله مراتب هستی، بی نهایت پایین تر از او قرار گرفته ...

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(3)

جهان بینی قرآن کریم(3)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   صفات انسان در قرآن بر اساس تصویری که قرآن از انسان به دست می دهد، او موجودی ضعیف «خلق الانسان ضعیفاً» (نساء،28) و البته درآمیخته با ظلم و کفران می باشد؛ «ان الانسان لظلوم کفار» (ابراهیم،34) و با وجود اینکه خدا او را از نطفه ای آفریده، دشمنی او با خدا از ...

ادامه مطلب
مفهوم مُلک در قرآن (1)

مفهوم مُلک در قرآن (1)

«پادشاهي» در قرآن در راستاي اهداف هدايتي و تربيتي است. از ديدگاه قرآن کريم، پادشاهي وفرمان روايي نظر به کارکردهاي سياسي واجتماعي آن، به خودي خود نعمت وموهبت الهي است. فرمان روايان وپادشاهان ياد شده در قرآن، براساس مؤلفه هايي همچون ويژگي هاي مثبت و منفي شخصيتي، مشروعيت ديني وقدرت سياسي ونوع عملکرد حکومتي شان به دو دسته الهي وغير الهي قابل تقسيمند.

ادامه مطلب
مفهوم مُلک در قرآن (2)

مفهوم مُلک در قرآن (2)

نویسنده: دکتر علی اسدی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی     خاستگاه پادشاهی زمان وچگونگی پیدایش پادشاهی از نظر تاریخی چندان روشن نیست و نظریه های خاستگاه دولت به سبب فقدان داده های معتبر تاریخی، اغلب زاییده تأملات نظری است .در این میان، نظریه «خاستگاه الهی» دولت شاید کهن تر از نظریه های دیگر ...

ادامه مطلب
مفهوم مُلک در قرآن (3)

مفهوم مُلک در قرآن (3)

نویسنده: دکتر علی اسدی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی     د. گونه های پادشاهی هرچند قرآن کریم به صراحت و مستقلاً به طبقه بندی نظام های سلطانی نپرداخته است، اما فرمان روایان وپادشاهان یاد شده در آن را می توان بر اساس مؤلفه هایی همچون ویژگی های مثبت ومنفی شخصیتی، مشروعیت دینی قدرت ...

ادامه مطلب
مفهوم مُلک در قرآن (4)

مفهوم مُلک در قرآن (4)

نویسنده: دکتر علی اسدی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی     2. پادشاهان غیر الهی: در ذیل، به برخی از پادشاهان غیر الهی که قرآن از آنها یاد نمود است اشاره می شود: 2-1. نمرود: از نظر تاریخی، نخستین پادشاه یادشده در قرآن، معاصر حضرت ابراهیم خلیل (ع) بوده است. مفسّران (طبری، 1415 ق، ...

ادامه مطلب
مفهوم مُلک در قرآن (5)

مفهوم مُلک در قرآن (5)

نویسنده: دکتر علی اسدی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی     ویژگی های عمومی سلطنت الهی در نمونه های سلطنت الهی، کسب یا انتقال قدرت نه براساس زور و غلبه یا وراثت به مفهوم رایج آن، بلکه در یک فرایند طبیعی و مسالمت آمیز، با نصب آشکار یا هدایت تکوینی خداوند و براساس شایستگی ...

ادامه مطلب