دسته بندی های موجود در بخش"کلام جاودان"

مطالب موجود در بخش "کلام جاودان"

برهان قرآن بر توحید، نشان صدق دعوت وحی

برهان قرآن بر توحید، نشان صدق دعوت وحی

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از مهمترین چیزهائی‌که قرآن روی آن تکیه دارد، مسئله ادعا و دعوت است. قرآن کریم، یک ادعا و داعیه دارد و یک دعوت. ادعایش این است که کلام خداست و دعوتش به معارف و اصول دین است. درباره‌ی این دو امر، یعنی ادعا و دعوت، خدای متعال می‌فرماید: ...

ادامه مطلب
جهان نشان وجود حق تعالی

جهان نشان وجود حق تعالی

قرآن کریم، هم ادعائی دارد و هم دعوتی؛ ادعایش این است که کلام خداست، و دعوتش هم به معارف و اصول دین است، یعنی؛ توحید، وحی، رسالت، نبوت و معاد.

ادامه مطلب
غیب معیار سنجش اندیشه‌ها

غیب معیار سنجش اندیشه‌ها

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی در بحث تفسیر موضوعی قرآن کریم، خطوط کلی تفسیر روشن است؛ چون قرآن ذاتاً نور است نیازی به روشنگری دیگری ندارد، و از این جهت که «تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ» (۱) است، همه‌ی معارف را بیان می‌کند، پس قهراً خودش بَیِّن و روشن خواهد بود و از این جهت که ...

ادامه مطلب
مراحل تکامل از معرفت تا امامت

مراحل تکامل از معرفت تا امامت

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی راه شناخت و جهان‌بینی ما تنها احساس و تجربه نیست. گرچه تجربه برای شناخت گوشه‌های جهان به نوبه‌ی خود سودمند و لازم است ولی کافی نیست وگرچه تجربه راهی برای شناخت ابعاد جهان است، ولی آغاز راه نیست، بین راه است. چون خود تجربه به عقل تکیه می‌کند. اگر ...

ادامه مطلب
راههای شناخت توحید

راههای شناخت توحید

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از موضوعات مهم قرآن، تبیین تکامل انسان است. مراحل پنجگانه‌[ی انسان چنین است]؛ اول؛ مرحله‌ی معرفت و آگاهی و شناخت. دوم؛ مرحله‌ی حرکت و هجرت و تلاش و کوشش. سوم؛ مرحله‌ی سرعت و شتاب در هجرت و حرکت. چهارم؛ مرحله‌ی سبقت و پیشگام و پیشتاز بودن در فضائل ...

ادامه مطلب
توحید خالقیّت و ارتباط آن با علم خدای سُبحان

توحید خالقیّت و ارتباط آن با علم خدای سُبحان

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی از نظر قرآن کریم هر موجودی که هستی‌اش عین ذات او نیست، فقیر است و نیازمند به مبدأ هستی‌بخش می‌باشد و از نظر قرآن کریم آن حقیقت هستی‌بخش خداست و لاغیر. و همانطوریکه خداوند شریکی در اصل ذات ندارد شریکی در آفرینش موجودات نیز ندارد. قرآن مطالبی درباره‌ی توحید ...

ادامه مطلب
وحدت قاهره‌‌ی حضرت احدیّت

وحدت قاهره‌‌ی حضرت احدیّت

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی خدا چون هستی محض و هستی صرف است به هر چیزی محیط است، و از هیچ چیزی غائب نخواهد بود، زیرا هستی نامحدود، شهود و حضور نامحدود را دربر خواهد داشت و با حضور نامحدود و شهود بی‌پایان، غیبت راه ندارد. پس هیچ چیز از خدا غائب نیست خواه ...

ادامه مطلب
ثمرات حیات طیّبه

ثمرات حیات طیّبه

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی ایمان به خدا و قیامت و نبوت و رسالت و عمل صالح، انسان را به حیات طیب می‌رساند و عصاره‌‌ی آن بحث در ضمن چند اصل یا چند امر مطرح است. اصل اول؛ طبق آیه‌‌ی سوره‌‌ی انفال، اجابت دعوت پیامبر انسان را زنده می‌‌کند. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ ...

ادامه مطلب
حیات طیّبه

حیات طیّبه

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از موضوعات مهمی که قرآن کریم او را ره‌آورد وحی می‌داند حیات طیب یعنی زندگی پاک و منزه است. می‌‌فرماید؛ این زندگی و حیات طیب بهره‌‌ی کسانی است که هم از نظر جان، مؤمن و معتقد باشند و هم از نظر عمل، صالح و شایسته. بنابراین اموری که ...

ادامه مطلب