دسته بندی های موجود در بخش"کلام جاودان"

مطالب موجود در بخش "کلام جاودان"

قصه های قران و مبارزه با خرافات

قصه های قران و مبارزه با خرافات

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب اگر از چند نفر که شاهد واقعه معینی بوده‌اند خواسته شود که مشاهدات خود را از‌آن واقعه بنویسند، قطعاً تصویری که آنها از حادثه ترسیم خواهند کرد، یکسان نخواهد بود و حتماً نوشته‌های آنان به دلیل وجود اختلاف در سطح فکر، ...

ادامه مطلب
حضرت آدم (علیه السلام) در قران

حضرت آدم (علیه السلام) در قران

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب قرآن کریم پس از آفرینش زمین به حکایت آبادانی آن می‌پردازد، آن‌گاه که خداوند خطاب به فرشتگان می‌فرماید: من خلیفه‌ای بر روی زمین قرار می‌دهم. طبیعی است که فرشتگان از حکمت خالق در مورد خلیفه قرار دادن انسان بی خبر باشند، ...

ادامه مطلب
حضرت نوح (علیه السلام) در آیات قرآن

حضرت نوح (علیه السلام) در آیات قرآن

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب تاریخ زندگی انسان بر روی کره‌ی زمین طولانی است و با رسالتهای آسمانی گروهی از بندگان برگزیده خدا؛ یعنی پیامبران و پیروان آنان؛ و اولیای صالح و مومنان راستین همراه بوده است. فرستادن پیامبران از جانب خداوند متعال به سوی مردم، ...

ادامه مطلب
داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

خداوند متعال خطاب به حضرت نوح (علیه السلام) می‌فرماید: (ای نوح! به سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه توند ارزانی داشته‌ایم، فرود آی و امتهایی هستند که به زودی برخوردارشان می‌کنیم، آن‌گاه از جانب ما عذابی دردناک به آنان می‌رسد.)

ادامه مطلب
اسلوب معجزه آسای قرآن

اسلوب معجزه آسای قرآن

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب جلوه‌های فصاحت و بلاغت در قرآن کریم به حدی است که عقل بشری از درک آن عاجز است. این ویژگیها در اسلوب معجزه آسای آن به قدری روشن، قدرتمند و زیباست که هر انسان سخنور بلیغی را به حیرت وا می‌دارد. ...

ادامه مطلب
قرآن همان سبع المثانی است

قرآن همان سبع المثانی است

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب خداوند متعال در آیه ۸۷ سوره حجر می‌فرماید: ( و به راستی به تو سبع المثانی [سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم.) مثانی؛ یعنی کل قرآن به این دلیل مثانی نامیده شده است که اخبار، عبرتها و داستانها در‌آن ...

ادامه مطلب
حضرت ابراهیم (علیه السلام)

حضرت ابراهیم (علیه السلام)

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب حضرت نوح (علیه السلام) پس از طوفان به ترویج رسالت توحید پرداخت و پس از او مؤمنان مسئولیت پاسداری از آن را بر عهده گرفتند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت و پیدایش جوامع جدید، روابط افراد به دلیل نیازهایی که ...

ادامه مطلب
حضرت صالح (علیه السلام)

حضرت صالح (علیه السلام)

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب خداوند متعال می‌فرماید: (اما قوم ثمود، پس آنان را راهبری کردیم، ولی‌ آنها کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. پس به کیفر آنچه مرتکب شدند، صاعقه‌ی عذاب خفت‌آور آنان را فرو گرفت. و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ...

ادامه مطلب
ابراهیم و پیامبری

ابراهیم و پیامبری

خداوند سبحان به ابراهیم رشد عطا فرمود و در سایه‌ی همین رشد بود که او به قدرت آفریننده‌ی بزرگ عالم هستی پی برد و دریافت که این عالم بزرگ آیتی بر وجود ذات اقدس الهی است.

ادامه مطلب
ابراهیم و قوم مشرک او

ابراهیم و قوم مشرک او

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب ابراهیم(علیه السلام) پس از آن تجربه‌ی تلخ با آزر، غریبانه در خانه به زندگی ادامه داد. اما آیا این مسئله مانع آن می‌شد تا دعوتش را ادامه دهد؟ و آیا با وجود آن که او مکلّف و موظف شده بود که ...

ادامه مطلب