ادب اوّل:طهارت و پاكيزگي

ادب اوّل:طهارت و پاكيزگي

اولين ادب از آداب تلاوت قرآن، طهارت و پاكيزه بودن قاري قرآن است. اگر كسي بخواهد به خطوط قرآن دست بگذارد و يا احتمال مي‎دهد هنگام قرائت قرآن، دستش به خطوط قرآن مي‎رسد لازم است با طهارت باشد. زيرا خداوند در قرآن فرموده است:
«لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»[1] جز پاكان دست بر آن (قرآن) نزنند.
احكام مَسّ قرآن
منظور از طهارت غسل و وضو است. اگر كسي غسل به گردن دارد براي مسّ و لمس كردن قرآن بايد ابتدا غسل كند، درغير اين صورت براي مسّ كردن قرآن واجب است وضو بگيرد.
فلسفة اين حكم الهي روشن است: قرآن كلام خداست و بزرگداشت و احترام آن برهمگان لازم است. به اين جهت همة مسلمانان وظيفه دارند هنگام دست زدن به خطوط قرآن، با طهارت باشند.
در رساله‎هاي عمليه مراجع تقليد، سفارش شده است، هنگام قرائت قرآن، حتي اگر دست و يا بدن هم به خطوط قرآن نرسد، بهتر است انسان با وضو باشد.[2] و با وضو بودن ثواب قرائت را بيش‎تر مي‎كند.
پاكيزگي دهان: يكي از خصوصيات رسول گرامي خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ اين بود كه هنگام عبادت، خصوصاً تلاوت قرآن و نماز شب دندان‎هايشان رامسواك مي‎زدند و مسلمانان را بارها به اين كار توصيه كرده‎اند. حالا خوب است به يكي از جملات رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ دراين زمينه گوش سپاريم: پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به اصحاب فرمودند:
«راه قرآن را پاكيزه كنيد. گفته شد: اي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ راه قرآن چيست؟
فرمود، دهان‎هاي شماست. پرسيدند: با چه چيزي. فرمود: با مسواك.»[3] پاكيزگي و آراستگي ظاهري: سزاوار است مسلمانان با بدن و لباس پاكيزه، قرآن بخوانند. آلودگي‎هايي مانند: خون، بول و مانند آن را از خود دور كنند و بشويند. هم چنين بهتر است قاريان قرآن در وقت تلاوت،خود را معطّر كرده و بوي خوش استعمال كنند و با سر و روي آراسته قرآن تلاوت كرده و سعي كنند كه اين آداب را هميشه در قرائت قرآن رعايت نمايند. به ويژه قارياني كه در محافل و مجالس مذهبي قرآن تلاوت مي‎كنند، با رعايت اين آداب، مي‎توانند براي ديگران الگو باشند.


[1] . واقعه (56)، آية 79.
[2] . تحرير الوسيله، امام خميني، مؤسسة النّشر الاسلامي، قم، ج 1، ص 27 ـ 28.
[3] . قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ : نظّفُوا طَريقَ القُرآن، قيلَ يا رسولَ اللهِ و ما طريقُ القُرآن؟ قالَ: اَفْواهُكُم، قيلَ: بِماذا؟ قالَ: بِالسِّواكِ». ميزان الحكمة، ج 8، ص 85 ـ 86.

مباحث مربوط به آداب تلاوت قرآن کریم شامل 20 بخش میباشد که سایر بخش ها هم در سایت موجود میباشد.

مطالب مشابه