صراط و میزان اعمال در قرآن

صراط و میزان اعمال در قرآن

ما معتقد به وجود «صراط‏» و «میزان‏» در قیامت هستیم.
صراط همان پلی است که بر روی جهنم کشیده شده و همگان باید از روی آن عبور کنند،آری راه بهشت از روی جهنم می‏گذرد!
«و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا×ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می‏شوید،این امری است‏حتمی و قطعی بر پروردگارت،سپس آنها را که تقوا پیشه کرده‏اند از آن رهایی می‏بخشیم و ظالمان را،در حالی که به زانو در آمده‏اند در آن رها می‏سازیم‏».[1] عبور از این گذرگاه صعب العبور خطرناک بستگی به چگونگی اعمال انسانها دارد چنان که در حدیث معروفی می‏خوانیم: منهم من یمر مثل البرق،و منهم من یمر مثل عدو الفرس،و منهم من یمر حبوا،و منهم من یمر مشیا،و منهم من یمر متعلقا،قد تاخذ النار منه شیئا و تترک شیئا، بعضی مانند برق از آن می‏گذرند و بعضی همچون اسب تیز رو،بعضی با دست و زانو، بعضی همچون پیادگان و بعضی به آن آویزان می‏شوند (و می‏گذرند!) گاه آتش دوزخ از آنها چیزی را می‏گیرد و چیزی را رها می‏کند!»[2] اما«میزان‏»چنانکه از نامش پیداست وسیله‏ای است‏برای سنجش اعمال انسانها،آری در آن روز همه اعمال ما را می‏سنجند و ارزش و وزن هر یک را آشکار می‏کنند:
«و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین،ما ترازوهای عدل را در روز قیامت‏بر پا می‏کنیم، و به هیچ کس کمترین ستمی نمی‏شود، حتی اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) داشته باشد ما آن را حاضر می‏کنیم و (جزایش را به او می‏دهیم) و کافی است که حساب کننده باشیم!»[3] «فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه×و اما من خفت موازینه فامه هاویه، اما کسی که در آن روز،ترازوهای اعمالش سنگین است،در یک زندگی رضایتبخش خواهد بود،و کسی که ترازوهایش سبک است جایگاهش دوزخ است!» [4] آری عقیده ما این است که نجات و رستگاری در آن جهان بستگی به اعمال انسانها دارد،نه آرزوها و پندارها،هر کس در گرو اعمال خویش است و بدون پاکی و تقوا کسی راه به جایی نمی‏برد:«کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو اعمال خویش است‏».[5] این شرح کوتاهی بود از چگونگی‏«صراط‏»و«میزان‏»هر چند جزئیات آن برای ما معلوم نیست و همان گونه که قبلا نیز گفته‏ایم چون سرای آخرت عالمی است‏ بسیار برتر از جهانی که در آن زندگی می‏کنیم، درک همه مفاهیم آن برای ما زندانیان دنیای مادی مشکل یا غیر ممکن است.


[1] . سوره مریم، آیات 71 و 72.
[2] . این حدیث‏با مختصر تفاوتی در منابع معروف شیعه و اهل سنت،مانند کنز العمال حدیث 39036 و قرطبی،جلد 6، صفحه 4175 ذیل آیه 71 سوره مریم و صدوق در امالی خود آن را از امام صادق (ع) نقل کرده است.در صحیح بخاری نیز بابی دیده می‏شود تحت عنوان‏«الصراط جسر جهنم‏» (صحیح بخاری،جلد 8،صفحه 146) .
[3] . سوره انبیاء، آیه 47.
[4] . سوره قارعه، آیات 6 تا 9.
[5] . سوره مدثر، آیه 38.
آیت الله مکارم شیرازی – اعتقاد ما، ص 66

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید