ارائه درسي به صورت شفاهي ( کنفرانس دادن )

ارائه درسي به صورت شفاهي ( کنفرانس دادن )

نويسنده : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني

وقتي که به عنوان يک دانش آموز درس را به صورت شفاهي در کلاس ارائه مي کنيد، حتما بايد موضوع را به خوبي بشناسيد و شنوندگان خود را قانع کنيد که با گوش کردن به شما چيزي نصيبشان خواهد شد. در ادامه مواردي را آورده ايم تا با انجام آنها يک به اصطلاح کنفرانس مؤثر کلاسي داشته باشيد:

1- آماده باشيد :
در مورد موضوع تان تحقيق کنيد تا مطمئن شويد که آگاهي کافي داريد. ارائه درس خود را آن قدر تمرين کنيد تا احساس راحتي کنيد. بايد مطمئن شويد که اطلاعاتتان را در هر زمان محدودي که خواهيد داشت، مي توانيد ارائه کنيد. سؤالاتي را که ممکن است از شما پرسيده شود را پيش بيني کنيد و جوابهاي آن ها را آماده کنيد.

2- مستمعين (شنوندگان) خود را بشناسيد :
کنفرانس (ارائه درس) خود را براساس ميزان آگاهي شنوندگان تان از موضوع ارائه درس تان، چيزهايي که بايد بدانند و علاقه مندي هاي آنها سازمان دهي کنيد.

3- مثبت باشيد :
اين را روشن کنيد که شما از موضوع آگاهي خوبي داريد و به آن علاقه مند هستيد.

4- کنفرانس تان را نخوانيد :
با شنوندگانتان صحبت کنيد. هر جا که ديگر چاره اي نداشتيد از نوشته هايتان استفاده کنيد.

5- مثال هايي بزنيد :
تا جايي که مي توانيد کنفرانس و ارائه درس خود را واقعي کنيد. از ضرب المثل مناسب و شوخ طبعي براي قانع کردن نسبت به يک موضوع استفاده کنيد.

6- از ابزار کمک کننده ي بصري ( تصاوير و غيره ) استفاده کنيد :
گفته هايتان را با ابزار کمکي بصري مثل برگه هاي چاپ شده، جداول، اسلايد و غيره تکميل کنيد. بايد مطمئن شويد که همه مي توانند آن ابزارهاي کمکي را ببينند. از ابزارهاي کمک بصري استفاده نکنيد که آن قدر شلوغ هستند که شنوندگان وقت شان را به جاي گوش دادن به شما صرف خواندن آنها کنند. ابزارهاي کمکي بصري مکمل آن چيزي که شما مي گوييد هستند نه جايگزين آن.

7- ارتباط چشمي تان را حفظ کنيد :
ارتباط چشمي تان را در همه جاي کلاس داشته باشيد طوري که همه فکر کنند داريد با آنها صحبت مي کنيد. ( ارتباط چشمي يعني نگاه به چشمان شخص )

8- شنوندگانتان را به صورت فعالانه درگير موضوع کنيد :
افراد تا آنجا مي توانند گوش دهند که حواسشان پرت نشود. جالب توجه کردن ارائه درس توسط شما به شما کمک خواهد کرد که توجه شنوندگان تان را براي مدت زماني در دست بگيريد و حفظ کنيد اما حتما بايد بيشتر از اين انجام دهيد. چند فعاليت سريع و ساده براي شنوندگان تان در نظر بگيريد به طوري که به طور فعالانه اي در کنفرانس شما درگير شوند. سؤالاتي را که مطمئن هستيد شنوندگان تان مي توانند پاسخ دهند، بپرسيد.

9- از صدايتان به طرز مؤثري استفاده کنيد :
لحن صداي خود را تغيير دهيد و حواستان باشد که خيلي سريع صحبت نکنيد.

10- کار را قاطعانه تمام کنيد :
کاري کنيد که شنوندگان تان از آنچه که هم اکنون شنيده اند ، شادمان باشند.
منبع:منبع انگليسي مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه