معلم بچه هايتان باشيد ( تدريس در خانه / home Schooling )

معلم بچه هايتان باشيد ( تدريس در خانه / home Schooling )

نويسنده : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني

تصميم به اين که خودتان به بچه هايتان در خانه تدريس کنيد، تصميم مهمي است. حتما بايد مطمئن شويد که تدريس در خانه براي شما مناسب است. همه ي خانواده از جمله بچه هايي که بايد در خانه به آنها تدريس شود حتماً بايد موافق باشند که تدريس در خانه مناسب است. وقتي چنين تصميمي مي گيريد بايد در نظر داشته باشيد که تدريس در خانه وقت خيلي زيادي از هر روز شما مي گيرد و شايد لازم به هزينه هاي مالي زيادي هم باشد. به محض آن که تصميم به تدريس در خانه به بچه هايتان گرفتيد، همه سؤالات زير را ملاحظه نماييد:

1- چه قوانيني بر تدريس در خانه در منطقه شما حاکم است؟
شما بايد با اين قوانين تطابق داشته باشيد.

2- شما چه برنامه ي آموزشي را استفاده خواهيد کرد؟
اگر بر طبق قوانين بر شما لازم نيست که از سيستم آموزشي استاندارد که توسط مدارس عادي استفاده مي شود، استفاده کنيد، برنامه آموزشي اي را انتخاب کنيد که بهترين تناسب را با نيازهاي بچه هايتان داشته باشند. شما تفاوت هاي قابل توجهي از يک برنامه آموزشي تا برنامه آموزشي ديگر خواهيد يافت. بايد با برنامه اي که انتخاب مي کنيد احساس راحتي کنيد.

3- برنامه آموزشي تان چگونه خواهد بود؟
يک برنامه براي کل سال تعيين کنيد و آن را به بخش هاي قابل مديريت کوچکتر مثل هفته، ماه، يک چهارم و نيم ترم تقسيم کنيد. يک برنامه روزانه تنظيم کنيد اما حواستان باشد که براي کارهايي که غير از تدريس در خانه به عهده شماست وقت در نظر بگيريد. انعطاف پذيري يک الزام است.

4- چگونه سوابق يا اسنادتان را نگه خواهيد داشت؟
شما مي توانيد سيستم نگهداري سوابق مربوط به خود را داشته باشيد مثل گزارش روزانه و مجموعه ي تکاليف يا کارهاي انجام شده توسط دانش آموز. اين بستگي به قوانين دارد. اگر قوانين از شما مي خواهند که نتيجه ي آخر سال را براي ملاحظه آنها تسليم کنيد، گزارش روزانه و مجموعه ي کارهاي انجام شده به خوبي جواب مي دهد. اين که شما گزارش روزانه را در يک دفتر گزارش روزانه خود با ثبت تاريخ و ثبت صريح آن چه در هر روز انجام شده است وارد کنيد، کار آساني خواهد بود. از مجموعه ي مذکور که اشاره شد براي ساماندهي و نگه داري نمونه کارهاي نوشته شده و پروژه هاي انجام شده فرزندانتان استفاده کنيد. ممکن است شما از يک سيستم کامپيوتري شده ي تجاري براي نگهداري سوابق به جاي کارهاي بالا استفاده کنيد.

5- به چه نوع کمک هايي ممکن است نياز پيدا کنيد؟
تدريس در خانه سخت است و اغلب پر دغدغه است. به پيوستن به يک گروه پيشتيبان براي تدريس در خانه فکر کنيد. در آنجا شما دلگرمي هاي زيادي خواهيد يافت و شيوه هاي تدريس مفيد متعددي را خواهيد ديد. براي برخي موارد پيشرفته درسي مثل فيزيک و جبر شايد نياز به خدمات يک معلم خصوصي واجد شرايط را داشته باشيد.
تدريس در خانه براي همه مناسب نيست. اگر تصميم گرفتيد که در خانه تدريس کنيد، از منابع فراوان مربوط به تدريس در خانه که روي اينترنت يافت مي شوند، استفاده کنيد.
منبع انگليسي مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه