وکالت

وکالت

سئوال 1: از نظر شرع وکالت چیست؟ لطفاً توضیح دهید.
جواب: وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، ‌مثلاً کسی را وکیل کند که خانه‌ی او را بفروشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص327)
سئوال 2: آیا در وکالت حتماً باید صیغه‌ی آن خوانده شود؟
جواب: در وکالت لازم نیست صیغه‌ی آن را بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م2257)
سئوال 3: موکل و وکیل باید چه شرایطی داشته باشند تا وکالت به نحو صحیحی واقع شود؟
جواب: باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند. و همچنین وکیل کاری را که نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود مثلاً کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه‌ی عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, م2259 و2260)
سئوال 4: آیا وکیل می‌تواند برای انجام کاری که او وکیل شده است، وکیل بگیرد؟
جواب: وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد،‌به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, م2264)
سئوال 5: اگر کسی نامه‌ای بیاورد که به امضاء زن و مرد و ولی زن رسیده است و به عاقد وکالت می‌دهند عقد را بخواند. آیا این نوع وکالت معتبر است؟
جواب: وکالت با نامه و امضاء اثبات نمی‌شود مگر آنکه موجب اطمینان شود. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج3, ص92, س35)
سئوال 6: در صورتی که ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر زوج زوجه خود را وکیل در طلاق کند این وکالت قابل عزل می‌باشد یا خیر؟
جواب: اگر به نحو شرط نتیجه (یعنی زن در حین اجراء صیغه عقد بگوید: من خودم را به شرط این که وکیل بلا عزل در طلاق باشم به زوجیت تو در می‌آورم و مرد هم قبول کند) شرط شده که زن وکیل باشد این وکالت قابل عزل نیست و چنین شرطی لازم و قابل فسخ نیست. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج3, ص105, س67)
سئوال 7: شخصی یخچالی را در مغازه‌ای امانت گذاشته و صاحب مغازه آن را برای فروش بیرون گذاشته بعد از مدتی به او مراجعه شده که می‌گوید مقداری از اثاث آن را برده‌اند آیا صاحب مغازه ضامن هست یا خیر؟
جواب: اگر در حفظ آن کوتاهی نکرده ضامن نیست. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م2335)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید