حکم پوشیده بودن کف پا برای خانم‌ها در نماز

حکم پوشیده بودن کف پا برای خانم‌ها در نماز

سۆال 1: برای مردان و زنان جهت خواندن نماز چه میزان از بدن خود را واجب است بپوشانند؟

جواب: مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی‌بیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند و باید در موقع نماز بدن و موی زن به جز دست‌ها تا مچ وپاها تا مچ و گردی صورت تمام بدن پوشیده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م788 و789)

سۆال 2: لباس نمازگزار چند شرط دارد آنها را نام ببرید؟

جواب: لباس نمازگزار شش شرط دارد: 1. آنکه پاک باشد 2. آنکه مباح باشد 3. آنکه از اجزاء مردار نباشد 4. آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد 5و6. آنکه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م798)

سۆال 3: مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد را نام ببرید؟

جواب: در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است 1. آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد 2. آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد 3. آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز صحیح است اول: آنکه لباس‌های کوچک او مانند جوراب و عرق چین نجس باشد دوم: آنکه لباس زنی پرستار بچه است نجس شده باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م848)

سۆال 4: اگر ببینیم که کسی ناچار در نجس نماز می‌خواند و نتوانیم به او بگوییم چه باید کرد؟

جواب: اگر خودش نمی‌داند که چادرش نجس است لازم نیست به او تذکر دهید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, ص 138, س41)

سۆال 5: آیا خواندن نماز با لباس مردانه برای زنان و با لباس زنانه برای مردان جایز است یا نه؟

جواب: پوشیدن لباس‌های مخصوص زنان برای مردان و بالعکس حرام است و لیکن به نظر بعضی از فقها نماز با آن اشکالی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م846)

سۆال 6: اگر با لباس مشکی نماز بخوانیم نماز ما باطل است؟

جواب: نماز با لباس مشکی مکروه است و باعث بطلان نماز نمی‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م865)

سۆال 7: پوشیده بودن کف پا برای خانم‌ها در نماز واجب است؟

جواب: به نظر برخی ازمراجع عظام بنابر احتیاط کف پای خانم‌ها باید در نماز پوشیده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م789)

سۆال 8: نماز خواندن با لباسی که فردی به عنوان هدیه دریافت می‌کند و مطمئن نیست که این هدیه با رضایت طرف مقابل آورده شده یا نه و یا با مال حلال خریده شده یا نه یا با اجازه شوهر طرف مقابل بوده است یا نه، صحیح است؟

جواب: در تمام صورت‌های مذکور که شک دارید، تصرف و نماز خواندن در آن لباس اشکالی ندارد مگر آنکه یقین کنید که لباس از حرام تهیه شده و یا مال دیگری بوده و بدون اجازه مالک، آن را برای شما آورده‌اند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج1, لباس نماز گزار, ص140, س47)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید