کتاب شناسی شهید بهشتی

کتاب شناسی شهید بهشتی

الف: کتاب ها
آموزش مواضع (جلسه14،6،4،3). تهران: انتشارات حزب جمهوری اسلامی، 1360.
از حزب چه می‌دانیم؟ تهران: حزب جمهوری اسلامی، بی‌تا.
اقتصاد اسلامی ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374.
اهمیت شیوه تعاون، تهران: انتشارت وزارت تعاون، 1374.
بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، تهران، نشر بقعه، 1386.
باید و نبایدها، تهران: بقعه، 1379.
بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت، تهران: حزب جمهوری اسلامی،1361.
بهداشت وتنظیم خانواده، تهران: بقعه، 1379.
پنج گفتار، قم: انتشارات قم، بی‌ تا.
التوحید فی القرآن، قسم الدراسات الاسلامیه: 1404.
توکل از دیدگاه قرآن، قم: شفق، بی‌ تا.
حج در قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374.
حق و باطل، تهران: بقعه، 1378.
خدا از دیدگاه قرآن، تهران: بقعه، ‌1379.
دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، تهران: بقعه، 1378.
ربا در اسلام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374.
رسالت دانشگاه و دانشجو، قم: تشیع،‌ بی تا.
روش برداشت از قرآن، نشر بقعه، 1385.
سرود یکتاپرستی، تهران: بقعه، 1379.
سلسله درسهای اسلامی ـ مسأله مالکیت 1، تهران: نشر سید جمال،‌ بی تا.
سلسله درسهای اسلامی ـ شناخت، تهران: نشر سید جمال.
شناخت از دیدگاه فطرت، تهران: بقعه،‌1378.
شناخت عرفانی، تهران، نشر بقعه، 1386.
شناخت از دیدگاه قرآن،‌ تهران: بقعه، 1378.
طرح لایحه قصاص، قم: ناصر، 1360.
مبارزه پیروز، تهران: سهامی انتشار، 1341.
مبانی نظری قانونی اساسی، تهران: بقعه، 1378.
محیط پیدایش اسلام،‌تهران: دفتر نشر فرهنگ، 1354.
مکتب و تخصص، تهران: حزب،‌1359.
نقش آزادی در تربیت کودکان،‌ تهران: بقعه، 1380
نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران، تهران: ستاد برگزاری مراسم هفتم تیر،‌1361.
نماز چیست؟ تهران: نشر بقعه، 1385.
موسیقی و تفریح در اسلام، تهران، نشر بقعه، 1386.
شب قدر، تهران، نشر بقعه، 1384.
وظائف انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در برابر جوانان مسلمان، آلمان غربی، 1345.
ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران،‌ دفتر نشر فرهنگ تهران، 1363.
شناخت اسلام، تهران، نشر بقعه، 1386.
سه گونه اسلام. تهران، بقعه، 1386
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا. تهران، بقعه، 86
محیط پیدایش اسلام. تهران، بقعه، 1387

ب: مقالات
‌«آخرین، روزهای زندگی حضرت علی(ع)»، آزادگان، س اول، ش، 68،7 دی ماه 1378
«آشنایی با مرکز اسلامی‌هامبورگ»، اطلاعات، ش 22230، 9 تیر 1380، ص 6
«پیدایش انسان از نظر علم و قرآن»، همشهری س 9، ش 2436، 7 تیر 1380، ص 6
«تفریح از دیدگاه اسلام»، همشهری، سال 8، ش 2152، 8 تیر 1379، ص 12
«حکومت در اسلام،‌حکومت پیامبران»، مکتب تشیع،‌1339، ش 4، ص 123ـ 128.
«سه نوع اسلام»،‌ ایران، 8 تیر 78، ص 9.
«‌عالم خلق و عالم امر»، مکتب تشیع،‌1341،‌ ش 3، ص 127 ـ 143.
«عادت» (ترجمه)، مکتب تشیع، 1340، ش 3، ص 127 ـ 143.
«عرفان»، همشهری، س 7، ش 1862، 6 تیر 1378، ص 9
«کار دسته جمعی و تعاون»، کارو کارگر
«گفتاری پیرامون حزب و تشکل»، عروه الوثقی، 20 خرداد 61، سال 4، ش 76، ص 4.
«ماه مبارک رمضان» ایران، س 7، ش 1990، 17 آذر 1380، ص 6
«مراحل اساسی یک نهضت»، خرداد، سال اول، ش 156، 7 تیر 1378، ص 6
«موسیقی از نظر اسلام»، نشاط، 7 تیر 1378، ص6
نامه آیت الله بهشتی به امام خمینی درباره جریانهای وابسته به بنی صدر و اختلال در سیستم مدیریت کشور، جمهوری اسلامی، 7 تیر 69، ص 10.
«نامه شهید بهشتی به امام خمینی در مورد دوگانگی موجود میان مدیران حکومتی کشور»، کیهان هوایی، 13 تیر 69، ش 886، ص 26.
«نامه‌ شهید بهشتی»، ‌عروه الوثقی، سال 4، ش 100، 12 خرداد62، ص 13.
«نقش روحانیت در جامعه امروز ما» انتخاب، 7تیر 1378، ص 7

ج: سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها
‌آیت الله طالقانی از زبان دوستان، عروه الوثقی، 6 شهریور 59، ش 31، سال 2، ص 8.
ادارات دولتی به زودی دگرگون خواهند شد، اطلاعات، 3 خرداد 59، ص 4.
از اختیارات رئیس‌جمهوری کاسته خواهد شد، اطلاعات، 20 مرداد 58.
از حزب جمهوری اسلامی چه می‌دانیم؟، عروه الوثقی، 13 خرداد59، سال اول، ش 24، ص 16 و ش 25، ص 4.
از طرفداران پرو پا قرص آزادیهای سیاسی هستم، اطلاعات، 20 اردیبهشت 59، ص 2.
اسامی کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی برای نخست وزیری اعلام شد، اطلاعات، 9 مرداد59، ص 16.
اهداف دکتر بهشتی از دیدار ایشان از جبهه‌های جنگ و ارزیابی از روحیه رزمندگان، پیام انقلاب، 28آبان 59، ش 20، ص 18.
امام نفرمودند از مسئولین انتقاد نکنید بلکه ایشان فرمودند جوسازی نشود، اطلاعات،‌17 اردیبهشت60.
ایران هیچ‌گاه خواهان بر خورد مسلحانه با همسایگان نبوده است، اطلاعات، 3 مهر 59، ص3.
این کابینه مناسبترین برای ضرورتهای انقلاب است، اطلاعات، 20 شهریور 59، ص 15.
این ملت ایران است که باید سرنوشت جنگ را تعیین کند،‌ اطلاعات، 1 آبان 59،‌ ص 12.
با آیت الله العظمی شریعتمداری مذاکره می‌کنم، اطلاعات، 21 آذر 58، ص 1 و 2.
پاسخ رئیس قوه قضائیه به اظهارات رئیس‌جمهوری، اطلاعات، 19 شهریور 59، ص 2.
تشریح زندگینامه و فعالیتهای فرهنگی شهید بهشتی از زبان خودش، جهان اسلام، 7 تیر 73، ص 7.
توطئه تازه‌ تبلیغاتی علیه روحانیت در شرف تکوین است، ‌اطلاعات، 16 مرداد 59، ص.
توطئه تازه‌ای علیه انقلاب، اطلاعات، 22 مرداد 59، ص 2.
جاذبه‌های کاذب شهر‌های بزرگ نمی‌گذارند روستائیان به روستاها باز گردند، 18 شهریور 59، ص 2.
چرا مهندس بازرگان کنار رفت، اطلاعات، 12 آذر 58، ص 3.
حمله به اجتماعات را محکوم می‌کنیم، اطلاعات، ‌29 خرداد59، ص 11
حیثیت انقلاب و حیثیت اسلام ایجاب می‌کند قوه قضائیه قاطع و روشن عمل کند،‌اطلاعات، 9 خرداد 60، ص 7.
خاطراتی از زبان شهید بهشتی، جمهوری اسلامی‌، 7 تیر 69، ص 9.
رئیس‌جمهوری یکایک وزیران را رسماً تأیید می‌کند،‌ اطلاعات،‌25 مرداد 59، ص 10.
زندگینامه شهید بهشتی از زبان خودش،‌سلام،‌7 تیر 74، ص 11.
سخنی از آیت الله بهشتی درباره 15 خرداد (سیاست در متن دین)، ‌عروه الوثقی، 6 خرداد 61، سال 3، ش 75، ص 8.
شریعتی درخششی در تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب بود، اطلاعات، 24 خرداد 60، ص.
طبق کدام قانون قاضی نمی‌تواند عضو حزب باشد؟، اطلاعات، 14 خرداد60، ص 2.
طرح انقلابی مصادره ثروتهای حرام، اطلاعات، 10شهریور 59، ص 7.
قدرت سیاسی آمریکا را در هم شکستیم،‌قدرت اقتصادی او را هم در هم می‌شکنیم، اطلاعات، 18 آذر 58، ص 9.
قوه قضائیه، تحت نظر شورای عالی قضایی قرار
گرفت اطلاعات،‌27 شهریور 59، ص.
کار ما دفاع مقدس است،‌نه جنگ با عراق،‌ اطلاعات، 17 مهر 59، ص 12.
کسانی که با دشمن همکاری کرده‌اند مجازات خواهند شد، ‌اطلاعات، 13اردیبهشت 59، ص11.
کودتا در جمهوری اسلامی ما یک سودای خام است، اطلاعات، 21 خرداد 60، ص 16.
گروگان‌ها هر چه زودتر محاکمه می‌شوند، اطلاعات، 6 دی 58، ص 2.
گزیده‌ای از اظهارات شهیدبهشتی راجع به ویژگیهای روحانیت اصیل، کیهان،24 آذر 70، ص 6.
گزیده‌ای از سخنان شهید بهشتی پیرامون اصول سیاست داخلی و خارجی ایران،کیهان،‌ 6 تیر 70، ص 7.
گفتگوی اطلاعات با دکتر بهشتی، اطلاعات، 10 آذر 59، ص 3.
لیبرال کسی است که روی آزادی مطلق تکیه می‌کند، اطلاعات، 6 آذر 59، ص 3.
متزلزل کردن دستگاههای اداره‌کننده کشور به سود انقلاب نیست، اطلاعات،27 فروردین 60، ص 13.
متفقاً برای مقابله با دشمن نیروهایمان را بسیج کنیم،‌ اطلاعات،‌26 مهر 59، ص 3.
متن سخنرانی درباره شخصیت آیت الله مطهری و آثار وی، سلام، 15 اردیبهشت 73، ص 7.
متن گفتگوی اعضای کادر مرکزی سازمان چیریکهای فدایی با دکتر بهشتی، اطلاعات، 1 تیر 59، ص 2.
مجلس نباید با رئیس‌جمهوری آهنگ مخالف داشته باشد، اطلاعات، 27 اردیبهشت 59، ص 4.
مصاحبه با دکتر بهشتی در مورد هجرت امام، عروه الوثقی، 3 مهر 59، سال 2، ش 33، ص 4.
مصاحبه با دکتر بهشتی در مورد تشکل و حزب، عروه الوثقی، 3 تیر 61، سال 4، ش 77، ص 4.
مصاحبه با برادر بهشتی،‌ عروه الوثقی، 15 خرداد 58، سال اول،‌ش 1، ص.
مصاحبه منتشر نشده‌ای از شهید دکتر بهشتی، اطلاعات، 24 تیر 60، ص 3.
مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیون دکتر بهشتی، اطلاعات، 26 تیر 59، ص 2.
مصاحبه مطبوعاتی دکتر بهشتی،‌ اطلاعات،‌13 شهریور 56،‌ ص 2.
مسلمان بودن و مسلمان زیستن را به مردم تحمیل نکنیم، ‌همشهری، 14 مهر 77، ص 9.
ملاقات مشترک بنی صدر، ‌رجایی،‌ بهشتی،‌ بازرگان، ‌…… با امام برای حل اختلاف، کیهان،‌25 اسفند 59، ص 1.
ملت باید جلو هر گونه موضع تخریبی نسبت به قوه قضائیه را بگیرد، اطلاعات،‌3 اردیبهشت 60، ص 2.
ملت باید خود را برای یک جنگ دراز مدت آماده کند، ‌اطلاعات،‌10مهر 59، ص 11.
نامه شهید بهشتی،‌ عروه الوثقی، سال 4، شماره 100، 12 خرداد 62، ص 13.
نظرات دیوان عالی کشور در مورد مسائل روز، اطلاعات،‌30 خرداد 60، ص 4.
نگاهی به زندگی فرهنگی و سیاسی و تألیفات شهید بهشتی از زبان خودش،‌ امید انقلاب، تیر 60،‌ ش 11، ص 8 .
نگذاریم چماق‌های قلمی و زبانی ایجاد تحریک نماید،‌اطلاعات، 79، خرداد 59، ص 2.
هیچ کس به خاطر عقیده سیاسی از کار بر کنار نمی‌شود، اطلاعات، 20 فروردین 60، ص 1.
یادواره آیت الله طالقانی،‌اطلاعات، 18 شهریور 59، ص 12.‌
منبع:روزنامه اطلاعات

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید