کتاب شناسی شهید بهشتی

کتاب شناسی شهید بهشتی

الف: كتاب ها
آموزش مواضع (جلسه14،6،4،3). تهران: انتشارات حزب جمهوري اسلامي، 1360.
از حزب چه مي‌دانيم؟ تهران: حزب جمهوري اسلامي، بي‌تا.
اقتصاد اسلامي ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1374.
اهميت شيوة تعاون، تهران: انتشارت وزارت تعاون، 1374.
بانكداري، ربا و قوانين مالي اسلام، تهران، نشر بقعه، 1386.
بايد و نبايدها، تهران: بقعه، 1379.
بررسي و تحليلي از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت، تهران: حزب جمهوري اسلامي،1361.
بهداشت وتنظيم خانواده، تهران: بقعه، 1379.
پنج گفتار، قم: انتشارات قم، بي‌ تا.
التوحيد في القرآن، قسم الدراسات الاسلاميه: 1404.
توكل از ديدگاه قرآن، قم: شفق، بي‌ تا.
حج در قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1374.
حق و باطل، تهران: بقعه، 1378.
خدا از ديدگاه قرآن، تهران: بقعه، ‌1379.
دكتر شريعتي جستجوگري در مسير شدن، تهران: بقعه، 1378.
ربا در اسلام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1374.
رسالت دانشگاه و دانشجو، قم: تشيع،‌ بي تا.
روش برداشت از قرآن، نشر بقعه، 1385.
سرود يكتاپرستي، تهران: بقعه، 1379.
سلسله درسهاي اسلامي ـ مسأله مالكيت 1، تهران: نشر سيد جمال،‌ بي تا.
سلسله درسهاي اسلامي ـ شناخت، تهران: نشر سيد جمال.
شناخت از ديدگاه فطرت، تهران: بقعه،‌1378.
شناخت عرفاني، تهران، نشر بقعه، 1386.
شناخت از ديدگاه قرآن،‌ تهران: بقعه، 1378.
طرح لايحه قصاص، قم: ناصر، 1360.
مبارزه پيروز، تهران: سهامي انتشار، 1341.
مباني نظري قانوني اساسي، تهران: بقعه، 1378.
محيط پيدايش اسلام،‌تهران: دفتر نشر فرهنگ، 1354.
مكتب و تخصص، تهران: حزب،‌1359.
نقش آزادي در تربيت كودكان،‌ تهران: بقعه، 1380
نقش تشكيلات در پيشبرد انقلاب اسلامي ايران، تهران: ستاد برگزاري مراسم هفتم تير،‌1361.
نماز چيست؟ تهران: نشر بقعه، 1385.
موسيقي و تفريح در اسلام، تهران، نشر بقعه، 1386.
شب قدر، تهران، نشر بقعه، 1384.
وظائف انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در برابر جوانان مسلمان، آلمان غربي، 1345.
ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران،‌ دفتر نشر فرهنگ تهران، 1363.
شناخت اسلام، تهران، نشر بقعه، 1386.
سه گونه اسلام. تهران، بقعه، 1386
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا. تهران، بقعه، 86
محيط پيدايش اسلام. تهران، بقعه، 1387

ب: مقالات
‌«آخرين، روزهاي زندگي حضرت علي(ع)»، آزادگان، س اول، ش، 68،7 دي ماه 1378
«آشنايي با مركز اسلامي‌هامبورگ»، اطلاعات، ش 22230، 9 تير 1380، ص 6
«پيدايش انسان از نظر علم و قرآن»، همشهري س 9، ش 2436، 7 تير 1380، ص 6
«تفريح از ديدگاه اسلام»، همشهري، سال 8، ش 2152، 8 تير 1379، ص 12
«حكومت در اسلام،‌حكومت پيامبران»، مكتب تشيع،‌1339، ش 4، ص 123ـ 128.
«سه نوع اسلام»،‌ ايران، 8 تير 78، ص 9.
«‌عالم خلق و عالم امر»، مكتب تشيع،‌1341،‌ ش 3، ص 127 ـ 143.
«عادت» (ترجمه)، مكتب تشيع، 1340، ش 3، ص 127 ـ 143.
«عرفان»، همشهري، س 7، ش 1862، 6 تير 1378، ص 9
«كار دسته جمعي و تعاون»، كارو كارگر
«گفتاري پيرامون حزب و تشكل»، عروه الوثقي، 20 خرداد 61، سال 4، ش 76، ص 4.
«ماه مبارك رمضان» ايران، س 7، ش 1990، 17 آذر 1380، ص 6
«مراحل اساسي يك نهضت»، خرداد، سال اول، ش 156، 7 تير 1378، ص 6
«موسيقي از نظر اسلام»، نشاط، 7 تير 1378، ص6
نامه آيت الله بهشتي به امام خميني درباره جريانهاي وابسته به بني صدر و اختلال در سيستم مديريت كشور، جمهوري اسلامي، 7 تير 69، ص 10.
«نامه شهيد بهشتي به امام خميني در مورد دوگانگي موجود ميان مديران حكومتي كشور»، كيهان هوايي، 13 تير 69، ش 886، ص 26.
«نامه‌ شهيد بهشتي»، ‌عروه الوثقي، سال 4، ش 100، 12 خرداد62، ص 13.
«نقش روحانيت در جامعه امروز ما» انتخاب، 7تير 1378، ص 7

ج: سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها
‌آيت الله طالقاني از زبان دوستان، عروه الوثقي، 6 شهريور 59، ش 31، سال 2، ص 8.
ادارات دولتي به زودي دگرگون خواهند شد، اطلاعات، 3 خرداد 59، ص 4.
از اختيارات رئيس‌جمهوري كاسته خواهد شد، اطلاعات، 20 مرداد 58.
از حزب جمهوري اسلامي چه مي‌دانيم؟، عروه الوثقي، 13 خرداد59، سال اول، ش 24، ص 16 و ش 25، ص 4.
از طرفداران پرو پا قرص آزاديهاي سياسي هستم، اطلاعات، 20 ارديبهشت 59، ص 2.
اسامي كانديداهاي حزب جمهوري اسلامي براي نخست وزيري اعلام شد، اطلاعات، 9 مرداد59، ص 16.
اهداف دكتر بهشتي از ديدار ايشان از جبهه‌هاي جنگ و ارزيابي از روحيه رزمندگان، پيام انقلاب، 28آبان 59، ش 20، ص 18.
امام نفرمودند از مسئولين انتقاد نكنيد بلكه ايشان فرمودند جوسازي نشود، اطلاعات،‌17 ارديبهشت60.
ايران هيچ‌گاه خواهان بر خورد مسلحانه با همسايگان نبوده است، اطلاعات، 3 مهر 59، ص3.
اين كابينه مناسبترين براي ضرورتهاي انقلاب است، اطلاعات، 20 شهريور 59، ص 15.
اين ملت ايران است كه بايد سرنوشت جنگ را تعيين كند،‌ اطلاعات، 1 آبان 59،‌ ص 12.
با آيت الله العظمي شريعتمداري مذاكره مي‌كنم، اطلاعات، 21 آذر 58، ص 1 و 2.
پاسخ رئيس قوه قضائيه به اظهارات رئيس‌جمهوري، اطلاعات، 19 شهريور 59، ص 2.
تشريح زندگينامه و فعاليتهاي فرهنگي شهيد بهشتي از زبان خودش، جهان اسلام، 7 تير 73، ص 7.
توطئه تازه‌ تبليغاتي عليه روحانيت در شرف تكوين است، ‌اطلاعات، 16 مرداد 59، ص.
توطئه تازه‌اي عليه انقلاب، اطلاعات، 22 مرداد 59، ص 2.
جاذبه‌هاي كاذب شهر‌هاي بزرگ نمي‌گذارند روستائيان به روستاها باز گردند، 18 شهريور 59، ص 2.
چرا مهندس بازرگان كنار رفت، اطلاعات، 12 آذر 58، ص 3.
حمله به اجتماعات را محكوم مي‌كنيم، اطلاعات، ‌29 خرداد59، ص 11
حيثيت انقلاب و حيثيت اسلام ايجاب مي‌كند قوه قضائيه قاطع و روشن عمل كند،‌اطلاعات، 9 خرداد 60، ص 7.
خاطراتي از زبان شهيد بهشتي، جمهوري اسلامي‌، 7 تير 69، ص 9.
رئيس‌جمهوري يكايك وزيران را رسماً تأييد مي‌كند،‌ اطلاعات،‌25 مرداد 59، ص 10.
زندگينامه شهيد بهشتي از زبان خودش،‌سلام،‌7 تير 74، ص 11.
سخني از آيت الله بهشتي درباره 15 خرداد (سياست در متن دين)، ‌عروه الوثقي، 6 خرداد 61، سال 3، ش 75، ص 8.
شريعتي درخششي در تاريخ اسلام و تاريخ انقلاب بود، اطلاعات، 24 خرداد 60، ص.
طبق كدام قانون قاضي نمي‌تواند عضو حزب باشد؟، اطلاعات، 14 خرداد60، ص 2.
طرح انقلابي مصادره ثروتهاي حرام، اطلاعات، 10شهريور 59، ص 7.
قدرت سياسي آمريكا را در هم شكستيم،‌قدرت اقتصادي او را هم در هم مي‌شكنيم، اطلاعات، 18 آذر 58، ص 9.
قوه قضائيه، تحت نظر شوراي عالي قضايي قرار
گرفت اطلاعات،‌27 شهريور 59، ص.
كار ما دفاع مقدس است،‌نه جنگ با عراق،‌ اطلاعات، 17 مهر 59، ص 12.
كساني كه با دشمن همكاري كرده‌اند مجازات خواهند شد، ‌اطلاعات، 13ارديبهشت 59، ص11.
كودتا در جمهوري اسلامي ما يك سوداي خام است، اطلاعات، 21 خرداد 60، ص 16.
گروگان‌ها هر چه زودتر محاكمه مي‌شوند، اطلاعات، 6 دي 58، ص 2.
گزيده‌اي از اظهارات شهيدبهشتي راجع به ويژگيهاي روحانيت اصيل، كيهان،24 آذر 70، ص 6.
گزيده‌اي از سخنان شهيد بهشتي پيرامون اصول سياست داخلي و خارجي ايران،كيهان،‌ 6 تير 70، ص 7.
گفتگوي اطلاعات با دكتر بهشتي، اطلاعات، 10 آذر 59، ص 3.
ليبرال كسي است كه روي آزادي مطلق تكيه مي‌كند، اطلاعات، 6 آذر 59، ص 3.
متزلزل كردن دستگاههاي اداره‌كننده كشور به سود انقلاب نيست، اطلاعات،27 فروردين 60، ص 13.
متفقاً براي مقابله با دشمن نيروهايمان را بسيج كنيم،‌ اطلاعات،‌26 مهر 59، ص 3.
متن سخنراني دربارة شخصيت آيت الله مطهري و آثار وي، سلام، 15 ارديبهشت 73، ص 7.
متن گفتگوي اعضاي كادر مركزي سازمان چيريكهاي فدايي با دكتر بهشتي، اطلاعات، 1 تير 59، ص 2.
مجلس نبايد با رئيس‌جمهوري آهنگ مخالف داشته باشد، اطلاعات، 27 ارديبهشت 59، ص 4.
مصاحبه با دكتر بهشتي در مورد هجرت امام، عروه الوثقي، 3 مهر 59، سال 2، ش 33، ص 4.
مصاحبه با دكتر بهشتي در مورد تشكل و حزب، عروه الوثقي، 3 تير 61، سال 4، ش 77، ص 4.
مصاحبه با برادر بهشتي،‌ عروه الوثقي، 15 خرداد 58، سال اول،‌ش 1، ص.
مصاحبه منتشر نشده‌اي از شهيد دكتر بهشتي، اطلاعات، 24 تير 60، ص 3.
مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيون دكتر بهشتي، اطلاعات، 26 تير 59، ص 2.
مصاحبه مطبوعاتي دكتر بهشتي،‌ اطلاعات،‌13 شهريور 56،‌ ص 2.
مسلمان بودن و مسلمان زيستن را به مردم تحميل نكنيم، ‌همشهري، 14 مهر 77، ص 9.
ملاقات مشترك بني صدر، ‌رجايي،‌ بهشتي،‌ بازرگان، ‌…… با امام براي حل اختلاف، كيهان،‌25 اسفند 59، ص 1.
ملت بايد جلو هر گونه موضع تخريبي نسبت به قوه قضائيه را بگيرد، اطلاعات،‌3 ارديبهشت 60، ص 2.
ملت بايد خود را براي يك جنگ دراز مدت آماده كند، ‌اطلاعات،‌10مهر 59، ص 11.
نامه شهيد بهشتي،‌ عروه الوثقي، سال 4، شماره 100، 12 خرداد 62، ص 13.
نظرات ديوان عالي كشور در مورد مسائل روز، اطلاعات،‌30 خرداد 60، ص 4.
نگاهي به زندگي فرهنگي و سياسي و تأليفات شهيد بهشتي از زبان خودش،‌ اميد انقلاب، تير 60،‌ ش 11، ص 8 .
نگذاريم چماق‌هاي قلمي و زباني ايجاد تحريك نمايد،‌اطلاعات، 79، خرداد 59، ص 2.
هيچ كس به خاطر عقيده سياسي از كار بر كنار نمي‌شود، اطلاعات، 20 فروردين 60، ص 1.
يادواره آيت الله طالقاني،‌اطلاعات، 18 شهريور 59، ص 12.‌
منبع:روزنامه اطلاعات

مطالب مشابه