چرا براى سلامتى امام زمان(عج) دعا مى ‏کنیم؟!

چرا براى سلامتى امام زمان(عج) دعا مى ‏کنیم؟!

در برخی روایات داریم که حتی خود امام زمان(عج) نیز وقت ظهورشان را نمی دانند و خدای متعال هنگام ظهور به واسطه علائم خاصی زمان ظهور را به حضرت اطلاع می دهند و البته یکی از منتظران فرج حضرت مهدی(عج) خود آن حضرت هستند؛ زیرا: اوّلاً انتظار، در روایات ما به عنوان افضل العباده مطرح شده است و بعید، بلکه محال است که آن وجود عزیز از افضل عبادات غافل و محروم باشد. ثانیاً: در روایاتی که کلمه فرج آمده، تنها به فرج مۆمنان اشاره ندارد، بلکه فرج امام زمان(عج) نیز مورد نظر است پس امام زمان(عج) گشایش در کارهای خویش را منتظرند.

چرا براى سلامتى امام زمان(عج) دعا مى‏کنیم؟
دعا براى سلامتى امام عصر(عج) ازجمله دستورات شرعى است که حکمت‏هایى را در بردارد و این حکمت‏ها و لو اینکه تماماً براى ما ناشناخته باشند، از امور واقعى هستند، چنان چه اگر پزشک دارو تجویز مى‏کند، بى علت و بى حکمت نیست. به هرحال ما طبق دستور عمل مى‏کنیم و مطمئنیم که دعا براى سلامتى آن وجود مبارک بدون علت نیست. اما پیرامون حکمت دعا براى سلامتى امام زمان(عج) توجه شما را به نکات زیر جلب مى‏نماییم:

1. از عوامل سلامتى آن حضرت(عج) همین دعاهاست. نه به این معنا که اگر ما دعا نکنیم حضرت سالم نمى‏ماند، چون به هرحال حتماً افراد بسیارى هستند که همواره براى آن حضرت دعا مى‏کنند، بلکه اصل دعاى افراد، به طور على البدل مۆثر است، مثل اینکه اگر عده‏ى خاصى مرتد شوند، دین از بین نمى‏رود چون به هرحال “فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرین”؛ (انعام، 89) یعنى اگر به فرض نسبت به آن کفر ورزند، (آیین حق زمین نمى‏ماند)؛ زیرا کسان دیگرى را نگاهبان آن مى‏سازیم که نسبت به آن، کافر نیستند. ولى این افتخار ماست که ما از آن عدّه باشیم و یا مثلاً طبق قانون عام باید در مقابل امام حسین(ع) کسى باشد که… اما اینکه آن کس شمر باشد، به اختیار اوست و اعمال او در اجراى این قانون عام تأثیر داشته است.

2. دعا براى سلامتى، شامل سلامت از بیمارى‏ها و ناراحتى‏ها، هرچند جزئى و کوچک، هم مى‏شود و آنچه قطعى است، اصل بقاى وجود آن حضرت است نه حتى آرامش و راحتى آن وجود عزیز، پس از این جهت هم دعا مۆثر است و منافاتى با اراده‏ى ازلى خدا هم ندارد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید