امام خمینی و مبانی حمایت از فلسطین 1

امام خمینی و مبانی حمایت از فلسطین 1

نویسنده:سیدمهدی موسوی کاشمری

لزوم مقابله با دشمن از اموری که ریشه در فطرت بشر و هر موجود زنده ای دارد, مقاومت و ایستادگی در برابر هر موجودی است که اساس حیات او را مورد تهدید قرار دهد. موجودی که از این ویژگی بی بهره باشد یا مرده است یا در ساختمان وجودی او نقصی آشکار پدیدار گشته است. تهاجم و تعرض حیوان به انسان یا حیوانی دیگر ویا تعرض انسان به حیوان در چارچوبی خاص, چون در دایره طبیعت و عوامل بقا و در راستای چرخه روزی رسانی و ارتزاق است, به دشمن توصیف نمی شود و لذا بدی و شرارت هم ندارد, در حالیکه که بر خلاف اعتقاد فیلسوفانی هم چون طامس هانز, که بشر را موجودی فطرتا شریر می داند, ریشه انسان از انس گرفته شده و طبیعت او بر اساس الفت, همیاری و مهربانی به یکدیگر نهاده شده است و لذا تعرض هر یک از انسانهابه انسانی دیگر چون خروج از مقتضیات فطرت وطبیعت بشر است و با انگیزه هایی خارج آن صدور می یابد, به دشمنی و عداوت توصیف می شود و از دیدگاه عقل و دین زشت و گناه شمرده می شود. دشمنی گاهی با انگیزه های شخصی صورت می پذیرد و گاهی هم انگیزه های آرمانی و اعتقادی دارد. مورد دشمنی در نوع اول خود اشخاص اند در حالی که در نوع دوم خود اشخاص اصالتا مورد عداوت نیستند بلکه در اصل, عقیده, عمل و رفتار کسی و یا قومی مبغوض و منفور دیگری واقع می شود. و کینه توزی و ستیزه جویی با اشخاص تابعی از آن به حساب می آید. ولذا دشمنیهای شخصی قابل عفو و گذشتند و می توان با برخی جبرانها و درگذشتن از حقوق و رویکردهای عاطفی, آن را از بین برد و یا از شدت آن کاست. در حالی که عداوتهای نوع دوم, نه قابل اغماض اند و نه می توان با اظهار دوستی و محبت آن را تبدیل به دوستی واقعی کرد. و جز با از بین بردن مرکز دشمنی, راهی برای علاج آن نیست. و فرقی نمی کند که این اعتقاد و آرمان حق باشد و یا باطل, در هر صورت دارنده هر عقیده ای مورد خصومت جبهه مقابل خود خواهد بود. روزی معاویه توسط مروان حکم از ام کلثوم دختر حضرت زینب و عبداله جعفر برای فرزندش یزید خواستگاری کرد, مروان نیز به عبداله مراجعه کرد و داستان را با او در میان گذاشت. او نیز اظهار کرد که با وجود د ائی دخترش امام حسین علیه السلام از او اختیاری ندارد و هر چه را ایشان به مصلحت بدانند عملی می شود. مروان هم جریان را در مسجد با آن حضرت مطرح کرد. او ضمن گفتگوی خود فواید این کار را برشمرد از جمله این که گفت: بین شما و بنی امیه عداوت با پیشینه ای است و امید است که با این ازدواج, کینه ها تبدیل به محبت شود و دشمنی ها به صفا و دوستی تغییر یابد. امام حسین علیه السلام ضمن پاسخ به هر یک از آن موارد فرمود:. « . . ولی نسبت به ایجاد صلح بین این دو قبیله, پس ما گروهی هستیم که با شما به خاطر خدا دشمنی کردیم و برای دنیا نمی توانیم از آن دست برداریم. به جان خودم سوگند که رابطه نسبی بین ما و شما از بین رفته است و بی اثر است تا چه رسد به رابطه سببی . . . ( 1 ) قرآن کریم در آیات مختلف, جریان حق و باطل را در مقابل هم و در تضاد با یکدیگر معرفی کرده است که با وجود هر یک, دیگری رخت بر می بندد و آن دو را همواره در ستیز با هم دانسته است . ( 2 ) برای نمونه می فرماید: « بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هوزاهق و لکم الویل مما تصفون » بل ما با حق بر باطل می کوبیم و آن را نابود و فانی می کنیم و وای بر شما از وصف باطلی که بر خدا می کنید. ( 3 ) . در این بیان زیبا و استعاره به کار رفته است یکی واژه « قذف » که به معنای افکندن و پرتاب کردن با سنگ و امثال آن است و دیگری « یدمغه » که به معنای اصابت به مغز سر و متلاشی شدن آن است, و بدین وسیله بلیغ ترین صورت ناسازگاری و دشمنی این دو با هم نشان داده شده است, عداوتی که هیچ گاه دوستی نمی پذیرد و از میان نمی رود. و بر این اساس خداوند که خود, عین حق است( 4 ) نسبت به کافران که آنان را پیروان باطل معرفی کرده است . ( 5 ) اعلام دشمنی کرده( 6 ) وآنان را نیز دشمنان خود و مومنان برشمرده است . ( 7 ) و با صراحت, دشمنی مشرکان و جبهه باطل را بااهل ایمان, بر سر دین و آئین آنها دانسته است و می فرماید: « و لا یذالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا.. . . » کافران همواره باشما در ستیزند تا این که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. ( 8 ) و نیز می فرماید: « لن ترضی عنک الیهود ولاالنصاری حتی تتبع ملتهم. . . » هرگز یهود و نصرانیان از تو خشنود نمی شوند مگر این که از طریقه دست برداری و به راه آنان بپیوندی( 9 ) در این آیه یهود و مدعیان پیروی از حضرت مسیح علیه السلام نمونه هایی از این ناخشنودی وستیزه جویی معرفی شده اند و در آیه ای دیگر قوم یهود نسبت به مومنان از عنودترین ولجوجترین دشمنان به حساب آمده اند. در این آیه فرموده است: « لتجدن اشذ الناس عراو0 للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا » پرکینه ترین قوم با اهل ایمان را یهودیان و مشرکان می بینی( 10 ) بنابراین دوستی با کافران نه برای مومنان ممکن است و نه به مصلحت آنان. ممکن نیست زیرا با وجود ثبات اهل ایمان بر اعتقاد خود و لجاجت پیروان کفر و شرک بر راه خویش, چنین کاری در حقیقت جمع دو ضد است و به مصلحت نیست, زیرا اظهار دوستی با آنها رفته رفته فرد و یا جامعه ایمانی را از معنویت و توحید دور می کند و به تدریج میل به سوی آنان با تشدید دلبستگی ها به دنیا و جلوه های فریبنده آن و تضعیف روح ایمان و توکل, در دلهای مومنان تقویت می شود و اندیشه وفکر آنها با آمال و مقاصد دشمنان دین دمساز می گردد و از دیدگاه خداوندی چنین اتفاقی جز زیان و هلاکت در پی نخواهد داشت. قرآن کریم می فرماید: « ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم
النار » به ظالمان و کفر پیشگان میل نکنید که آتش انتقام الهی شما
را خواهد گرفت( 11 ) و به پیامبر (ص) آیه آیه دستور می دهد: « یا ایهاالنبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. . . » ای پیامبر با کافران و منافقان به مبارزه برخیز و بر آنها سخت بگیر. ( 12 ) . و در جای دیگر پیروان آن حضرت را مهربانان نسبت به یکدیگر و شدیدا در برابر کفر پیشه گان برشمرده است( 13 ) و با تاکید و اصرار فراوان جامعه ایمانی را از تمایل وایجاد پیوند دوستی با آنان برحذر داشته است و می فرماید: « یا ایهاالذین آمنوا لا تتخذوالیهود و النصاری اولیا بعضهم من بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله یا یهدی القوم الظالمین » ای اهل ایمان, یهودیان و نصرانیان را دوستان خود مگیرید, آنان پشتیبان هم اند و هر کس از شما آنان را دوست خود گیرد از آنان به شمار می رود و خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند » (14 ) بدین ترتیب جامعه ایمانی و قرآنی, تا زمانی که با هدایتهای علوی و فاطمی و حسینی همراه است و در حزب وگروه آنان قرار دارد نه کینه دشمنان خدا و پیامبرش نسبت به او کاسته می شود و نه او مجاز است تا در برابر آنان از خود مهانت و سستی نشان دهد و در غیراینصورت این خود حاکی از بروز انحراف و ضعف بنیه ایمانی و اعتقادی و بویژه محبت دنیا و شدت دلبستگیهایی به آن است که به گفته رسول خدا صلی اله علیه و آله این خود سرچشمه همه خطاها, اشتباهکاریها و انحرافهاست( 15 ) و « بدیهی است , انسان وقتی به زندگی خاکی دل بست و طمع به قلبش راه یافت, ذلت و بردگی را نیز باید پذیرا باشد. بنیانگذار جمهوری اسلامی با بهره گیری از هوش سرشار و ایمان مستحکم خود عمق دشمنی استکبار و صهیونیسم جهانی بر ضد اسلام و مسلمانان را پیش از همه به درستی دریافت و بی محابا و شجاعانه در برابر آنان به اعلام موضع پرداخت. ما در ادامه این قسمت نخست به نقل برخی مواضع سرسختانه و شدید آن بزرگوار در قبال صهیونیسم در سالهای پیش از پیروزی انقلاب و آن گاه به بیاناتی از ایشان پس از پیروزی و در دوران برقراری نظام جمهوری اسلامی در این باره می پردازیم. ایشان در سخنرانی خود در تاریخ 1342,2,12 می فرماید: . « . . من به سران ممالک اسلامی و دول عربی و غیرعربی اعلام می کنم: علمای اسلام و زعمای دین و ملت دیندار ایران و ارتش نجیب, با دول اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش آنهاست و از پیمان با اسرائیل دشمن اسلام ودشمن ایران متنفر و منزجر است, این جانب این مطلب را به صراحت گفتم, بگذار عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند. » و در پاسخی که در تاریخ ,2,16 همان سال به نامه علما همدان می نویسند یادآوری می کنند:. « . . امروز مسلمین و خصوص علمای اعلام در مقابل خدای تبارک و تعالی مسئولیت بزرگی دارند, با سکوت ما نسل های آتیه الی الابد در معرض ضلالت و کفر هستند و مسئول آن ماهستیم. خطر اسرائیل و عمال ننگین آن, اسلام و ایران را تهدید به زوال می کند. من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قایل نیستم. از علما اعلام و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم, با تشریک مساعی, قرآن و اسلام را از خطری که در پیش است نجات دهند. . . ( 17 ) هم ایشان در بخشی از پیام خود به ملتهاو دولتهای اسلامی در تاریخ 1343,3,18 می نویسند . . . کرارا دولتها را به خصوص دولت ظظایران را از اسراییل و عمال خطرناک آن تحذیر نمودم. این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه های فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می کند, باید با همت ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.. . رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام ومخالفت با اسلام است . . . ( » 18 ) آن بزرگوار راحل (ره) در قسمتی از پیام خود به مناسبت برگزاری کنگره حج در تاریخ 63,6,7 می نویسند: « مسلمانان حاضر در مواقف کریمه, از هر ملت و مذهب که هستند باید به خوبی بدانند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه وآله وسلم, ابرقدرتها, خصوصا آمریکا و ولیده فاسدش اسراییل است که چشم طمع به کشورهای اسلامی دوخته و برای چپاول مخازن عظیم زیرزمینی و روی زمینی این کشورها, از هیچ جنایت و توطئه ای دست بردار نیستند.. . برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند چرا که اسلام وکتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگری شان می دانند. . . ( » 19 ) و باز هم ایشان به مناسبت روز قدس می گویند:. « . . روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارند و سر جای خود بنشینید. اسرائیل دشمن بشریت, دشمن انسان, که هر روز غائله ایجاد می کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد, باید بداند که اربابهای او دیگر
رنگی ندارند و باید انزوا اختیارکنند. . . ( » 20 ) آن چه از سخنان آن بزرگوار راحل و وجدان بیدار امت سلامی نقل شد, شمه ای از بسیار گفته ها و نوشته های آن راد مرد بزرگ است , « ان فی هذا لبلاغالقوم عابدین( » 21 ) ادامه دارد. پی نویسها: ( 1 ) بحارالانوار, ج ,44 ص .207 ( 2 ) نگاه کنید سوره اسرا آیه .81 رعد, آیه ,17 سبا , آیه .49 ( 3 ) سوره انبیا, آیه .17 ( 4 ) سوره لقمان , آیه ,30 ( 5 ) سوره محمد, آیه .3 ( 6 ) سوره بقره , آیه .98 ( 7 ) سوره ممتحنه , آیه .1 ( 8 ) سوره بقره , آیه .217 ( 9 ) سوره بقره , آیه 120 ( 10 ) سوره مائده آیه .82 ( 11 ) سوره هود, آیه .113 ( 12 ) سوره توبه , آیه ,73 تحریم , آیه 9 ( 13 ) سوره فتح , آیه .29 ( 14 ) سوره مائده آیه 15 ( 15 ) اصول کافی , دارالکتب الاسلامیه , ج ,2 کتاب الایمان و الکفر, باب حب الدنیا و الحرص علیها, ج ,1 ص 315 ( 16 ) صحیفه نور, ج ,1 ص 48 , تبیان , دفترچهارم , فلسطین از دیدگاه امام خمینی (ره) , موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی, ص 53 ( 7 ) صحیفه نور, ج ,1 ص ,50 تبیان , همان , ص .53 ( 18 ) صحیفه نور, ج .1 ص ,139 تبیان , همان , ص .56 ( 19 ) صحیفه نور, ج ,19 ص 46 , تبیان , همان , ص .5 ( 20 ) صحیفه نور, ج ,8 ص ,233 تبیان , مان ص 154 ( 21 ) سوره ص , آیه .23 * قرآن کریم می فرماید: به ظالمان و کفر پیشگان میل نکنید که آتش انتقام الهی شما را خواهد گرفت. * حضرت امام خمینی: علمای اسلام و زعمای دین و ملت دیندار ایران و ارتش نجیب, با دول اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش آنهاست و از پیمان با اسرائیل دشمن اسلام و دشمن ایران متنفر و منزجر است, این جانب این مطلب را به صراحت گفتم , بگذار عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند. حضرت امام خمینی: * من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزنی قائل نیستم. از علما اعلام و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم, با تشریک مساعی, قرآن و اسلام را از خطری که در پیش است نجات دهند. * برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند چرا که اسلام و کتاب و سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگری شان میدانند.
منبع: سایت طوبی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید