سلام و مصافحه

سلام و مصافحه

1. قال رسول الله –
صلی الله علیه و آله – : إنَّ أبخَلَ النّاس مَنْ بَخِلَ بالسَّلامِ.

«امالی شیخ طوسی، ص 89، ح 136»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: بخیل ترین مردم، کسی است که در
سلام کردن بخل ورزد.

2. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اِنَّ أولی النّاس
بِاللهِ و برَسوله مَن بَدأ بِالسَّلام.

«بحار الانوار، ج 76، ص 12»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: نزدیک ترین مردم به خدا و رسول
او، کسی است که آغازگر سلام باشد.

3. قال الامام الباقر – علیه السلام – : إنَّ المؤمنَ إذا صافَحَ
المؤمنَ تفَرَّقا مِن غَیرِ ذَنبٍ.

«الخصال، ص 22، ح 75»

امام باقر – علیه السلام – فرمود: هرگاه مؤمن با مؤمن دست دهد، از یکدیگر
جدا می شوند در حالی که گناهان آنان پاک شده است.

4. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اِنَّ من مُوجباتِ
المغفِرهِ بَذلُ السَّلامِ و حُسنُ الکلامِ.

«جامعالاخبار، ص 230، ح 591»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: همانا از موجبات مغفرت، سلام
نمودن و سخن نیکو گفتن است.

5. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : خَمسٌ لا أدَعُهُنَّ
حتیّ المَمات … و التَّسلیم علیَ الصِّبیانِ لِتکونَ سُنَّهً مِنْ بَعدی.

«بحار الانوار، ج 76، ص 10»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: پنج چیز است که تا زنده ام
رهایش نمی کنم … (پنجمین آنها) سلام کردن به کودکان است تا بعد از من سنّت شود.

6. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : أفشِ السَّلامَ یکثُرُ
خَیرُ بَیتِکَ.

«الخصال، ص181، ح 246»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: آشکارا سلام کن تا خیر و برکت
خانه ات زیاد شود.

7. قال الامام الباقر – علیه السلام – : اِنَّ الله یُحبُّ إطعامَ
الطَّعامِ و إفشاءَ السَّلامِ.

«محاسن، ج 2، ص 143»

امام باقر – علیه السلام – فرمود: خداوند اطعام کردن مردم و آشکار کردن
سلام را دوست دارد.

8. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : إذا دَخَلَ أحَدُکُمْ
بیتَهُ فَلیُسَلِّم فإنَّهُ یَنزِلُهُ البرَکَهَ و تُؤنِسُهُ الملائکهُ.

«بحار الانوار، ج 76، ص 7»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: هر گاه یکی از شما وارد خانه خود
شد سلام کند، زیرا سلام موجب نزول برکت به آن خانه و انس گرفتن فرشتگان می شود.

9. قال الامام علی – علیه السلام – : ألسَّلامُ سَبعونَ حَسنهً
تِسْعهٌ و سِتُونَ للمُبتَدی و واحِدهٌ للرّادِّ.

«بحار الانوار، ج 76، ص 11»

امام علی – علیه السلام – فرمود: سلام هفتاد ثواب دارد که شصت و نه تای آن
برای سلام کننده و یکی برای جواب دهنده است.

10. قال الامام الصادق – علیه السلام – : ألسَّلامُ قَبلَ الکلامِ.

«جامع الاخبار، ص 266، ح 8»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: سلام کردن قبل از (آغاز) سخن است.

11. قال الامام الحسین – علیه السلام – : لا تأذَنوا لأحَدٍ حتّی
یُسلِّمَ.

«تحف العقول، ح 246»

امام حسین – علیه السلام – فرمود: به هیچ کس اجازه (ورود به منزل خود را)
ندهید تا وقتی که سلام کند.

12. عن ابی عبدالله – علیه السلام – : مِنَ التَّواضُعِ اَن
تُسَلِّم علی مَنْ لَقیتَ.

«الکافی، ج 4، ص 461»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: از (نشانه های) فروتنی و تواضع این است
که به هر که برخورد کردی، سلام کنی.

13. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لِیُسَلِّمَ الرّاکبُ
عَلَی الماشی.

«بحار الانوار، ج 76، ص 7»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: باید سواره بر پیاده سلام کند.

14. قال الامام الصادق – علیه السلام – : یُسلِّمُ الصَّغیرُ علی
الکبیرِ و المّارُّ علی القاعِدِ و القَلیل علی الکَثیرِ.

«الکافی، ج 2، ص 642»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: کوچک به بزرگ سلام کند و رهگذر به نشسته
و عده کمتر به عده زیادتر.

15. قال الامام علی – علیه السلام – : لِکُلِّ داخِلٍ دَهشَهٌ
فابدَؤُوا بالسَّلام.

«غررالحکم، ح 7314»

امام علی – علیه السلام – فرمود: هر وارد شونده‎ای سرگشته است، پس آغاز به سلام کنید.

16. قال الامام الباقر – علیه السلام – : إذا دَخَلتَ المَسجدَ و
القومُ یُصَلُّونَ فلا تُسلِّم عَلَیهِم و سَلِّم علی النَّبیِّ – صلی الله علیه و
آله – … .

«بحار الانوار، ج 76، ص 8»

امام باقر – علیه السلام – فرمود: هرگاه وارد مسجدی میشوی و مردم در حال نماز
بودند به آنها سلام مکن، بلکه بر پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – سلام کن و
آنگاه به نماز بپرداز و هرگاه بر عدهای که نشستهاند و صحبت میکنند وارد شدی، به آنان
سلام کن.

17. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : إذا إلتَقَیتُم
فَتَلاقُوا بالتَّسلیمِ و التَّصافُح و إذا تَفَرَّقتُم فَتَفَّرقُوا بالإستِغفار.

«الکافی، ج 2، ص 181»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: هرگاه یکدیگر را ملاقات کردید،
سلام گفته و دست دهید و هنگام جدا شدن با طلب آمرزش (برای یکدیگر) جدا شوید.

18. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : تَصافَحوا فإنَّ
التَّصافُحَ یُذهبُ السَّخیمَهَ.

«بحار الانوار، ج 77، ص 158»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: با یکدیگر دست دهید زیرا دست
دادن کینه و کدورت را از بین میبرد.

19. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : تَصافَحوا فإنَّهُ
یذهَبُ بِالغِلَّ.

«بحار الانوار، ج 77، ص 165»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: با یکدیگر دست دهید که کینه را
میبرد.

20. قال الامام علی – علیه السلام – : إذا لَقیتُم إخوانَکم
فَتَصافَحوا و أَظهِروُا لَهم البَشاشَهَ و البِشرَ، تَفَرَّقوا و ما عَلیکُم منَ
الأوزارِ قَد ذَهَبَ.

«بحار الانوار، ج 76، ص 20»

امام علی – علیه السلام – فرمود: هرگاه برادرانتان را ملاقات کردید، با
یکدیگر دست دهید و اظهار خرمی و خوشرویی کنید که (در نتیجه) از یکدیگر جدا نمی
شوید مگر این که هرچه گناه داشتهاید از بین رفته است.

21. قال الامام الباقر – علیه السلام – : إذا صافَحَ الرَّجُلُ
صاحِبَهُ فَالَّذی یَلزَمُ التَّصافُحَ أعظَمُ اجراً منَ الَّذی یَدَع، ألا وَ
إنَّ الذُّنُوبَ لتتحاتُّ … .

«الکافی، ج 2، ص 181»

امام باقر – علیه السلام – فرمود: هرگاه مردی با رفیقش دست دهد، آن که دستش
را نگه دارد اجرش بیشتر است از کسی که دستش را رها کند و بدانید که گناهان آنها
بریزد به گونه ای که دیگر گناهی باقی نمانده باشد.

22. قال الامام الصادق – علیه السلام – : ما صافَحَ رسوُلُ اللهِ –
صلی الله علیه و آله – رَجُلاً قَطُّ فَنَزَعُ یَدَهُ حَتّی یکونَ هُو الَّذی
یَنزِعُ یَدَهُ منهُ.

«بحار الانوار، ج 2، ص 182»

امام صادق – علیه السلام – فرمود: رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – هرگاه
با مردی دست میداد، هرگز دست خود را
از دست او نمیکشید تا اینکه او دستش
را از دست حضرت بکشد.

23. قال الامام علی – علیه السلام – : صافِحْ عَدُوّکَ و إنْ
کَرِهَ فَإنَّهُ مِمّا اَمَرَ اللهُ عزَّوجلَّ به عبادَهُ.

«الخصال، ص 633، ح 10»

امام علی – علیه السلام – فرمود: با دشمنت دست بده هر چند او خوشش نیاید،
زیرا این از اموری است که خدای عزوجل بندگانش را به آن فرمان داده است.

24. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اِنَّ السَّلامَ إسمٌ
مِن أسماءِ اللهِ تَعالی فَافشُوهُ بینکُم.

«کنزالعمال، ح 25237»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: سلام یکی از نامهای خداند متعال
است، پس آن را در میان خود آشکار نمایید.

25. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : أطوَعُکم للهِ ألذی
یَبدَأُ صاحبَهُ بالسَّلامِ.

«کنزالعمال، ح 25253»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: فرمانبردارترین شما از خدا، کسی
است که در سلام به دیگری پیش دستی کند.

26. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ألسَّلامُ تَطَوُّعٌ
و الرَّدُّ فریضَهٌ.

«کنزالعمال، ح 25294»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: سلام کردن مستحب است و جواب آن
واجب.

27. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ألبادی بالسَّلامِ
بَریءٌ منَ الکبرِ.

«کنزالعمال، ح 25265»

پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: آغازگر سلام از تکبر بدور است.

28. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : إنّی لَستُ اُصافِحُ
النِّساءَ.

«کنزالعمال، ح 475»

رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمود: من با زنان مصافحه نمیکنم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید