امام صادق (ع) و جنيان شيعه

امام صادق (ع) و جنيان شيعه

برخي از جنيان در خدمت پيامبران، امامان و انبيا بوده و به آنها خدمت مي کردند. خدمت جنيان را در بارگاه حضرت سليمان (ع) ذکر کرديم حالا به عنوان نمونه، مثال هاي ديگري را مي آوريم.
مفضّل به عمر يکي از ياران امام صادق (ع) گويد:
مبلغي وجوهات از خراسان توسط دو مرد به امام صادق (ع) حمل مي شد آن دو مرد منزل به منزل اموال را بررسي مي کردند و اموال سر جاي خود بود تا اينکه در « شهر ري» مردي کيسه اي به آنها تحويل مي دهد تا به امام صادق (ع) برسانند. نزديک مدينه ديدند که کيسه آن مرد مفقود شده است. يکي گفت: به امام صادق (ع) چه جوابي بدهيم؟ ديگري گفت: امام مرد کريمي است و حتماً مي داند آن کيسه کجاست. به مدينه که رسيدند اموال را تسليم امام کردند. امام به آنها فرمود: «کيسه اهل ري کجاست؟» و آنها جريان را گرفتند، فرمود: « اگر آن کيسه را ببينيد مي شناسيد؟» گفتند: بله. امام به کنيزش فرمود: « فلان کيسه را بياور» کيسه را که ديدند، گفتند: کيسه مفقود شده همان است. امام فرمود: « من شبانه نيازي به پول داشتم يکي از جنيان شيعه را فرستادم و از ميان اسباب شما اين کيسه را برايم آورد.» ( البته آن اموال، مال امام بود و امام حق تصرف در هر مالي را دارد.(1)

پي‌نوشت‌ها:

1- بصائر، ص 99.

منبع:نشريه موعود( ويژه جن)، شماره 123،124

مطالب مشابه