امام صادق (ع) و جنیان شیعه

امام صادق (ع) و جنیان شیعه

برخی از جنیان در خدمت پیامبران، امامان و انبیا بوده و به آنها خدمت می کردند. خدمت جنیان را در بارگاه حضرت سلیمان (ع) ذکر کردیم حالا به عنوان نمونه، مثال های دیگری را می آوریم.
مفضّل به عمر یکی از یاران امام صادق (ع) گوید:
مبلغی وجوهات از خراسان توسط دو مرد به امام صادق (ع) حمل می شد آن دو مرد منزل به منزل اموال را بررسی می کردند و اموال سر جای خود بود تا اینکه در « شهر ری» مردی کیسه ای به آنها تحویل می دهد تا به امام صادق (ع) برسانند. نزدیک مدینه دیدند که کیسه آن مرد مفقود شده است. یکی گفت: به امام صادق (ع) چه جوابی بدهیم؟ دیگری گفت: امام مرد کریمی است و حتماً می داند آن کیسه کجاست. به مدینه که رسیدند اموال را تسلیم امام کردند. امام به آنها فرمود: «کیسه اهل ری کجاست؟» و آنها جریان را گرفتند، فرمود: « اگر آن کیسه را ببینید می شناسید؟» گفتند: بله. امام به کنیزش فرمود: « فلان کیسه را بیاور» کیسه را که دیدند، گفتند: کیسه مفقود شده همان است. امام فرمود: « من شبانه نیازی به پول داشتم یکی از جنیان شیعه را فرستادم و از میان اسباب شما این کیسه را برایم آورد.» ( البته آن اموال، مال امام بود و امام حق تصرف در هر مالی را دارد.(1)

پی‌نوشت‌ها:

1- بصائر، ص 99.

منبع:نشریه موعود( ویژه جن)، شماره 123،124

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید