آیا قرآنی که اکنون در اختیار ما است کامل است؟ یا قرآن کامل در دست امام زمان (عج) است؟

آیا قرآنی که اکنون در اختیار ما است کامل است؟ یا قرآن کامل در دست امام زمان (عج) است؟

قرآن کنونی که در اختیار ما مسلمانان قرار گرفته، همان کلام خدا به صورت کامل و بدون هیچ گونه تحریفی می‌باشد، آنچه در برخی روایات آمده که مصحف امام علی ـ علیه السّلام ـ  دست به دست در میان امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ یکی پس از دیگری به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) رسیده، از نظر تعداد سوره ها، آیات و محتوا هیچ تفاوتی با قرآن کنونی که در اختیار ماست ندارد.
مصحفی که به عنوان ودیعه امامت در اختیار امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) قرار دارد،تنها در ترتیب سوره ها و مکان و نام اشخاصی که آیات در شأن آن ها نازل شده، ترتیب نزول، ضبط قرائت آیات در حاشیه و …. تفاوت دارد، ولی در تعداد سوره ها و آیات و از نظر محتوا مانند همین نسخه کنونی است .[1] بنابراین  حتی یک حرف نیز اضافه یا کمتر از قرآن موجود نمی باشد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمد هادی معرفت، التمهید، قم، انتشارات اسلامی، الطبعه الثانیه، 1414 ق، ج 2.
2. سید محمد باقر حجتی، تاریخ قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
3. محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، قم، مؤسسه انتشاراتی التمهید.

پی نوشت:
[1] . ر.ک: معرفت، محمد هادی، آموزش علوم قرآن، ترجمه ابو محمد وکیلی، قم، انتشارات مؤسسه التمهید، ج 1، ص 349؛ رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، انتشارات امیر کبیر، ص 410 ـ 413.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید