آيا قرآني كه اكنون در اختيار ما است كامل است؟ يا قرآن كامل در دست امام زمان (عج) است؟

آيا قرآني كه اكنون در اختيار ما است كامل است؟ يا قرآن كامل در دست امام زمان (عج) است؟

قرآن كنوني كه در اختيار ما مسلمانان قرار گرفته، همان كلام خدا به صورت كامل و بدون هيچ گونه تحريفي مي‌باشد، آنچه در برخي روايات آمده كه مصحف امام علي ـ عليه السّلام ـ  دست به دست در ميان امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ يكي پس از ديگري به امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) رسيده، از نظر تعداد سوره ها، آيات و محتوا هيچ تفاوتي با قرآن كنوني كه در اختيار ماست ندارد.
مصحفي كه به عنوان وديعه امامت در اختيار امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) قرار دارد،تنها در ترتيب سوره ها و مكان و نام اشخاصي كه آيات در شأن آن ها نازل شده، ترتيب نزول، ضبط قرائت آيات در حاشيه و …. تفاوت دارد، ولي در تعداد سوره ها و آيات و از نظر محتوا مانند همين نسخة كنوني است .[1] بنابراين  حتي يک حرف نيز اضافه يا کمتر از قرآن موجود نمي باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد هادي معرفت، التمهيد، قم، انتشارات اسلامي، الطبعه الثانيه، 1414 ق، ج 2.
2. سيد محمد باقر حجتي، تاريخ قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
3. محمد هادي معرفت، علوم قرآني، قم، مؤسسه انتشاراتي التمهيد.

پي نوشت:
[1] . ر.ك: معرفت، محمد هادي، آموزش علوم قرآن، ترجمه ابو محمد وكيلي، قم، انتشارات مؤسسه التمهيد، ج 1، ص 349؛ راميار، محمود، تاريخ قرآن، تهران، انتشارات امير كبير، ص 410 ـ 413.

مطالب مشابه