الاقبال بالاعمال الحسنة

الاقبال بالاعمال الحسنة

اين كتاب از جمله آثار دعايى است كه سيّد رضى الدين على بن موسى بن جعفربن طاووس ـ درگذشته به سال 664 ه. ق ـ گرد آورده است. دو مجلّد اقبال الاعمال دو جزء از مجموعه ده جزئى دعا و زيارات و عبادات است كه به عنوان تتمه و تكميل كتاب مصباح المتهجّد شيخ طوسى (ره) تنظيم شده است.
اقبال الاعمال كه در سه مجلّد توسط انتشارات دفتر تبليغات اسلامى و به تحقيق آقاى جواد قيّومى اصفهانى منتشر شده، به ترتيب جزء ششم، هفتم، هشتم و نهم مجموعه فوق است كه اعمال و عبادات كل ماههاى سال را در بردارد.
بخش اوّل كتاب كه به ماه رمضان اختصاص دارد، مشتمل بر فضيلت و اهميّت اين ماه، آمادگى براى ورود به آن و اعمال هريك از روزها و شبهاى آن است و با وظايف روز عيد فطر پايان مى پذيرد.
بخش دوّم كتاب در فصل كوتاهى به بيان ادعيه و اعمال ماههاى شوال، ذيقعده و ذى الحجه پرداخته است.
در بخش سوّم اعمال و وظايف بقيه ماههاى سال آمده است. در لابلاى اعمال ماه محرَّم، ابن طاووس رساله كوچكى در توصيف وقايع روز عاشورا نگاشته و آن را اللطيف نام نهاده است.
مؤلّف چون گنجينه عظيمى از منابع روايى و كتابخانه اى منحصر به فرد در اختيار داشته، در گردآورى اين مجموعه بسيار موفق بوده و با ذوق سليم خود در ترتيب كتاب اثر بديعى به يادگار گذاشته است. بعضى از علما اقبال را بالاترين مرتبه عرفان معرفى مى كنند.
سايت دارالحديث

مطالب مشابه