سیمای مسجد در اندیشه تابناک امام خمینی (ره)

سیمای مسجد در اندیشه تابناک امام خمینی (ره)

* استقامت در مقابل مشکلات مسجد

نامه به آقاى سید محمدرضا سعیدى(کفایت عمل به وظیفه).

از خداوند تعالى توفیق عمل به وظیفه را براى کافّه مسلمین و خصوص اهل علم خواستار است. مرقوم شده بود: «مى‏خواستم از مسجد اعراض کنم»؛ موجب تعجب است! انسان در پُستى که مشغول خدمت است، باید با هر ناملایمى پایدار باشد. در نظر دارم که به یکى از آقایان ائمه (1)- در زمان فشار براى تغییر لباس- گفتم: اگر شما را اجبار به تغییر لباس کنند، چه مى‏کنید؟ گفتند: «در منزل مى‏نشینم و بیرون نمى‏آیم». گفتم: اگر من را اجبار کنند و امام جماعت باشم، همان روز با لباس تازه مسجد مى‏روم. باید پستها را نگه داشت و در وقت مقتضى با اعراض دسته جمعى طرف را کوبید. (صحیفه امام  ج ‏2 ص224 )

* احکام مسجد

نامه به یکى از دوستان(تذکراتى در رابطه با وجوه شرعیه).

شما مى‏دانید که من در مساجد کمتر اجازه مى‏دهم؛ در این مورد و در مورد سه، نصف از آنچه مرقوم شده است اجازه مى‏دهم، با شرط آنکه مسجد مورد احتیاج فعلى باشد و از طریق دیگر هم نشود جبران کرد. (صحیفه امام  ج‏2 ص 248 )

* احکام مسجد

پیام به اهالى ساکن در خیابان غیاثى(تأمین هزینه ورثه از سهم امام«ع»).

عموم مؤمنین محترم ساکن در محل مسجد (1) مرحوم مبرور ثقه الاسلام آقاى حاج. سید محمدرضا سعیدى- رحمه اللَّه علیه- مجازند در اینکه از سهم سادات عظام و سهم مبارک امام- علیه السلام- به مقدار مصارف متعارفه اقتصادیه به ورثه ایشان بپردازند. و مقتضى است کمال توجه را به صغار آن مرحوم که در راه اسلام و صلاح مسلمین مقتول گردید، بنمایند. توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالى خواستار است.

* تعیین مبلغ برای مسجد

نامه به آقاى حیدرعلى جلالى خمینى(تحقیق درباره مدعى وکالت)

راجع به مساعدت به اشخاصى که مرقوم شده بود که مشغول خواندن مَعالم و مُغْنى هستند مجازید. راجع به اینکه شخصى را براى مسجد «عین ورزان» به حَسَب پیشنهاد آنها بفرستید، مجازید شخص صالحى را که بتواند تبلیغ کند بفرستید. ان شاء اللَّه تعالى موفق باشید. (صحیفه امام ج ‏2 ص 298 )

*  نامه به آقاى حیدرعلى جلالى خمینى(مسجد«عین ورزان» مازندران)

توفیق و تأیید جنابعالى را از خداوند تعالى خواستار است. مرقوم شده بود که مسجدى در «عین ورزان» با نظر و تصویب حضرت آیت اللَّه خوانسارى- دامت برکاته- ساخته‏اند و بعض اشخاص وسوسه دارند. آنچه با نظر ایشان عمل شده است صحیح است و نباید مورد اشکال شود. جنابعالى به اهالى محترم ابلاغ نمایید. ان شاء اللَّه تعالى موفق باشید. (صحیفه امام    ج‏2 ص 311 )

* نامه به آقاى صادق طباطبایى(مقابله با رواج فرهنگ استعمارى).

دو نفرى که دستگردان کرده‏اند و اجازه خواسته‏اند براى مسجد، با قید احتیاج فعلى و عدم امکان از طریق دیگر، اجازه دهید.

اگر حکومت اسلام که رئیسش با رعیت یکسان و دارالحکومه‏اش مسجد روى خاکهاى گرم و سلطانش با کفش و جامه کهنه حکومت مى‏کند و ملت در پناه آن با آرامش و در سایه عدل زندگانى مى‏کند، روى کار آید، اساس انحرافات چپ و راستى بر باد مى‏رود. (صحیفه امام  ج ‏2 ص 346 )

*قتل عام مردم در مسجد گوهر شاى توسط شاهنشاهى روسیاه.

براى کسانى که در مسجد گوهرشاد مسلمین را آنطور قتل عام کردند که خونهایش به دیوار تا مدتى بود و مسجد را درش را بسته بودند که کسى نبیند، ما جشن بگیریم؟! براى آنکه 15 خرداد را پیش آورده، و به طورى که گفته‏اند و یکى از علماى قم به من گفت که در قم چهارصد نفر را کشته‏اند و روى هم رفته گفته مى‏شود که پانزده هزار مردم را قتل عام کرده‏اند، ما جشن بگیریم؟! براى اینها ما باید جشن بگیریم؟! خوبهاى اینها شقاوت داشتند

* قضاوت علی ع در مسجد کوفه

براى این حکومتها عزا باید گرفت.

جشن براى او باید بگیرند که وقتى که احتمال این را مى‏دهد که در آخر مملکت یک گرسنه‏اى باشد، به خودش گرسنگى مى‏دهد. آنى که کنار مسجد، دارالاماره‏اش و دکه القضائش همین مسجد کوفه- یک گوشه‏اى از مسجد کوفه- دکه القضائش هست و روى زمین مى‏نشیند و یأکُلُ کَما یأکُلُ العَبیدُ و یَمْشِى کَما یَمْشِى الْعَبید. (1) وقتى هم پیراهن گیرش مى‏آید پیراهن نو را به «قنبر» (2) مى‏دهد، پیراهن کهنه را خودش بر مى‏دارد و آستینش هم، آستینش هم که بلند است پاره مى‏کند همانطور مى‏پوشد و مى‏رود خطبه مى‏خواند؛ یک مملکتى هم دارد که دَه مقابل مملکت ایران است. این جشن دارد .. (صحیفه امام  ج ‏2 ص 365 )

* سوء استفاده از مسجد

پیام به انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان مقیم خارج(دسیسه‏هاى رژیم شاه).

و در این میان از همه اسفبارتر وضع ایران است که رژیم آن مأموریت دارد با چاپ قرآن، تظاهر به اسلام، به اسم سپاه دین، سازمان اوقاف و به عناوین فریبنده دیگر، یکباره اسلام را ریشه کن سازد؛ ملت اسلام را بیش از پیش به ذلت و اسارت بکشد؛ مسجد و محراب پیامبر اسلام را به صورت بنگاه تبلیغاتى دربار ضد اسلامى خود درآورد،(صحیفه امام  ج ‏2 ص 488 )

* اذعان دشمنان به نقش مسجد

پیام به ملت ایران(برآمدن نغمه استعمار از حلقوم سرسپردگان).

آنها در تجربه‏هاى طولانى خود فهمیدند که علماى معظم اسلام و وعاظ محترم با مجاهدات پیگیر خود ملتها را به نفع اسلام و قرآن سوق داده هیچ گاه با تهدید و تطمیع به نفع دستگاه جبار و اجانب چپاولگر قدمى برنداشته‏اند، و با کمال قدرت پستهاى خود را حفظ کرده و مساجد و مجامع را در خدمت قرآن کریم و اسلام عزیز در دست دارند (صحیفه امام  ج ‏2 ص 397 )

*سنگر بودن مساجد در مقابل شیاطین

پیام به ملت، علما و روحانیون ایران(تشریح ستمکاریهاى رژیم).

تعلیمات اسلام را نصب العین قرار دهید. مساجد و محافل دینیه را، که سنگرهاى اسلام در مقابل شیاطین است، هر چه بیشتر گرم و مجهز نگه دارید(صحیفه امام  ج ‏2 ص 451 )

* سوءاستفاده طاغوت از مساجد به نفع سیاست خود

پیام به علما و امت مسلمان ایران(نقشه‏هاى رژیم براى محو اسلام و قرآن).

و اینک چنانکه کراراً خبر رسیده، در راه اجراى این نقشه‏هاى استعمارى خطرناک دست به کار شده‏اند که مساجد، تکایا، مدارس و دیگر مراکز اسلامى و شئون روحانیت را تحت نظارت سازمان ضد اسلامى اوقاف قرار داده علما، وعاظ و ائمه جماعت را مجرى اغراض نامشروع دستگاه جبار و عمال کثیف استعمار سازند و یا به کناره گیرى، انزوا و تسلیم سنگرهاى اسلام به مخالفین و عمال اجانب وادارند. (صحیفه امام  ج ‏2 ص 483 )

* لزوم بیان نقشه شوم دشمنان توسط علما در مساجد

پیام به علما و امت مسلمان ایران(نقشه‏هاى رژیم براى محو اسلام و قرآن).

بر علما و خطباى اسلام است که در مساجد و محافل، نقشه‏هاى پشت پرده دستگاه را به ملت برسانند و در این مصیبت بزرگ که براى اسلام و مسلمین و خصوص علماى اعلام و خطباى محترم پیش آمده است از هیچ گونه اقدامى فروگذار نکنند. (صحیفه امام ج ‏2 ص 485 )

*لزوم بیان جرائم اسرائیل در مساجد

پیام به ملت مسلمان ایران(جنگ اعراب و اسرائیل و جشن‏هاى 2500 ساله).

وظیفه علماى اعلام و مبلّغین است که جرایم اسرائیل را در مساجد و محافل دینى به مردم گوشزد کنند. علماى اعلام و ملت شریف ایران نباید در این امر ساکت باشند (صحیفه امام ج‏ 3 ص7 )

* چگونگى تأمین هزینه تعمیر مسجد

نامه به آقاى عطاء الله اشرفى اصفهانى

مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالى را از خداوند تعالى خواستار است. راجع به اجازه در حِسبیّات و اخذ حقوق دولتى و غیرهما جنابعالى مجاز هستید به آنها که اعمالشان مباح است اجازه بدهید. راجع به مساجد حتى … (1) اجازه ندهید. اگر مواردى بود که لازم دانستید بیش از ثلث اجازه بدهید. با قیودى از قبیل آنکه از سایر وجوه میسور نباشد و مسجد لازم باشد و تعمیر آن ضرورى باشد. (صحیفه امام    ج‏3 ص 52)

* کار شکنی رژیم طاغوت در تاسیس مسجد و حسینیه

نامه به آقاى سید احمد واحدى جهرمى درباره مشکلات طلاب.

در قسمت ثانى مرقوم، تأسیس مسجد و حسینیه و امثال آن محتاج به بودجه زیادى است که با وضعى که دولت ایران براى وکلاى اینجانب پیش آورده، و هر روز رو به افزایش است، و بسیارى از وکلا و دوستان اینجانب از کار کناره گرفته‏اند (صحیفه امام    ج‏3 ص 173)

*تلاش دشمنان برای تضعیف نقش مسجد

جدایى دین از سیاست.

این غلط را در ذهن ما جاگیر کردند. حتى حالا باورشان آمده است آقایان به اینکه اسلام با سیاست جداست. این یک احکام عبادى است که بین خودش است و خدا. شما بروید توى مسجدتان و هر چه مى‏خواهید دعا کنید، هر چه مى‏خواهید قرآن بخوانید، حکومتها هم به شما کار ندارند. اما این اسلام نیست. اسلام در مقابل ظَلَمه ایستاده است؛ حکم به قتال داده، حکم به کشتن داده است. در مقابل کفار و در مقابل متجاسرین و کسانى که [طاغى‏] هستند (صحیفه امام ج ‏3 ص 227 )

* قتل عام مردم در مسجد گوهر شاد

پیام تشکر به آقاى یاسر عرفات و بیان جنایات استعمار و شاه.

ما شاهد قتل عام مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر ثامن الائمه- علیهم السلام- بودیم. ما شاهد اسارت علماى بزرگ خراسان و آذربایجان و قتل بعض از آنها بودیم. ما شاهد چیزهایى بودیم که به تفصیل، آن در تاریخ آتیه ثبت خواهد شد. (صحیفه امام ج ‏3 ص 255 )

* قتل عام مردم در مسجد گوهر شاد

پیام به علما و ملت ایران و بیان وظیفه عمومى در قبال رژیم.

آن پدر که قتل عام مسجد گوهرشاد و اهانت به مرقد مطهر ثامن الحجج- علیه السلام- کرد و این پسر که قتل عام 15 خرداد را مرتکب شد و اهانت به مرقد مطهر فاطمه معصومه نمود (صحیفه امام ج ‏3 ص 261 )

*اجتماع در مسجد برای مبارزه با طاغوت

قم، مرکز علم و عمل.

الآن که ما اینجا نشستیم، در مسجد اعظم، به طورى که به ما اطلاع وسیع رسیده است، در مسجد اعظم اجتماع بزرگى است. و نمى‏دانیم آیا دولت با این اجتماع چه خواهد کرد. و من الآن نمى‏دانم که آیا باز مأمورین ریخته‏اند، قتل و غارتى باز کرده‏اند یا نه؟ ما الآن در نگرانى این معنا هستیم. نگران این معنا هستیم‏ (صحیفه امام  ج ‏3 ص 331 )

*تحصن در مسجد در اعتراض به جنایت رژیم شاه

اهانت به ملت.

تمام مراجع اسلام، تمام علماى بلاد- از اول تا آخر- که بر ضد این شخص قیام کرده‏اند و آنطورى که امروز اطلاع داده‏اند پنجاه و شش نفر از علماى تهران از رفتن به مسجد- اعتراضاً به این کارها- خوددارى کردند و اعلان کردند که نمى‏روند به مسجد براى خاطر اعتراض بر اینها (صحیفه امام ج ‏3 ص 384 )

*خیزش مردم بخاطر اهانت به مسجد

انفجار سراسرى، پیامد نیم قرن خودسرى.

از زمانى که در مسجد گوهرشاد آن جنایت را آن مرد جنایتکار کرد- لَعَنَهُ اللَّه تعالى- تا امروز که با دست تو این جنایات دارد اجرا مى‏شود، با این ملت شما چه کردید. مى‏خواهید انفجار نشود؟ (صحیفه امام ج ‏3 ص 388 )

* حزن و اندوه امام بخاطر اهانت به مسجد

پیام به ملت ایران درباره چراغانى سوم و پانزدهم شعبان.

ما که در هر فرصت مدارس و مساجد و دانشگاههایمان مورد هجوم مأمورین شاه است، چطور ممکن است چراغانى کنیم؟!. (صحیفه امام ج ‏3 ص426 )

* لزوم بیان مصائب وارده بر ملت در مساجد

پیام به ملت ایران درباره لزوم ادامه مبارزه. …..

گویندگان محترم در مجامع و مساجد وظیفه دارند که مصایب وارده بر ملت را در این پنجاه سال سلطنت سیاه پهلوى، خصوصاً در این چند ماه اخیر و کشتار اخیر شهر مقدس مشهد در جوار حضرت ثامن الائمه- علیهم السلام- و رفسنجان، به سمع مردم برسانند و آنان را از مسائلى که مفید براى اسلام و مصالح مسلمین است آگاه گردانند، و از مطالبى که موجب سردى و سستى است احتراز کنند که عذر در درگاه خداى متعال و پیش ملت مسْلم پذیرفته نیست. (صحیفه امام ج ‏3 ص 435 )

* کشتار رژیم شاه در مسجد اصفهان

پیام به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز.

مأمورین شاه به مسجد ریخته و به قتل و جرح مردم بى‏دفاع پرداخته و مسجد را به آتش کشیده‏اند؛ همچنان کشتار بى‏رحمانه اصفهان به دنبال حیله و دروغ و افترا موجب تأثر و تأسف بسیار است. (صحیفه امام ج ‏3 ص441 )

* اجتماع در مساجد برای تداوم نهضت

پیام به ملت ایران درباره ضرورت تداوم نهضت.

باید در هر فرصت و براى هر حادثه، اجتماعات خود را هر چه بیشتر در مساجد و محافل و فضاهاى باز عمومى بر پا نمایید و از قرآن کریم و عدالت اسلامى دفاع کنید. (صحیفه امام ج ‏3 ص 455 )

* باز دشتن مساجد از نقش انقلابی

ترویج اسلام تحریف شده.

اسلام رااصلش مى‏گفتندکارى نداردبه سیاست …. سیاست و دیانت ازهم جداست. سیاست مال آنها و دیانت مال ما! مراکز قدرت دست آنها که هر کارى مى‏خواهند بکنند، و مساجد و پیرمردهاى توى مسجد هم مال ما! این تقسیمى است که از اول کردند .. (صحیفه امام ج ‏4 ص 17 )

* مبارزه با مسجد ضرار

مخالفت با مفاسد.

اگر مسجد هم یکوقت اینطور شد، ما درِ آن را مى‏بندیم. اگر مسجدى شد که این مسجد دعوتش دعوت فاسد شد، پیغمبر اکرم خراب کرد «مسجد ضِرار» را، مسجدى که درست کرده بودند در مقابل پیغمبر، و تبلیغات مى‏کردند بر ضد اخلاق و بر ضد امثال ذلک؛ پیغمبر داد خرابش کردند. اگر مسجدى باشد که مسجد ضِرار باشد، مسجدى باشد که نتوانیم آن مسجد را اصلاحش کنیم، مسجدش [را] هم خراب مى‏کنیم؛ نه اینکه سینمایش را. اینکه ما با سینما مخالفیم، با این نحو سینمایى که اینها دارند مخالفیم‏ (صحیفه امام ج‏ 4 ص 35 )

*حمله رژیم شاه به نماز گزاران مسجد در کرمان

شاه عامل همه ظلمهاست.

ایرانى‏ها مبتلا به یک همچو رژیمى هستند. حالا هم که در کرمان آن فضاحت را درآوردند؛ در مسجد ریختند مردم را یک دسته‏اى خفه شان کردند به واسطه گازها، یک دسته‏اى را کشته‏اند؛ بچه، زن و مرد و بزرگ را، مسجد را، همه چیزش را آتش زدند معبد مسلمانها را (صحیفه امام ج‏ 4 ص167)

* نقش مسجد در زمان پیامبر اکرم ص

جلوه هایى از اخلاق و سیره پیامبر اکرم(ص) و على(ع).

چون که الآن سلطان حجاز است و فرمانفرماى حجاز است، وقتى که توى مسجد نشسته است و رفقاى خودش، اصحاب خودش نشسته‏اند، آدمهایى که از خارج مى‏آیند، نمى‏توانند بفهمند که کدام یکى از اینها، آن پیغمبرى است که رئیس اینهاست و کدام سایرین هستند.000 اینطور نبوده که مثل رئیس جمهورهاى حالا اگر کسى بخواهد خدمتشان برسد باید مدتها زحمت بکشد. آن هم چه شخصى باشد، همه مردم که نمى‏توانند بروند پیش او. [اما پیغمبر] در مسجدش باز بود و همه مى‏آمدند: غنى و فقیر و درویش و مسکین و همه مى‏آمدند پیش ایشان، حرفهایشان را مى‏زدند و جوابهایشان را مى‏شنیدند و مسائلشان را گوش مى‏کردند و اینها. وقتى هم منزل داشتند، یک مسجدى اینها داشتند، خیال مى‏کنید مثل مسجد حالاى مدینه بوده، یک تکه زمین بوده، دورش را با چوبهایى [از] درخت و شاخه هایى از درخت، محفظه‏اى درست کرده بودند که حیوانات نروند آنجا. آن مسجدشان بوده است. و یک- دو- سه تا هم، چند تا هم خانه، اطاق گلى درست کردند؛ توى آن هم ابداً از این تشریفاتى که حتى منزل تو و من دارد، نداشته؛ این پیغمبر اکرم. (صحیفه امام ج ‏4 ص 178 )

* نقش مسجد در زمان پیامبر ص

سلطنت از دیدگاه رژیم شاه؛ یعنى جبارى و غارتگرى.

خودش هم دستگاه و بارگاهش این مسجد است؛ توى این مسجد مى‏آید مى‏نشیند، همه مى‏آیند حرفهایشان را به او مى‏زنند، از مسجد هم لشکر درست مى‏کند، مى‏فرستد به این طرف و آن طرف براى، عرض مى‏کنم پیشرفت اسلام، لکن زندگى‏اش همان است که عرض کردم (صحیفه امام ج ‏4 ص181 )

* سیره پیامبر ص در مسجد

سیره حاکمان اسلامى.

شما بیاورید یک حاکمى، یک رئیسِ عرض مى‏کنم کلانترى، یک کدخداى یک شهرى، یک دهى بیاورید که اینطورى باشد. سلوکش با ملت این باشد که وقتى توى مسجد، مسجدِ محل اداره حکومت، مى‏آمدند آنجا، وقتى که پیغمبر توى مسجد نشستند و عرض مى‏کنم که چند نفر هم همراهشان هستند، با هم نشسته‏اند و دارند صحبت مى‏کنند، اشخاصى که نمى‏شناختند، از خارج مى‏آمدند، نقل شده است که نمى‏شناختند اینها کدام یکى، عرض مى‏کنم که حاکم است و کدام یکى محکوم‏ (صحیفه امام ج ‏4 ص 220 )

* دخالت رژم شاه در مساجد

بیانات در جمع نمایندگان روزنامه لاکروا(قوانین و احکام اسلامى).

رژیم مى‏خواهد مساجد ما را کنترل کند، دانشگاههاى مذهبى و مدارس اسلامى را به میل خود در آورد (صحیفه امام ج‏ 4 ص243)

* ادغام سیاست و عبادت در اسلام

مسلمانها باید از این اجتماعاتى که هست، از این اجتماعات استفاده‏هاى زیاد بکنند. مثلًا مسجدها در صدر اسلام به این صورتى که بعدش به توسط اشخاصى منحرف به این صورتهاى مبتذل درآمد، در صدر اسلام اینطور نبوده. مسجدها محلى بوده است که از همان مسجد ارتش راه مى‏افتاد براى جنگ با کفار و با قلدرها؛ از همان توى مسجد. آنجا خطبه خوانده مى‏شد، دعوت مى‏شدند مردم به اینکه فلان- مثلًا- آدم متعدى در فلان جا قیام کرده بر ضد مسلمین یا مال مردم را چپاول مى‏کند، قلدرى مى‏کند، انحرافات دارد، و از همان مسجد راه مى‏افتادند و مى‏رفتند طرف دشمن. از همان جا قراردادها حاصل مى‏شد. (صحیفه امام ج ‏4 ص 447 )

* مبارزه رژیم شاه با فعالیت مساجد

سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج(حکومت اسلامى مناسبترین حکومت).

حکومت نظامى، دولت نظامى، در تمام خیابانها آنطور که گفته‏اند توپ و تانک مستقر است. مقابل همه مساجد لوله توپها طرف مسجد قراول مى‏روند. (صحیفه امام ج‏ 4 ص 459 )

* به آتش کشیدن مساجد توسط رژیم شاه

پیام به ملت ایران درباره راهپیمایى تاسوعا و عاشورا.

از قرار اطلاع، مأمورین شاه با مسلسل به داخل منازل مردم محروم و بى‏دفاع حمله کردند، مساجد را به آتش کشیدند، (صحیفه امام ج ‏5 ص228 )

* بیان جرایم رژیم شاه در مساجد

گفتگو با خورشید احمد(مسائل ایران و مواضع پاکستان).

کمکهاى تبلیغاتى و تظاهراتى که آنجا امکان دارد. در مساجد آنجا ذکر مصیبتهاى ایران بشود، در محافل ذکر جرایم دولت ایران بشود، (صحیفه امام ج ‏5 ص443 )

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید