چرا فرزند اول امام صادق(ع) امام نشد و امامت به امام کاظم(ع) رسید!؟

چرا فرزند اول امام صادق(ع) امام نشد و امامت به امام کاظم(ع) رسید!؟

استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس گفت: چنین دیدگاهی یک نگاه قریشی و قبیله‌ای است که به اول و دومی توجه می‌کنند اما درباره امامت صدق نمی‌کند. امامان دوازده‌گانه از پیش تعیین‌ شده بودند و به فرزند اول و دوم ائمه(ع) نیست.

صادق آیینه‌وند استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس به مناسبت هفتم صفر میلاد امام موسی کاظم(ع) درباره اولویت امامت ایشان پس از فرزند نخست امام صادق(ع) گفت: چند ویژگی برای انتخاب ائمه وجود دارد اما نکته مهم این است که انتخاب امام توسط خداوند به فرزند پسر اول یا دومی نیست، چرا که انتخاب ائمه از پیش تعیین شده است.

وی در ادامه افزود: این انتخاب توسط خداوند صورت گرفته و به پیامبر ارسال می‌شود ایشان نیز همه را به مردم ابلاغ کرده بودند، حتی در مباحث تاریخی وجود دارد که در دوران امام رضا (ع) از امام زمان (عج) صحبت شده بوده یعنی همه چیز از پیش درباره امامت مشخص است.

آیینه‌وند با تأکید بر اینکه بنابراین شیعه 12 امامی از پیش تعیین‌شده بودند و به فرزند اول و دوم ائمه(ع) نیست، اظهار داشت: ‌این در حقیقت یک نگاه قریشی و قبیله‌ای است که به اول و دومی توجه می‌کنند درباره امامت صدق نمی‌کند.

استاد تاریخ اسلام درباره مادر امام موسی کاظم (ع) حمیده خاتون و اینکه کنیزی بوده که به عقد امام صادق (ع) در آمده است، افزود: در حقیقت خداوند مقدر ساخته که از این کنیز فرزندی به امامت برسد ائمه به دنبال مال و منال و انتخاب همسری نبودند که خدا مقدر نساخته باشد، همه اینها تقدیر و تعیین شده است چرا که در اسلام انسانیت مهم است و در انتخاب همسر نیز چنین چیزی مدنظر بوده نه مال و منصب افراد.

آیینه‌وند یک ویژگی دیگر امام موسی کاظم (ع) را تحمل زندان‌ها و رنج و سختی‌های بسیار به شمار آورد و گفت: این سختی‌ها در راستای اهداف متعالی الهی صورت گرفت مجموعه زندگی ایشان پرتنش و با فشار و آسیب‌های بسیار مواجه بود ایشان علی رغم مسائل و رنج بسیار بهترین هدایت را داشتند و افراد بسیاری برای ترویج اسلام داشتند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا امام موسی کاظم (ع) ملقب به کاظم شدند، گفت: ائمه (ع)‌ همه با توجه به اقتضای عصر، شرایط هدایت و نحوه تبلیغ و بیان اسلام و براساس ویژگی خاص عصر و اقتضائات آن القابی داشتند به طور مثال ائمه به جواد، تقی، نقی، کاظم، مجتبی و … ملقب بودند اینها همه بزرگواران لقب خاصی داشتند و ما آنها را با این القاب یاد می‌کنیم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید