هميشه فكرهاي بيهوده و لهو مي كنم واصلاً دست خودم نيست استغفار مي كنم ولي فايده اي ندارد و خواب هاي بهيوده زياد مي بينم كه فكر مي كنم ناشي از گناهان بيهوده باشد چه كار كنم؟

هميشه فكرهاي بيهوده و لهو مي كنم واصلاً دست خودم نيست استغفار مي كنم ولي فايده اي ندارد و خواب هاي بهيوده زياد مي بينم كه فكر مي كنم ناشي از گناهان بيهوده باشد چه كار كنم؟

هميشه فكرهاي بيهوده و لهو مي كنم واصلاً دست خودم نيست استغفار مي كنم ولي فايده اي ندارد و خواب هاي بهيوده زياد مي بينم كه فكر مي كنم ناشي از گناهان بيهوده باشد چه كار كنم؟

بهتر بود شما پرسشگر گرامي سن، تحصيلات، جنسيت خود را ذكر مي كرديد و اشاره مي نموديد كه اين افكار چه موقع بيشتر است و از كي شروع شده است تا پاسخ روشن تري دريافت مي نموديد و با اين حال به نكات ذيل با دقت توجه كنيد و در عمل آنها را پياده كنيد ان شاء الله كه اين مشكل رفع خواهد شد.
مقدمه: زمان در سايه تغييرات تدريجي و حركت ها به وجود مي آيد. زندگي (انسان، حيوان، طبيعت) سراسر در حال تغيير و دگرگوني است زندگي امري پويا، واقعي و زنده است، برخي انسان ها در رودخانه زندگي و زمان , خود را محكم به پديده ها و حوادث گذشته گره مي زنند و برخي با شتابي نامعقول، سريع تر از زمان (خواسته يا ناخواسته) خود را در آرزوهاي دراز و دست نيافتني و خيال پردازي غرق مي كنند به نظر كارشناسان دين و روان، افراط و تفريط در امر زمان (خيال پردازي، غصه خوردن هاي ناهنجار و طولاني و آرزوهاي بلند، نگراني و اضطراب نسبت به حال و آينده، ترس و يا اميد بي جهت و…) سبب بيماري هاي جسمي و روحي ـ رواني ميگردد پس آنچه مهم است حركت معقول در زمان حال و استفاده از گذشته براي ساختن آينده اي بهتر است.[1] مثل ذرّه بين عمل كنيم:
انسان مي تواند به كنترل افكار خود بپردازد و با متمركز كردن افكار خود به نتايجي مطلوب دست يابد و در پرتو آن به زندگي خود سر و سامان دهد افرادي كه افكار پريشان دارند آشفتگي افكارشان باعث خستگي، احساس يأس، بيهوده بودن زندگي، شكست آنها مي شود پس انسان موفق كسي است كه مثل ذره بين عمل كند ذره بين با متمركز كردن نور خورشيد و وحدت بخشيدن به اشعه هاي آن موفق به سوزاندن مي شود افراد موفق نيز با تمركز بخشيدن به افكار، و انرژي ذهني و رواني خود به دست گرفتن آن و سعي و تلاش به قله موفقيت رسيده اند.

شيوه هاي كنترل افكار:
از شيوه هاي زير جهت برطرف كردن اين افكار مي توان كمك گرفت.
1. تقويت نيمكره چپ مغز: مغز انسان داراي دو نيمكره است نيمكره چپ فعاليت هايي مثل رياضيات، زبان و ارتباط كلامي، منطق و بررسي و تجزيه و تحليل انجام مي دهد و نيمكره راست فعاليت هايي مثل تصور و تجسم، شناخت رنگ ها، موسيقي، وزن و آهنگ و خيالات و آرزوها و ديگر فعاليت هاي مشابه را به عهده دارد.
اغلب ما عادت داريم از يك طرفِ مغز خود استفاده كنيم پس بايد سعي كنيم مثل دانشمندان بزرگ از دو طرف مغز كمك بگيريم اگر با تمرين هايي به تحليل و تجزيه، يادگيري منطق و تفكر منظم براي رسيدن به مجهولي بپردازيم افكار خود را جهت مي دهيم و بعد عقلاني خود را تقويت مي كنيم[2] اين كار تا حدود زيادي باعث مي شود انسان كمتر به مسائل بيهوده بپردازد.
2. كنترل رفتار: اعمال و رفتاري كه ما انجام مي دهيم در تعيين افكار اثر دارد و انديشه هايي كه در سر مي پرورانيم اعمال ما را تعيين مي كند (افكار ما در اعمال ما مجسم مي شوند و اعمال نيز در افكارمان تأثير مي گذارند) پس سعي كنيد با رفتاري مثبت , انديشه هايي مثبت در خود ايجاد كنيد تا آن انديشه هاي مثبت باز اعمالي مثبت در شما بيافرينند و نيز سعي كنيد افكاري مثبت جايگزين افكار خود كنيد تا اعمال مثبت تر از آن تراوش كند.[3] افكار مثبت، اعمال مثبت را دنبال دارد.
در نتيجه رفتار و اعمال مثبت نو، منشأ آنها، افكار مثبت نو است.
3. توجه به فوائد و ضررها: توجه به فوائد و نتايجي كه از توحيد افكار و تمركز آن حاصل مي گردد و تأمل به ضررهاي افكار بيهوده مثل تلف شدن اوقات پربهاء ـ افتادن در ورطه گناه، استهلاك نيروي عاطفي ـ رواني و جسماني.
4. تمرين و رياضت: سعي كنيد با توجه به دانش خود و ديگران راه رسيدن به مجهولي را پيدا كنيد و افكار خود را جهت دهيد تا با سير منطقي به هدف خود برسيد مثلاً به همين مشكل خود تمركز كنيد از خود بپرسيد علل آن چيست؟ و راه حل آن كدام است؟ پس از اين مسأله به مسألة ديگر بپردازيد (تمرين پس از تمرين).
5. عبادت و نيايش: يكي از راه هاي كنترل فكر و تمركز، نيايش است مثلاً در نماز انسان سعي مي كند به يك حقيقت (خدا) توجه كند با او سخن بگويد از او كمك بخواهد و با او درد دل كند اما گاهي افكارش پراكنده مي شود بهترين راه براي توجه به حضرت حق , تمركز به آثار اوست هر كجا فكر  عوض شد سريع به همان نقطه بازگرديم البته ممكن است مكرراً فكر پراكنده شود شما نيز سعي كنيد به مهار آن بپردازيد تا بالاخره كنترل گردد وقتي انسان اين عبادت (نماز) را در حد كمال انجام دهد و بر شرائط آن توجه كند مطمئناً به نتائج آن (دوري از گناهان) نائل مي آيد كه نماز انسان را از زشتي ها باز مي دارد.
6. ذكر مدام: دائم الذكر بودن انسان را به يك حقيقت اصيل جاويد و ابدي يعني حضرت حق وصل مي كند و انسان را در يك حضور دائمي قرار مي دهد اين حضور باعث نظم دهي به افكار درجهت حركت به سوي خدا و اجتناب از گناهان مي شود.
7. يادگيري راه هاي تقويت اراده: برخي از آن راه ها از اين قرار است:
نظم و برنامه ريزي ـ ورزش (براي تنظيم جسم و روان) ـ مطالعه زندگي دانشمندان و تلقين مثبت به نفس (من افكار بيهوده ندارم من توانايي انسجام و تمركز افكارم را دارم) مجالست با افراد با اراده و…

توصيه هاي ديگر جهت كنترل افكار بيهوده
1. معاشرت با انسان هايي كه افكار سالم دارند (انسان , همرنگ دوست خود خواهد شد) با كسي بنشينيم كه سه ويژگي داشته باشد: 1. ديدنش ما را به ياد خدا اندازد. 2. گفتارش به علم ما بيفزايد. 3. علمش ما را به ياد آخرت اندازد.
2. پر كردن اوقات فراغت به شكل صحيح (كارهاي هنري، خطاطي، ورزش، تماشاي فيلم هاي سازنده و…)
3. پرهيز از بطالت و بي كاري: افكار انسان از طريق «قوه خيال» انسان عمل مي كنند «كار» نيروي فكر انسان را متمركز مي كند و قوه خيال را تمركز مي دهد، ذهن را منطقي بار مي آورد. كاري كه مورد علاقه انسان است استعداد، ابتكار و خلاقيت را نيرومند مي كند و به انسان حرمت اجتماعي مي بخشد.[4] 4. برنامه ريزي در زندگي: ائمه ـ عليهم السلام ـ به ما توصيه كرده اند كه ساعات خود را چهار قسمت كنيم: 1. عبادت و مناجات با خدا. 2. كسب و كار حلال. 3. معاشرت با نزديكان و برادران مؤمن و متعهد 4. بهره وري از لذت هاي حلال و مشروع.[5] 5. دوري كردن از محركات اين افكار: برخي مکان ها , اوقات و اشخاص باعث مي شوند انسان به افكار بيهوده بيشتر دامن بزند كه بايد از آنها دوري كرد مثلاً كسي كه با فردي مي نشيند و آن فرد در افكار بيهوده به او كمك مي كند پس بايد از او دوري بجويد، همين طور انسان مي تواند به افكاري كه مقدمه افكار بيهوده است دامن نزد و از ابتدا مسير فكر خود را عوض كند تا در دام آن نيفتند.
تذكر: كسي كه به افكار و اعمال خود طبق برنامه ها و شيوه هاي بالا انسجام دهد از خواب هاي بيهوده نيز مصون مي ماند چرا كه اكثر خواب ها انعكاس افكار آشفته و اعمال روزانه ماست. پس سعي كنيد به اعمال و افكار خود جهت مثبت بدهيم تا در پرتو آن به جاي خواب كاذب و پريشان , خواب هاي صادق ببينيد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوان و نيروي چهارم زندگي، دكتر محمدرضا شرفي، سروش تهران.
2. تفكر برتر، دكتر محمدرضا شرفي، سروش تهران.

پي نوشت ها:
[1] . مجله حديث زندگي، ويژه نوجوانان، نماز 15، قم، دارالحديث، ص 6.
[2] . نوريها، حسنعلي، پيروزي در يازده گام، انتشارات عصر ظهور، چاپ اول، 1376، ص 123 (با كمي تغيير).
[3] . همان، ص 132 (با كمي تغيير).
[4]. مطهري، مرتضي، جلوه هاي معلمي، انتشارات مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، ص 285-287 (اقتباس).
[5]. مجله حديث زندگي، شماره 15 (ويژه جوانان) دارالحديث قم، ص 7.

مطالب مشابه