آثار به ياد حق بودن

آثار به ياد حق بودن

و بدان اى عزيز! كه تذكّر از محبوب و به ياد معبود به سر بردن ، نتيجه هاى بسيار براى عموم طبقات دارد. امّا براى كُمَّل و اولياء و عرفاء ، كه خود آن، غايت آمال آن ها است و در سايه ی آن به وصال جمال محبوب خود رسند. هَنِيئَاً لَهُم . و امّا براى عامّه و متوسّطين، به ترين مصلحات اخلاقى و اعمالى و ظاهرى باطنى است .

انسان اگر در جميع احوال و پيش آمدها به ياد حق تعالى باشد، و خود را در پيش گاه آن ذات مقدّس حاضر ببيند، البتّه از امورى كه خلاف رضاى او است ، خود دارى كند و نفس را از سركشى جلوگيرى كند. اين همه مصيبات و گرفتارى به دست نفس امّاره و شيطان رجيم از غفلت از ياد حق ، و عذاب و عقاب او است .
غفلت از حق ، كدورت قلب را زياد كند و نفس و شيطان را بر انسان چيره كند، و مفاسد را روز افزون كند، و تذكّر و ياد آورى از حق ، دل را صفا دهد و قلب را صيقلى نمايد، و جلوگاه محبوب كند، و روح را تصفيه نمايد و خالص كند و از قيد اسارت نفس انسان را براند. و حُبّ دنيا ( را كه ) منشاء خطيئات و سرچشمه ی سيّئات است، از دل بيرون كند، و هَم را، همّ واحد كند و دل را براى ورود صاحب منزل ، پاك و پاكيزه نمايد.
پس اى عزيز! در راه ذكر و ياد محبوب ، تحمّل مشاق هر چه بكنى ، كم كرده اى. دل را عادت بده به ياد محبوب ، بلكه به خواست خدا، صورت قلب ، صورت ذكر حق شود. و كلمه ی طيّبه ی لا إله إلاّ الله صورت اخيره و كمال اقصاى نفس گردد ، كه از اين، زادى به تر براى سلوك إلى الله و مصلحى نيكوتر براى معايب نفس و راهبرى خوب تر در معارف الهيّه يافت نشود.
پس اگر طالب كمالات صوريّه و معنويّه هستى و سالك طريق آخرت و مسافر و مهاجر إلی الله هستى ، قلب را عادت بده به تذكّر محبوب و دل را عجين كن با ياد حق تبارك و تعالى . ( امام خمینی رحمه الله ، چهل حديث ، ص 249 و 250)

مطالب مشابه