آيا دعايي براي جلب رضايت پدر (بعد از مرگ) وجود دارد؟

آيا دعايي براي جلب رضايت پدر (بعد از مرگ) وجود دارد؟

آيا دعايي براي جلب رضايت پدر (بعد از مرگ) وجود دارد؟

پاسخ

دعاهايي براي رضايت پدر بعد از مرگ در كتب ادعيه ذكر شده است كه يكي از آنها دعاي مشلول مي باشد . جواني بخاطر غرور و برخورد ناشايست با پدر و عدم اطاعت از وي و برخورد تند و خشن گرفتار نفرين پدر مي گردد و يك طرف بدنش فلج مي شود و از علي ـ عليه السلام ـ استمداد مي كند و چاره دردش را مي طلبد، امام (ع) او را راهنمائي مي كند و مي فرمايد: اگر در هر گرفتاري دعايي را كه اسم اعظم دارد بخواند انشاءالله مورد رحمت خداوند قرار گرفته و حاجتش برآورده مي شود سپس امام (ع) دستوراتش را به آن جوان مي گويد که او بعد از خواندن دعا مورد عفو و بخشش قرار گرفته و گرفتاري اش رفع مي شود.[1] دعاي ديگري نيز در كتاب داروخانه معنوي به اين عنوان نقل شده است كه امام رضا ـ عليه السلام ـ مي فرمايد هر كس اين آيات را بخواند و ثواب آن را به روح والدين اهداء نمايد ديگر حقي براي آنها در گردن پسر و فرزند نمي ماند و آن آيات، دو آيه آخر سوره الجاثيه مي باشد آيه (36 و 37).[2] به علاوه اگر انسان در صراط المستقيم حركت نمايد و اوامر و نواهي دين را مراعات كند انشاء الله 1. مشمول دعاي خير مؤمنان و از جمله پدرش قرار مي گيرد.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
ـ داروخانه معنوي، رضا مجاهد، انتشارات معرفت.

پي نوشت ها:
[1] . قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، ترجمه آيت الله محمدباقر كره اي، كتابفروشي اسلاميه،ؤ صفحه 100، دعاي مشلول.
[2] . مجاهد، رضا داروخانه معنوي، مشهد، انتشارات هاتف، چاپ 21، 1379، ص 118.

مطالب مشابه