صد جرعه از کلام آفتاب

صد جرعه از کلام آفتاب

از جملات کوتاه رسول رحمت ( صلی الله علیه و آله و سلم )
۱ . هر چه فرزند آدم پیرتر مى شود , دو صفت در او جوانتر مى گردد : حرص و آرزو .
۲ . دو گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند , امت من صلاح مى یابد و اگر فاسد شوند , امت من فاسد مى شود : علما و حکام .
۳ . شما همه شبان و مسؤول نگاهبانى یکدیگرید .
۴ . نمى توان همه را به مال راضى کرد اما به حسن خلق , مى توان .
۵ . نادارى بلاست , از آن بدتر , بیمارى تن , و از بیمارى تن دشوارتر , بیمارى دل .
۶ . مؤمن , همواره در جستجوى حکمت است .
۷ . از نشر دانش نمى توان جلو گرفت .
۸ . دل انسانى همچو پرى است که در بیابان به شاخه درختى آویزان باشد , از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو مى شود .
۹ . مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند .
۱۰ . رهنماى به کار نیک , خود کننده آن کار است .
۱۱ . هر دل سوخته اى را عاقبت پاداشى است .
۱۲ . بهشت زیر قدمهاى مادران است .
۱۳ . در رفتار با زنان , از خدا بترسید و آنچه درباره آنان شاید , از نیکى دریغ ننمائید .
۱۴ . پروردگار همه یکى است و پدر همه یکى . همه فرزند آدمید و آدم از خاک است . گرامى ترین شما نزد خداوند , پرهیزکارترین شماست .
۱۵ . از لجاج بپرهیزید که انگیزه آن , نادانى و حاصل آن , پشیمانى است .
۱۶ . بدترین مردم کسى است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسى است که مردم از گزند او در امان و به نیکى او امیدوار نباشند .
۱۷ . خشم مگیر و اگر گرفتى , لختى در قدرت کردگار بیندیش .
۱۸ . چون تو را ستایش کنند , بگو اى خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بساز و آنچه را از من نمى دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه مى گویند قرار مده .
۱۹ . به صورت متملقین , خاک بپاشید .
۲۰ . اگر خدا خیر بنده اى را اراده کند , نفس او را واعظ و رهبر او قرار مى دهد .
۲۱ . صبح و شامى بر مؤمن نمى گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا ببرد .
۲۲ . سخت ترین دشمن تو , همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوى تو جا دارد .
۲۳ . دلاورترین مردم آن است که بر هواى نفس , غالب آید .
۲۴ . با هواى نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید .
۲۵ . خوشا به حال کسى که توجه به عیوب خود , او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد .
۲۶ . راستى به دل آرامش مى بخشد و از دروغ , شک و پریشانى مى زاید .
۲۷ . مؤمن آسان انس مى گیرد و مأنوس دیگران مى شود .
۲۸ . مؤمنین همچو اجزاء یک بنا , همدیگر را نگاه مى دارند .
۲۹ . مثل مؤمنین در دوستى و علقه به یکدیگر , مثل پیکرى است که چون عضوى از آن به درد بیاید , باقى اعضا به تب و بى خوابى دچار مى شوند .
۳۰ . مردم مانند دندانه هاى شانه , با هم برابرند .
۳۱ . دانش جوئى بر هر مسلمانى واجب است .
۳۲ . فقرى سخت تر از نادانى و ثروتى بالاتر از خردمندى و عبادتى والاتر از تفکر نیست .
۳۳ . از گهواره تا به گور , دانشجو باشید .
۳۴ . دانش بجوئید گرچه به چین باشد .
۳۵ . شرافت مؤمن در شب زنده دارى و عزت او در بى نیازى از دیگران است .
۳۶ . دانشمندان , تشنه آموختن اند .
۳۷ . دلباختگى , کر و کور مى کند .
۳۸ . دست خدا با جماعت است .
۳۹ . پرهیزکارى , جان و تن را آسایش مى بخشد .
۴۰ . هر کس چهل روز به خاطر خدا زندگى کند , چشمه حکمت از دلش به زبان جارى خواهد شد .
۴۱ . با خانواده خود بسر بردن , از گوشه مسجد گرفتن , نزد خداوند پسندیده تر است .
۴۲ . بهترین دوست شما آن است که معایب شما را به شما بنماید .
۴۳ . دانش را به بند نوشتن در آورید .
۴۴ . تا دل درست نشود , ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود , دل درست نخواهد بود .
۴۵ . تا عقل کسى را نیازموده اید , به اسلام آوردن او واقعى نگذارید .
۴۶ . تنها به عقل مى توان به نیکیها رسید . آنکه عقل ندارد از این تهى است .
۴۷ . زیان نادانان , بیش از ضررى است که تبهکاران به دین مى رسانند .
۴۸ . هر صاحب خردى از امت مرا چهار چیز ضرورى است : گوش دادن به علم , به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن .
۴۹ . مؤمن از یک سوراخ , دوبار گزیده نمى شود .
۵۰ . من براى امت خود , از بى تدبیرى بیم دارم نه از فقر .
۵۱ . خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد .
۵۲ . خداوند , مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد .
۵۳ . تملق , خوى مؤمن نیست .
۵۴ . نیرومندى به زور بازو نیست , نیرومند کسى است که بر خشم خود غالب آید .
۵۵ . بهترین مردم , سودمندترین آنان به حال دیگرانند .
۵۶ . بهترین خانه شما آن است که یتیمى در آن به عزت زندگى کند .
۵۷ . چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیک .
۵۸ . رشته عمل , از مرگ بریده مى شود مگر به سه وسیله : خیراتى که مستمر باشد , علمى که همواره منفعت برساند , فرزند صالحى که براى والدین دعاى خیر کند .
۵۹ . پرستش کنندگان خدا سه گروهند : یکى آنان که از ترس , عبادت مى کنند و این عبادت بردگان است , دیگر آنان که به طمع پاداش , عبادت مى کنند و این عبادت مزدوران است , گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت , عبادت مى کنند و این عبادت آزادگان است .
۶۰ . سه چیز نشانه ایمان است : دستگیرى با وجود تنگدستى , از حق خود به نفع دیگرى گذاشتن , به دانشجو علم آموختن .
۶۱ . دوستى خود را به دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکمتر شود .
۶۲ . آفت دین سه چیز است : فقیه بدکار , پیشواى ظالم , مقدس نادان .
۶۳ . مردم را از دوستانشان بشناسید , چه , انسان همخوى خود را به دوستى مى گیرد .
۶۴ . گناه پنهان , به صاحب گناه زیان مى رساند , گناه آشکار , به جامعه .
۶۵ . در بهبودى کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئى فردا رفتنى باشید .
۶۶ . روزى را در قعر زمین بجوئید .
۶۷ . چه بسا که از خودستائى , از قدر خود مى کاهند و از فروتنى , بر مقام خود مى افزایند .
۶۸ . خدایا ! فراخترین روزى مرا در پیرى و پایان زندگى کرامت فرما .
۶۹ . از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیکو بر او بگذارد و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد , او را همسر انتخاب کند .
۷۰ . صاحب قدرت , آن را به نفع خود به کار مى برد .
۷۱ . سنگین ترین چیزى که در ترازوى اعمال گذارده مى شود , خوشخوئى است .
۷۲ . سه امر , شایسته توجه خردمند است : بهبودى زندگانى , توشه آخرت , عیش حلال .
۷۳ . خوشا کسى که زیادى مال را به دیگران ببخشد و زیادى سخن را براى خود نگاهدارد .
۷۴ . مرگ , ما را از هر ناصحى بى نیاز مى کند .
۷۵ . اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانى در عاقبت ! .
۷۶ . عالم فاسد , بدترین مردم است .
۷۷ . هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامى بدارند , باید منتظر بلائى بود .
۷۸ . نفرین باد بر کسى که بار خود را به دوش دیگران بگذارد .
۷۹ . زیبائى شخص , در گفتار اوست .
۸۰ . عبادت , هفت گونه است که از همه والاتر , طلب روزى حلال است .
۸۱ . نشانه خوشنودى خدا از مردمى , ارزانى قیمتها و عدالت حکومت آنهاست .
۸۲ . هر قومى شایسته حکومتى است که دارد .
۸۳ . از ناسزا گفتن , بجز کینه مردم , سودى نمى برى .
۸۴ . پس از بت پرستیدن , آنچه به من نهى کرده اند , در افتادن با مردم است .
۸۵ . کارى که نسنجیده انجام شود , بسا که احتمال زیان دارد .
۸۶ . آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است , از نیکیها یکسره محروم خواهد بود .
۸۷ . از دیگران چیزى نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد .
۸۸ . خداوند دوست ندارد که بنده اى را بین یارانش , با امتیاز مخصوص ببیند .
۸۹ . مؤمن , خنده رو و شوخ است , و منافق , عبوس و خشمناک .
۹۰ . اگر فال بد زدى , به کار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردى , فراموش کن و اگر حسود شدى , خوددار باش .
۹۱ . دست یکدیگر را به دوستى بفشارید که کینه را از دل مى برد .
۹۲ . هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانان نباشد , مسلمان نیست .
۹۳ . خوشروئى کینه را از دل مى برد .
۹۴ . مبادا که ترس از مردم , شما را از گفتن حقیقت باز دارد ! .
۹۵ . خردمندترین مردم , کسى است که با دیگران بهتر بسازد .
۹۶ . در یک سطح زندگى کنید تا دلهاى شما در یک سطح قرار بگیرد . با یکدیگر در تماس باشید تا بهم مهربان شوید .
۹۷ . هنگام مرگ , مردمان مى پرسند از ثروت چه باقى گذاشته ؟ فرشتگان مى پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده ؟ .
۹۸ . منفورترین حلالها نزد خداوند , طلاق است .
۹۹ . بهترین کار خیر , اصلاح بین مردم است .
۱۰۰ . خدایا مرا به دانش , توانگر ساز و به بردبارى , زینت بخش و به پرهیزکاری , گرامی بدار و به تندرستی , زیبایی ده.
منبع: سیرى در سیره نبوى

مطالب مشابه