تغيير را تمرين کنيد!

تغيير را تمرين کنيد!

اگر با اطرافيان مشکل داريد، بخوانيد
همه ما با برخي از اطرافيان مان و نيز بعضي از شرايط زندگي مشکل داريم. اگرچه حجم اين مشکل ها مي تواند کم يا زياد باشد. اما به ندرت مي توان کسي را پيدا کرد که مطلقاً هيچ چالشي درزندگي جمعي اش نداشته باشد. چگونه بايد با اين مشکلات کنارآمد؟

صادقانه بگو ايراد از کجاست؟

گام اول اين است که با خودمان روراست باشيم. اصولاً اعتماد به وجدان باعث داشتن زندگي بهتري مي شود، چون به اين ترتيب هميشه يک قاضي دروني وجود دارد که رفتار انسان را تلطيف مي کند. در مورد مشکلاتي هم که با بقيه داريد، منصفانه قضاوت کنيد؛ چقدرايراد از شما بوده؟ به خودتان دروغ نگوييد. اگر واقعاً پافشاري شما روي حقيقت، آن هم به شکل ملايم و منطقي باعث آزار ديگران شده، کار زيادي از دست تان بر نمي آيد. اما اگر در محکمه روح و احساس تان خود را مقصر مي دانيد، بايد دست به کار شويد.

دنيا عوض نمي شود، شما چطور؟

به نفع تان است که بفهميد اين دنيا خوب بايد روي همين روال به کارخودش ادامه مي دهد. هيچ گاه نمي توانيد امورجهان و همه شرايط اطراف تان را طوري تنظيم کنيد که با محوريت «شما» ادامه حيات دهند. اين وسط، خود شما هستيد که مي توانيد تغييرکنيد و زندگي شيرين تري داشته باشيد. پس معطل چي هستيد؟

به آنها نگاه کن، آن گونه نباش

اين هم يک روش کاملاً مفيد ديگر براي اعمال تغييرات دروني است. مدام به رفتارهاي آزاردهنده ديگران دقت نموده و سعي کنيد در موقعيت هاي مشابه، آن گونه واکنش نشان ندهيد. مثلاً اگر همسر دوست شما از دست رفيق تان به خاطر خودخواهي اش در تماشاي يک کانال تلويزيوني خشمگين مي شود و زندگي آنها به خاطر همين مسايل در تنش هميشگي قرار دارد، بکوشيد تا رفتار متفاوتي داشته باشيد. درس گرفتن از شيوه هاي رفتاري آزاردهنده بقيه، يک راه مطلوب براي تغيير کردن است.

تغييرکردن را تمرين کنيد

اين که مدام به خودتان بگوييد: «مي خواهم تغيير کنم» کافي نيست. شما بايد عملاً ميل به ايجاد دگرگوني در رفتارتان را نشان بدهيد. مثلاً لازم است در موقعيت هايي که هميشه فرياد مي زديد، اين بار آرام صحبت کنيد يا در شرايطي که قبلاً همواره قهر مي کرديد، اين مرتبه گفتگو را ادامه بدهيد.
تمرين هاي مربوط به تغييرکردن، از تکنيک هاي ساده تر و موقعيت هاي پيش پا افتاده که شروع مي شود. اگر شما به مردي مغرور و بي تفاوت مشهوريد که به خانواده اش در کارهاي خانه کمک نمي کند، عادت کنيد کمي زودتر به منزل برگشته و مثلاً در شستن ظرف هاي شام پيشگام شويد. همين طور اگر به بدقولي و ديررسيدن به ملاقات ها شهره شده ايد، تمرين کنيد که چند دقيقه زودتر از قرار با دوستان تان در محل حاضر باشيد. اين تغييرات، باعث عدم رنجش سايرين مي شود و به اين ترتيب در کنار اطرافيان تان زندگي آسوده تري خواهيد داشت.
منبع:نشريه کوچه ما، شماره12.

مطالب مشابه